فروش کولر گازی

 • فرق بین vrvو vrf ؟

  سوال: فرق بین vrvو vrf ؟

  ✅پاسخ: در اكثر سيستم های VRF ، هنگامی كه سيستم در حالت Heat recovery مشغول به كار است وقتي يك يا چند يونيت داخلی از حالت سرمايش به گرمايش تغيير حالت بدهد، تمام يونيت هايی كه در حالت گرمايش هستند خاموش می شود سپس اين يونيت ها از طريق Hot start به حالت گرمايش می روند.
  در اين حالت، فن يونيت هاي داخلی اي كه قبلاً در حالت گرمايش بوده اند و نيز يونيت هايی كه از سرمايش به گرمايش تغيير حالت داده اند خاموش است و فقط فن يونيت هايی كه از ابتدا در حالت سرمايش بوده اند روشن است پس از حدود 10 دقيقه فن ساير يونيت هايی روشن می شود و فرآيند تغيير حالت از سرمايش به گرمايش تكميل می شود اما در VRV ، به دليل Branch selector جديد، سيكل فوق فقط در مورد يونيت هايی كه قرار است از سرمايش به گرمايش تغيير حالت بدهنداتفاق می افتد و كل سيستم خاموش نمی گردد و بقيه يونيت ها در حين اين سيكل، به كار خود ادامه می دهند، ضمناً كل اين فرآيند در حدود 6 دقيقه به طول می انجامد. همچنين در اين حالت، صدای توليدی كمتر از حالت قبل است

  در حالت کلی معنای تحت الفظی vrf و vrv : واژه vrf مخفف Variable Refrigerant Flow به معنای کنترول جریان مبرد می باشد و ایده آن بر اساس تکنولوژی اینورتر است . این سیستم اندازه مایع مبرد که باید به محیط مورد نظر فرستاده شود را کنترل می کند که این کار توسط شیر Pulse Modulating Valve عملیاتی می شود. و واژه vrv هم (Variable refrigerant volume) به معنای کنترل تغییرات حجم مایع درون مبرد بر اساس بار مورد نیاز می باشد بدین مفهوم که مقدار مایع مبرد با توجه به نیاز سرمایشی و گرمایشی فضاها به صورت هوشمند و مجزا تغییر می کند در حالی که در کولرهای گازی متداول و یا سیستم های اسپیلیت یوینیت معمولی تبخیر گاز و در نتیجه تولید برودت در کندانسور دستگاه انجام می پذیرد و امکان کنترل تبخیر مایع مبرد به صورت مجزا در فضاهای مختلف پروژه وجود ندارد علاوه بر این در سیستم VRV میزان اختلاف درجه حرارت بین یونیت داخلی و خارجی به کمترین حد خود رسیده و ضریب عملکرد (COP) سیستم به بالاترین مقدار خود خواهد رسید.

 • 40 توصیه مهم در مورد کولر گازی و اسپیلت

  چهل توصيه مهم در نصب اسپليت با هدف كاهش مصرف انرژي


  1. هرگز ورودي يا خروجي هواي دستگاه هاي تهويه مطبوع را مسدود نكنيد. اين كار ميتواند موجب برگشت هواي خروجي به صورت مستقيم به دستگاه و يا نرسيدن هواي كافي به دستگاه شود. همچنين برگشت مستقيم هوا از مسير خروجي دستگاه، باعث كاهش راندمان دستگاه مي شود و در هر دو دستگاه داخلي وبيروني، تبادل حرارتي مناسب، بين هوا و مبرد انجام نشده و فشار غير طبيعي در سيستم ايجاد ميشود و درطولاني مدت باعث آسيب جدي به كمپرسور ميگردد. دستگاه داخلي و بيروني سيستم هاي اسپليت بايد درفضايي نصب گردند كه جريان هواي كافي جهت تبادل حرارتي وجود داشته باشد، در غير اينصورت بازدهي دستگاه به شدت كاهش مي يابد.


  2. هرگز دستگاه هاي تهويه مطبوع را در حفاظ بسته قرار ندهيد؛ چرا كه ممكن است، هواي خروجي مستقيماً وارد دستگاه شده و موجب بروز اشكال و عدم كاركرد صحيح شود. ضمناً سرويس و دسترسي به دستگاه نيزمشكل خواهد بود. در نتيجه افت راندمان در دستگاه به وجود آمده و نهايتاً باعث صدمه ديدن كمپرسورخواهد شد. (فضاهاي لازم براي كاركرد دستگاه را از روي جدول مهندسي و يا كاتالوگ شركتهاي سازنده استخرج نماييد).


  3. هرگز ورودي يك دستگاه بيروني روبروي خروجي دستگاه ديگر قرار نگيرد. اين كار باعث افت راندمان خروجي دستگاه مي شود در صورت نصب چند دستگاه كنار هم آنها را پهلو به پهلو يا پشت به پشت نصب نماييد. ورودهواي گرم خارج شده از يك دستگاه، راندمان دستگاه روبروي را به شدت كاهش ميدهد.


  4. به گردش صحيح هوا در دستگاه بيروني دقت نماييد. سرعت باد بايد بيشتر از 7 متر بر ثانيه باشد. در صورت كارنكردن فن دستگاه بيروني، ممكن است صدمات جدي به سيستم وارد شود. توجه داشته باشيد يونيت بيروني بايد به گونه اي نصب شود كه باد از رو به رو به آن وزيده نشود. در غير اين صورت بازده دستگاه كاهش خواهد يافت.


  5. به وضعيت نصب دستگاه بيروني دقت نماييد. اين دستگاه را در مكان هايي كه احتمال جمع شدن برف روي آن وجود دارد نصب نكنيد. اگر در يك پاركينگ اين دستگاه را نصب مي كنيد، توجه نماييد كه اتومبيل جلوي آن پارك نشود وراه هوا را مسدود نكند.نصب دستگاه در سايه باعث افزايش راندمان و كاهش مصرف برق ميشود. ضمناً استفاده از سايه بان در صورتي كه مزاحم گردش هوا نباشد، توصيه ميشود.


  6. وقتي دستگاه داخلي را به صورت ديواري نصب ميكنيد دقت نماييد، راه لوله در آن حتماً باز بوده و محل نصب كاملاً تراز باشد تا آب از دستگاه چكه نكند.هرگز از لوله درين مشترك براي دو دستگاه استفاده نكنيد.


  7. محل نصب دستگاه را به لحاظ سرويس و تعميرات در جاي مناسب در نظر بگيريد؛ تا در صورت بروز مشكل ونياز به تعميرات به مشكل بر نخوريم. توصيه ميشود دستگاه را بر روي پشت بام يا تراس نصب نماييد تا درمواقع لزوم به راحتي به آن دسترسي داشته باشيد.


  8. محل نصب دستگاه بيروني را به لحاظ صدا و لرزش و همچنين هواي گرم خروجي آن پيش بيني نماييد. صداو هواي گرم خروجي از دستگاه بيروني ممكن است موجب سلب آسايش مصرف كننده و سايرين شود.


  9. نصب دستگاه بيروني، در اطراف مولدهاي حرارتي و دودكش هاي اشتباه است؛ زيرا باعث افت راندمان و خرابي دستگاه خواهد شد.


  10 . دستگاه داخلي را در سطحي درست و تراز نصب فرماييد. عدم نصب صحيح ممكن است موجب توزيع نامناسب مبرد در كويل دستگاه و همچنين تخليه نامناسب آب تقطير شده و آب، از قسمتهاي ديگر چكه نمايد.


  11 . دستگاه هاي داخلي سقفي بايد، در فاصله مناسب از سطح زمين نصب شود. در غير اينصورت، توزيع و پرتاب هوا به صورت مناسب نبوده و سرمايش و يا گرمايش به صورت صحيح انجام نخواهد شد.


  12 . دما را به صورت مناسب تنظيم نماييد. در غير اينصورت موجب استهلاك زودرس دستگاه خواهد شد.


  13 . دستگاههاي داخلي اسپليت را در معرض هواي گرم و مرطوب محيط بيرون نصب نكنيد؛ چرا كه موجب از دست دادن سرمايش و تقطير رطوبت و در نتيجه جمع شدن آب در اطراف دستگاه ميشود.همچنين از ورود هواي محيط به داخل اتاق و خروج هواي اتاق به بيرون در طولاني مدت جلوگيري نماييد؛ چرا كه بازده سيستم را به شدت كاهش ميدهد.


  14 . دستگاه داخلي، مخصوصاً در حالت گرمايش بايد در محلي مناسب نصب شود تا توزيع مناسب دما و جريان هوا در تمام محيط وجود داشته باشد.


  15 . دستگاه هاي داخلي را در مكانهايي كه هواي آنها حاوي دود، گرد و غبار و ذرات معلق ريز است (مانند آشپزخانهها و كارگاههاي صنعتي) نصب ننماييد؛ چرا كه موجب گرفتگي فيلتر و كويل اواپراتور شده و نهايتاً موجب افت راندمان دستگاه ميشود. اين دستگاه ها به هيچ عنوان مناسب شرايط صنعتي و كارگاهي نبوده و جهت استفاده در شرايط صنعتي بايد دستگاهي تناسب با شرايط انتخاب و نصب شود.


  16 . دستگاه ها را در معرض لرزش و صداي شديد نصب نكنيد، لرزش و صداهاي شديد دستگاه هايي مانند دستگاه تراش ميتواند روي ميكروپروسسورهاي دستگاه و قطعات حساس آن تأثير گذارده و موجب خرابي آن ميشود.


  17 . مراقب باشيد كه در هنگام نصب، گرد و غبار و ذرات ريز وارد لوله هاي مبرد نشود. اين ذرات ممكن است لوله مويين را مسدود نموده يا به كمپرسور صدمه بزند و موجب كوتاه شدن عمر كمپرسور شود. در مواقعي كه سرلوله ها باز است، حتماً توسط يك درپوش آنرا ببنديد تا از ورود ذرات و گرد و غبار به داخل لوله جلوگيري شود. داخل لوله هاي مسي را پس از خريد و قبل از شروع مراحل لوله كشي حتماً توسط گاز ازت تميز نماييد تا از گرد و غبار و يا ذرات ريز احتمالي تخليه شود.


  18 . مراقب باشيد كه آب وارد لوله هاي مبرد نشود. ورود آب به سيستم و لوله هاي مبرد، لوله مويين را مسدود نموده و يا به كمپرسور صدمه ميزند. در مواقعي كه سر لوله ها باز است، مراقب باشيد آب داخل آنها نرود وهمچنين در روزهاي باراني، زير قطرات باران، لوله كشي ننماييد، چرا كه ممكن است آب باران و رطوبت، وارد لوله ها شود.


  19 . پس از باز كردن درپوش لوله ها بلافاصله لوله ها را به دستگاه متصل نماييد؛ چرا كه ورود هوا و رطوبت به داخل لوله براي سيستم بسيار خطرناك است و باعث ايجاد فشار غير نرمال و توليد اسيدهاي مخرب در سيستم ميشود و ادامه اين امر مجب صدمه ديدن كمپرسور خواهد شد.


  20 . در هنگام شارژ مبرد به سيستم، هرگز كپسول را سر و ته نكنيد. اين كار ممكن است باعث ورود مايع به كمپرسور شده و ورود مايع به كمپرسور، موجب خرابي آن خواهد شد؛ چرا كه مايعات تراكم پذير نيستند. 


  21 . هرگز داخل لوله هاي سيكل مبرد را با اكسيژن تميز نكنيد. اين كار باعث انفجار در داخل سيكل شده و با ورود اكسيژن به محفظه كمپرسور و تركيب آن با روغن كمپرسور باعث آتش سوزي و يا انفجار كمپرسور ميشود.


  22 . در حالتي كه سر لوله باز است و فعلاً عمليات لوله كشي قرار نيست انجام شود، حتماً ابتدا و انتهاي لوله را با يك درپوش مسدود كنيد؛ در غير اين صورت ممكن است رطوبت، گرد و غبار و ذرات ريزوارد آن شود و درآينده به سيستم آسيب برساند.


  23 . حتماً دور اتصال لوله درين را با چسب يا بست آب بندي نماييد. ضمناً در دستگاه داخلي سر اتصال ديگر درين كه بلااستفاده است را حتماً با درپوش مسدود نماييد.


  24 . پس از نصب و لوله كشي سيستم، تمامي لوله و اتصالات مخصوصاً مناطق نشان داده شده ( اتصالات پيچي وشيرهاي سرويس) را تست نشتي كنيد. ميتوان توسط آب صابون رقيق اين كار را انجام داد.توجه نماييد كه پس از نشت يابي، روي لوله ها را حتماً از كف صابون تميز نماييد.


  25 . هرگز لوله كشي را بيشتر از طول استاندارد انجام ندهيد . لوله كشي با طول بيشتر از حد استاندارد باعث افت راندمان دستگاه، گردش نامناسب روغن در سيستم و نهايتاً خرابي كمپرسور ميشود.


  26 . هرگز دو يونيت داخلي و بيروني را در اختلاف سطحي بيش از حد استاندارد نصب نكنيد. اين كار باعث جمع شدن روغن كمپرسور در يونيت داخلي شده و برگشت آن به يونيت بيروني و كمپرسور را مشكل نموده و باعث صدمه ديدن كمپرسور ميشود.


  27 . مراقب زانوها و خم هاي لوله باشيد. مسيري را انتخاب نماييد كه به حداقل خمكاري نياز داشته باشد. اين كارموجب افت راندمان شديد دستگاه و يا نشتي گاز ميشود. همچنين حتماً لوله ها را با لوله خمكن و تحت زاويه مناسب خم كنيد. مراقب باشيد، لوله ها له يا دو پهن نشوند.


  28 . به سايز لوله هاي مبرد توجه كنيد. در صورت اشتباه بودن سايز لوله ها عملكرد صحيح و عمر طولاني را نمي توان انتظار داشت. اگر لوله گاز مبرد، بزرگتر از حد استاندارد باشد، جريان مبرد در هنگام كار بسيارآهسته خواهد بود و برگشت روغن، كمپرسور را با مشكل مواجه خواهد كرد. اگر لوله گاز مبرد كوچكتر از حد استاندارد باشد، سيستم دچار افزايش افت فشار و كاهش ظرفيت شده و نهايتاً انتظار خوبي از آن نمي توان داشت. انتخاب سايز مناسب لوله، جنس مرغوب، ضخامت توصيه شده كمترين طول عايق و كابل مناسب اصول اوليه نصب دستگاه تهويه مطبوع مي باشد.


  29 . به عايقكاري لوله هاي مبرد توجه نماييد، نداشتن عايق و يا عايقكاري نادرست، باعث كاهش ظرفيت دستگاه وايجاد فشار غير طبيعي ميشود.هرگز دو لوله مايع و گاز را در يك غلاف عايق قرار ندهيد (حتماً بايد بين دو لوله عايق باشد).

  30 . به شير سه راهه (شير شارژ) سيستم توجه نماييد . اگر در زمان كاركرد دستگاه شير سه راهه بسته باشد، گازنميتواند به كمپرسور برگردد. در نتيجه دستگاه كار نكرده و سرما يا گرما ايجاد نخواهد شد. بعد از وكيوم كردن سيستم حتماً مطمئن شويد شير سه راهه باز است.


  31 . به آب بندي لوله كشي درين دستگاه دقت نماييد در صورت آب بندي نشدن صحيح اتصال درين (تخليه آب، از محل اتصال چكه كرد) در مدلهاي كاستي، در صورت آب بندي نشدن اتصال لوله درين، اين قطرات رويلايه سقف كاذب چكه كردن و آن را خراب خواهد كرد. بنابراين لوله هاي درين را توسط مواد آب بندي، كاملاً آب بندي نموده و روي لوله ها را به دقت بپوشانيد.


  32 . به سطح و شيب لوله هاي درين توجه نماييد. در صورت امكان مسير لوله درين بايد بدون زانو باشد. در صورت صحيح نبودن شيب درین، آب هاي تقطير شده جريان پيدا نخواهد كرد. اگر آب هاي درين تخليه نشود، بر اثرسرريز شدن آب از دستگاه موجب افتادن لكه بر روي سقف يا چكه آب از سقف ميشود. انباشته شدن رسوبدر كف زانوها به مرور موجب مسدود شدن مسير ميگردد. در صورتي كه لوله درين به صورت افقي نصب شود،شیب آن نباید کمتر از یک درصد(1متر در 100 متر) باشد، تا آب درین به صورت مناسب جریان یابد.

  33 . به لوله درين توجه نماييد، در صورتي كه شيب مناسب لوله افقي درين رعايت نشود، آب به سمت يونيت برگشته و داخل سيني جمع ميشود و امكان سرريز شدن را دارد.


  34 . به محل تخليه آب هاي لوله درين توجه نماييد. در صورت تخليه درين در فاضلاب يا چاه هاي فضولات و مواد بدبو، بوي آنها وارد ساختمان ميشود . اين بو توسط فن دستگاه مكيده شده و داخل اتاق ميشود. براي جلوگيري از اين امر، لوله درين را مستقيماً وارد فاضلاب نكنيد. توصيه ميشود در مسير تخليه، از يك سيفون U شكل استفاده نماييد تا از ايجاد فشار معكوس (فشار مكش) و ورود بوهاي بد از فاضلاب به داخل اتاق جلوگيري شود.


  35 . به سايز و طول كابلها دقت نماييد. استفاده از يك كابل بسيار بلند با سايز نامناسب، خطر آتش سوزي به وجود مي آورد. ( لطفاً سايز و طول مناسب براي دستگاه را از روي كاتالوگ فني دستگاه استخراج كنيد.) توجه داشته باشيد هرگز دستگاه را بدون (كليد حفاظتي) مناسب روشن نكنيد.


  36 . سيم هاي برق را روي ترمينال با دقت بسته و محكم نماييد. شل بودن سيم ها روي ترمينال، باعث گرم شدن آنها شده و ممكن است موجب آتش سوزي و يا اتصال سيم ها با ترمينال هاي ديگر شود. ضمناً اين امر باعث نرسيدن ولتاژ كافي به سيستم و ايجاد اشكال در ترانس و برد الكترونيكي دستگاه ميشود و نهايتاً ميتواند باعث ايجاد اشكل در كمپرسور شود.


  37 . به اتصال كابل هاي ارتباطي دقت نماييد. مراقب باشيد، سيم هاي كنترل دو يونيت مختلف را به اشتباه به يكديگر متصل نكنيد در صورت اتصال اشتباه يونيت داخلي و بيروني، عملكردهاي دستگاه صحيح نخواهد بود،مخصوصاً زماني كه عملكرد سرمايش كار ميكند، دما كنترل نخواهد شد. حتي ممكن است بر اثر فرمان اشتباه دستگاه، مايع مبرد در اواپراتور تبخير نشده و وارد كمپرسور شود كه در اينصورت باعث خرابي كمپرسور خواهد شد.


  38 . در دستگاه هاي سه فاز، به توالي فازها و جهت گردش كمپرسور دقت نماييد.چهل توصيه مهم در نصب اسپليت با هدف كاهش مصرف انرژي منتخب از ماهنامه پيك شورا، سال بيست و هشتم، شماره 290 ، بهمن و اسفند 1391 اگر توالي فازها صحيح نباشد، كمپرسور در جهت صحيح گردش نخواهد نمود و موجب خرابي آن خواهد شد، مگر اينكه در مدار تغذيه دستگاه، كنترل و محافظ توالي فاز وجود داشته باشد كه در آن صورت عمل نموده و مانع خرابي كمپرسور ميشود.
  به كارفرمايان خود توصيه كنيد از كنترل فاز استفاده نمايند. بعضاً ديده شده كه در يك ساختمان مرتباً توالي فازها به هم ميخورد كه اين مسئله باعث بروز مشكلات فراوان ميشود. حتماً از فيوز سه پل مينياتوري متناسب با قدرت دستگاه كه هر سه فاز را در صورت لزوم با هم قطع ميكند استفاده شود. هرگز از فيوز ذوب شونده استفاده نكنيد.
  توجه داشته باشيد هر فيوز براي يك دستگاه مورد استفاده قرار گيرد. هرگز دو يا سه دستگاه يا مصرف كننده را به يك فيوز متصل نكنيد و حتماً توجه داشته باشيد فيوز را ازنوع مرغوب و كاملاً سالم كه متناسب با ظرفيت دستگاه انتخاب شده، انتخاب نماييد. كنتاكتور مورد استفاده از تابلو اصلي بايد متناسب با ظرفيت دستگاه باشد در غيراينصورت باعث بالا رفتن حرارت و خرابي زودهنگام آن ميشود كه نهايتاً ممكن است به دستگاه صدمه بزند.


  39 . در صورت صحيح نبودن توالي فازها و عمل نكردن محافظ فاز، ممكن است كمپرسور برعكس كاركرده و جهتچرخش آن عوض شده و مكش و رانش آن جا به جا شود. كمپرسورهاي روتاري، اسكرال و اسكرو، طوريساخته شدهاند، كه نميتوانند در جهت معكوس كار كنند و موتور كمپرسور حتماً بايد در جهت صحيح بگردد
  تا درست كار كند. حتماً يك پوشش مناسب بايد روي ترمينالهاي يونيت بيروني وجود داشته باشد. در مواردي كه روي ترمينال تغذيه، جريان برق را وارد سيم R ،S توالي فازها صحيح نيست، قبل از تعويض جاي پيچ كمپرسور ننماييد. دقت كنيد، پس از سرويس دستگاه، تمام سيمها دقيقاً سرجاي خود قرار گرفته باشد. به رنگ سيمها دقت نماييد و صحيح بودن توالي فازها را دوباره چك كنيد.


  40 . به محل عبور كابلهاي كنترل توجه كنيد. در يك دستگاه تهويه مطبوع داراي مدارات الكترونيكي، هيچگاهنپيچيده و يا به هم نچسبانيد؛ چراكه نويزهاي (Power) كابلهاي كنترل و ترموستات را دور كابل برق اصلي كابل برق، روي كابل كنترل و ترموستات تأثير گذارده و مانع عملكرد صحيح آن ميشود. بنابراين هميشه اين دو كابل را ازهم جدا نگه داريد. توصيه ميشود بين كابل كنترل و برق اصلي حداقل حدود يك متر فاصله بگذاريد.

   

  http://www.mihantahvieh.com/services-at-home/40توصیه-در-مورد-کولر-گازی.html

   

   

   

   

   

 • ارورهای کولر گازی مدیا، گری و ال جی

  ارور کولر گازیمدیا ایستاده- مدل GIANT-E60R

  E1،E2،E3،E4= سنسور دما یونیت داخلی یا قطع است یا اتصال کوتاه

   

  E6= محافظ یونیت خارجی عمل کرده است

  P4= دمای اوپراتور دستگاه داخلی خیلی کم یا زیاد هست ، در نتیجه کمپرسور خاموش می شود توسط برد کنترل

  P5= دمای کندانسور یونیت خارجی خیلی کم یا زیاد هست. کمپرسور برای جلوگیری از آسیب دیدن خاموش خواهد شد

  P9= تنظیم کنترل هوای گرمو حفاظت عمل دیفرات از کار افتاده است

   

  ارورهای کولر گازی مدیا- مدل اینورتر یا مدیا سری R 

  E0= ارور EEPROM

  E1= ارور ارتباط بین یونیت داخل و خارج

  E2= خطای قطع سیگنال صفر

  E3= سرعت فن خارج از کنترل

  E5= خطای سنسور بیرونیقطعی یا اتصال کوتاه

  E6= خطای سنسور داخلی یا اوپراتور قطعی یا اتصال کوتاه

  P0= برد اینورتر IGBT محافظ جریان زیاد

  P1= خطای ولتاژ زیاد و یا ولتژ خیلی کم

  P2= محافظ دمای کمپرسور

   

   ارورهای کولر گازی اسپیلت گری- مدل اینورتر

  E1= محافظ فشار زیاد سیستم

  E2= محافظ ضد یخ زدگی

  E4= دمای زیاد لوله کمپرسور

  E5= محافظ جریان زیاد

  E6= خطای کابل ارتباطی

  E8= محافظ دمای زیاد مقاومت

  H6= عدم ارتباط فیدبک از سوی فن داخلی

  F1= خطای سنسور محیطی یونیت داخلی

  F2= خطای سنسور اوپراتوریا سنسور پایپ

  F3= خطای سنسور محیطی یونیت خارجی

  F4= خطای سنسور کندانسور

  F5= خطای سنسور لوله رفت کمپرسور

  F6= خطای اورلود و کاهش فرکانس

  U5= خطای تشخیص تکمیل جریان یونیت ها

  H1= یخ زدایی

  H3= اورلود محافظ کمپرسور

  H4= نرمال نبودن سیستم

  H5= ارور  IPM

  HC= ارور PFC

   

  ارور کولرهای گازی ال جی- مدل اینورتر

   کدخطا                                                          شرح خطا                                                        

   1               خطای سنسورهای داخل(باز یا اتصال کوتاه)/اهم صحیح 10 کیلواهم- رنگ کانکتور سفید

   2               خطای سنسور لوله ورودی پنل (باز یا اتصال کوتاه)/اهم صحیح 5 کیلواهم- رنگ کانکتور سفید

  5               خطای اشکال در ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی/ کابل شیلد- ارت- نویز- برد یا فیوز آن سوخته- خرابی راکتور- ولتاژ ورودی نامناسب

  6               خطای سنسور لوله خروجی دستگاه داخلی(باز یا اتصال کوتاه)/اهم صحیح 5 کیلواهم- رنگ کانکتور سفید

  9               خطای ایپیرام دستگاه داخلی/ برد آپشن داخلی خراب یا اتصال نادرست دارد

  10             خطای موتور فن داخلی/ تست با دست- تست اتصالی بین سیم های سوکت موتور

   

   

   

   

 • انواع سیستم های تامین حرارت و برودت در ایران

  سیستم های مختلف تامین حرارت و برودت و تهویه معمول در ایران
  1- سیستم کولر آبی در تابستان و رادیاتور در زمستان
  2- سیستم کولر گازی در تابستان و رادیاتور در زمستان
  3-سیستم هوادهی با دستگاه تبخیری برای تابستان و کویل گرمایی در زمستان
  - سیستم فن کویل
  5- سیستم فن کویل به انضمام دستگاه تامین هوای تازه جداگانه
  6- سیستم هوادهی با دستگاه هوارسان
  7- سیستم هوادهی پکیج یونیت

  1-سیستم کولر آبی در تابستان و رادیاتور در زمستان: در این روش در اثر افزودن آب به هوای خشک خارج در تابستان، دمای هوای خروجی از دستگاه کاهش می یابد وباعث جبران بار محسوس فضای داخل میشود. میزان کاهش حرارت رابطه عکس با میزان رطوبت نسبی مورد نیازداخل دارد. در این روش به علت اختلاف کم دمای هوای ورودی به اتاق و دمای داخلی هر اتاق، معمولا مقدار گردش هوای مورد نیاز نسبتا زیاد بوده و برخی اوقات از حد مجاز نیز تجاوز می کند. استفاده از این سیستم تابع دما و رطوبت نسبی هوای خارج است که در شرایط هوای خشک با راندمان بالاتری کار میکند در این روش امکان کنترل درجه حرارت، رطوبت نسبی و میزان هوا وجود نداشته و این تغییرات تابع مستقیم تغییرات شرایط هوای خارج است. در این روش به علت استفاده از رادیاتور در زمستان جابجایی هوا در این فصل در داخل محیط وجود ندارد. در این روش به علت عدم امکان کنترل و تامین رطوبت نسبی دلخواه، رطوبت نسبی داخل کاهش مییابد و در محیط هایی که افراد توقف طولانی دارند مشکلاتی را از نظر سلامتی ایجاد میکند. بزرگترین مزیت این سیستم هزینه اولیه پایین نصب و بهره برداری است.


  2-سیستم کولر گازی در تابستان و رادیاتور در زمستان: مزیت این روش کنترل بهتر دما است و میتوان از این روش در مناطق مرطوب و مناطقی که کولر آبی برودت مورد نیاز را تامین نمیکند استفاده کرد. در فصل زمستان مانند سیستم قبل از رادیاتور استفاده میشود. از مزایای این سیستم سرعت راه اندازی و بهره برداری و توان بهتر برودت است. از معایب آن عدم تامین هوای تازه، مصرف برق بالاتر، پایین بودن رطوبت نسبی در فصل زمستان و هزینه اولیه بالاتر است.


  3-سیستم هوادهی با دستگاه تبخیری(زنت):در تابستان و کویل گرمایی در زمستانعملکرد این سیستم در تابستان کاملا شبیه کولر آبی است. در زمستان از همان دستگاه برای گردش هوای گرم دراتاقها استفاده میشود. مزیت این سیستم نسبت به رادیاتور ایجاد گردش هوای تازه در زمستان و کنترل نسبی هوایداخل در این فصل و عدم نیاز به لوله کشی گسترده (رادیاتور) در زمستان می باشد. از معایب این روش هزینه بیشتر نسبت به رادیاتور و نیاز به فضای معماری سرپوشیده برای نصب دستگاه است.


  4-سیستم فن کویل: سیستم های ذکر شده در ردیفهای 4 تا 7 از نظر تجهیزات موتورخانه شبیه به یکدیگر می باشند ولی از نظر نحوه توزیع حرارت و برودت و تامین هوای تازه و تنظیم رطوبت نسبی و کنترل آنها تفاوت هایی با یکدیگر دارند. در سیستم فن کویل امکان کنترل رطوبت نسبی به هیچ عنوان وجود ندارد و نیاز به لوله کشی وسیع در ساختمان است ولی میتوان دمای فضاهای مختلف را جداگانه کنترل کرد و فضاها از نظر توزیع برودت به یکدیگر وابستکی ندارند.


  5-سیستم فن کویل به انضمام دستگاه هوارسان جداگانه: در این روش با نصب هوارسان تامین کننده هوای تازه، مشکل کمبود هوای تازه و عدم امکان کنترل رطوبت نسبیبخصوص در فصل زمستان برطرف میگردد. در این سیستم با تقلیل دمای هوای خروجی از هوارسان در فصل تابستان می توان از ظرفیت فن کویل ها کاست بطوری که با حذف بار هوای تازه می توان ظرفیت فن کویل ها را تا نصف کاهش داد. در عین حال به علت وجود دو سیستم جداگانه فن کویل و هوارسان در صورت بروز مشکل در هر یک از سیستم ها، سیستم دیگری میتواند تا حدودی جوابگوی بارهای حرارتی و برودتی باشد. در این سیستم به علت وجود سیرکولاسیون هوا در تمام سال تهویه مناسبی در ساختمان ایجاد میگردد. از اشکالات این روش نیاز به فضای معماری جهت نصب هوارسان و هزینه اولیه بالاتر است.

  6-سیستم هوادهی با دستگاه های هوارسان: در این سیستم کل بار حرارتی و برودتی هر فضا از طریق هوای ورودی به آن جبران میشود و با حذف فن کویل ها و شبکه لوله کشی آنها عمر سیستم افزایش یافته و مشکلات اجرایی و تعمیرات و نگهداری به حداقل می رسد و بهعلت وجود یک سیستم کامل هوادهی و امکان کنترل رطوبت نسبی در تمام فصول مشکلاتی که از این نظر در سیستم شماره 4 وجود داشت مرتفع میگردد. در این روش با استفاده از هوارسانهای چند منطقهای هوای موجود بهتر کنترل می گردد اما از نظر امکان کنترل یکایک اتاقها محدودیت هایی وجود دارد. از معایب این روش نیاز به سقف کاذب است.


  7-سیستم هوادهی پکیج یونیت: این سیستم از نظر اصول کلی شبیه به سیستم هوادهی با دستگاه های هوارسان می باشد با این تفاوت که نیازی به نصب چیلر در موتورخانه مرکزی نبوده و دستگاه های پکیج یونیت عملا به جای چیلر و هوارسان مور استفاده قرار میگیرند ظرفیت برودتی این دستگاه نسبت به هوارسان کمتر است و به خصوص در ساختمانهای بزرگ و در نقاطی که رطوبت مطلق هوای خارج زیاد است انتخاب آن با مشکلاتی مواجه است. از طرفی به علت اینکه این گونه دستگاه ها معمولا یک منطق های می باشند دقت کنترل درجه حرارت فضاهای مختلف به اندازه هوارسان نخواهد بود. در ضمن این دستگاه به علت عدم پیشبینی رطوبت زنی مناسب نمی تواند عمل رطوبت زنی را به صورت مناسب انجام دهد. از مزایای این سیستم عدم نیاز به موتورخانه برای تامین برودت است. در فصل زمستان نیز با تعبیه کویل حرارتی آب گرم میتوان هوای گرم را به داخل اتاقها هدایت نمود به صورتی که منجر به تامین بار حرارتی و هوای تازه میشود. معمولا قبل از انتخاب یک سیستم تاسیساتی مهندسین مشاور به بررسی سیستم های مختلف برای ساختمان مورد نظر می پردازند و مزایا و معایب هر کدام از آنها را برای کارفرما توضیح می دهند و در نهایت با توجه به مسائل فنی واقتصادی پیشنهاد مناسب را ارائه می دهند.

  http://www.mihantahvieh.com/systems/انواع-سیستم-های-تامین-حرارت-در-ایران.html

   

 • انواع کولر گازی

  کولرهای گازی معمولاً در چند مدل ساخته می شوند:

  1. کولرهای داکتی یا کانالی
  2. کولر های ایستاده
  3. کولرهای دو تکه(اسپیلت)
  4. کولرهای یک تکه یا پنجره ای
  5. کولرهای پرتال (قابل حمل)
  6. کولرهای سقفی یا کاستی
  7. کولرهای چند شعبه یا مولتی

  کولرهای دو تکه
  کولرهای دو تکه یا اسپیلت از دو واحد مجزا ساخته می شوند ، یونیت خارجی شامل کمپرسور و کندانسور است که در خارج از ساختمان نصب می گردد و یونیت داخلی که واحد تبخیر (اوپراتور) درآن جای دارد در داخل ساختمان جای می گیرد. یونیت خارجی و یونیت یا پنل داخلی توسط دو لوله ی مسی یا آلومینیومی به همدیگر مرتبط هستند. لوله باریکتر گاز سرد را از یونیت بالا به یونیت داخلی منتقل میکند و لوله ضخیمتر کار خروج و انتقال گاز گرم را به یونیت و کمپرسور بالا به عهده دارد. این کولرها معمولاً دارای دستگاه کنترل از راه دور هستند. این نوع کولرها شامل دو مدل معمولی و اینورتر می شوند که در مدل اینورتر تا حداکثر شصت درصد (البته در شرایط ایده آل) ازمصرف انرژی نسبت به مدل معمولی کاهش می دهد.

                                                    2

   کولرهای پرتال
  کولرگازی پرتال یا قابل حمل ، در ظرفیت های پایین ساخته می شود و دارای حالت گرمایش نیز هست.  این مدلکولر گازی دارای ریموت کنترل است و به دلیل شکل آن برای فضاهای کوچک اجارهای یا استفاده موقت استفاده میشود. تمام بخش های مختلف کولر گازی از جمله کندانسور ، اوپراتور و... در یک مجموعه جا گرفته اند و در حالت سرمایش ، گرمای موتور از طریق لوله خرطومی پشت دستگاه به بیرون انتقال پیدا می کند . در نتیجه این لوله خرطومی باید به پنجره یا منفذی که هوا را به بیرون انتقال می دهد وصل گردد. در غیر این صورت ، گرمای خارج شده از هوا دوباره از طریق همین لوله خرطومی به فضا برمی گردد و کار تهویه و سرمایش به درستی انجام نمی شود. اما درحالت گرمایش ، نیازی به این کار نیست. گرمایش در این نوع کولر  از طریق هیتر انجام می شود که زیاد مقرون به صرفه نیست . اما امکان استفاده از این حالت در کولر گازی پرتال در نظر گرفته شده است.

                                                          

  کولر گازی پنجره ای 
  این کولر گازی ها به دلیل نداشتن ریموت کنترل و نداشتن حالت گرمایش، کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. کولر گازی پنجره ای دارای ایراداتی است. از معایب این نوع کولر گازی ، نداشتن ریموت کنترل ومصرف بالای برق و ایجاد سر و صدای زیاد است.

                                              Dda

   

   

   

 • چگونگی شارژ کولر گازی در زمستان

  در زمستانبه دليل اينكه دماي اتاق معمولا پايين مي باشد لذا امكان راه اندازي سيكل بر روي سرمايش وجود ندارد و لذا با توجه به عدم امكان شارژ كولر روي سيستم گرمايش بايد راهكاري يافت .
  جهت راه اندازي سيستم كولر گازي بر روي سرمايش در زسمتان بايد به صورت مصنوعي ترموستات دماي اتاق را گرم نمود تا بدين ترتين كولر گازي بر روي سرمايش راه بيفتد .سپس شارژ گاز كرد و با برگردان سيستم به روي گرمايش فشار گاز را چك نمود.

  لینک مطلب

   

 • عکس العمل کولر گازی در برابر نشانه های غیر عادی و خطاهای آن

  اگر حالت غیر عادی، در نمایشگر ظاهر شود دستگاه به صورت اتوماتیکتوسط ویژگی تشخیص عملکرد را متوقف می کند که با علامت اختصاری نمنایش داده می شود.

  در مدل 45هزار ایستاده اجنرال حالت های اشکال به صورتزیر است:

   کدهای نمایش  انواع اشکالات  راه حل
    EO1 سنسور دما خاموش است یا جریان الکتریکی ضعیف است  باافراد خدمات تماس بگیرید
  EO2 کمپرسور بار اضافی دارد دستگاه را خاموش کنید مدتی صبر کنید و سپس مجداا آن را روشن نمایید اگر با تکرار این عمل نتیجه ای حاصل نشد با خدمات تماس بگیرید. 
  EO3 کمپرسور افت جریان دارد مثل مورد EO1 
  EO4 سیستم حفاظتی دستگاه بیرونی مثل مورد EO2 
  PO2 کمپرسور باراضافی دارد مثل مورد EO2 
  PO3 دمای اوپراتور دستگاه داخلی خیلی پایین است(هنگام سرمایش) دستگاه را خاموش کنید موانع را از ورودی هوا خارج و فیلتر هوا را تمیز کنید سپس دستگاه را مجدا به کار اندازید اگر تکرار این عمل موثر واقع نشد با افراد خدمات تماس بگیرید. 
  PO4 دمای اوپراتور دستگاه داخلی خیلی بالاست(هنگام گرمایش) مثل مورد PO3 
  PO5 دمای اوپراتور دستگاه داخلی خیلی بالاست(هنگام گرمایش) مثل مورد PO3

   

  کدخطاهای کولر اسپلیت کانالی اجنرال 25 و 30 و 36 و 45 هزار:

  E0:00: خطاهای ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه کنترل از راه دور

  E1:00: خطاهای ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه خارجی

  E2:00: باز بودن حسگر دمای اتاق

  E3:00: اتصالی

  E4:00: باز بودن حسگر مبدل حرارتی داخلی

  E5:00: اتصالی حسگر مبدل حرارتی داخلی 

  E6:00: باز بودن حسگر مبدل حرارتی خارجی

  E7:00: اتصالی حسگر مبدل حرارتی خارجی 

  EA:00: باز بودن حسگر دمای بیرونی

  Eb:00: اتصالی حسگر دمای بیرونی

  Ec:00: باز بودن حسگر دمای لوله تخلیه

  Ed:00: اتصالی حسگر دمای لوله تخلیه

  EE:00: فشار بالای غیرعادی

  EF:00: دمای لوله تخلیه غیر عادی

   http://www.mihantahvieh.com/services-at-home/عکس-العمل-کولر-گازی-در-برابر-نشانه-های-غیر-عادی-و-خطاهای-آن.html

   

 • فروش کولر گازی ال جی

  لیست قیمت کولر گازی ال جی

    به دلیل تغییرات قیمت فعلا فروش در برنامه کاری میهن تهویه نمی باشد. 

  ال جی سری Next Own- اینورتر سرد و گرم گرید A   2

      Btu                    قیمت                     مدل               

    9000                22820000          NV096STQ          

    12000              25200000          NV126STQ

    18000              35000000          NV186STQ

    24000              43450000          NV246STQ

   

   

  ال جی سری Next Plus - اینورتر سرد و گرم گرید A 1

        Btu                  قیمت                     مدل          

      9000           29130000           BV096STQ

     12000          31130000           Bv126STQ                                      

     18000          44000000           BV186STQ

     24000          53000000           BV246STQ

   

   

  ال جی سری Artcool - اینورتر سرد و گرم گرید A  3

        Btu                قیمت                     مدل          

      9000          25780000         AV096MTQ

     12000         28550000         AV126MTQ

     18000         38680000         AV186MTQ

     24000         47560000         AV246MTQ

   

   

  ال جی سری TITAN New -گرید B دورثابت  5

       Btu                 قیمت                    مدل                     نوع         

      9000          21200000           NB096TQ           سرد و گرم

     12000        23700000            NB126TQ           سرد و گرم 

     18000        31000000            NB186TQ           سرد و گرم

     18000        30000000            NB186TC              سرد

     24000        35000000            NB246TQ           سرد و گرم

     24000        33000000            NB246TC              سرد

   

   

  ال جی سری TITAN - گرید B دور ثابت - سرد و گرم 4

      Btu               قیمت        

    9000         18850000

   12000        21700000 

   

   

  ال جی سری اسپلیت ایستاده 

       BTU                  قیمت                      مدل                            نوع                 

     48000           82500000            APW48GTAO       سرد و گرم اینورتر- تک فاز

     50000           66900000            LPH488TLAO      سرد وگرم گرید B- سه فاز

     80000          127350000           TPH808FLA5       سرد و گرم گرید B- سه فاز

     28000           69550000             PV286STQ         سرد و گرم اینورتر- تک فاز

   

   

   

   

 • فروش کولر گازی سامسونگ

   کولر گازی سامسونگ

    به دلیل تغییرات قیمت فعلا فروش در برنامه کاری میهن تهویه نمی باشد.

   

  کولر گازی سامسونگ سری (GOOD 1 (NEW - مجهز به سیستم تهویه هوا - اینورتر سرد وگرم گرید A  1

       Btu            قیمت (ريال)                  مدل        

    10000         2300000             AR10KSSS

    13000        25300000            AR13KSSS

    19000        34800000            AR19KSSS

    25000        39800000            AR25KSSS

   

  سامسونگ سری GOOD - گرید B و پنل با طراحی سه وجهی   3

       Btu             قیمت (ريال)                 مدل                 نوع       

     13000        21700000          AR13KPFS         سرد و گرم

     13000        20500000          AR13KCFS           سرد

     19000        28300000          AR19KPFS          سرد و گرم

     19000        26500000          AR19KCFS           سرد

     25000        31500000          AR25KPFS         سرد و گرم 

     25000        29900000          AR25KCFS            سرد   

   

   

  سامسونگ سری Better - گرید B و پنل با طراحی سه وجهی   4

       Btu            قیمت (ريال)              مدل                  نوع      

    13000        23400000        AR13KPSD        سرد و گرم

    13000        22200000        AR13KCSD          سرد

    19000        31500000        AR19KPSD        سرد و گرم

    19000        29900000        AR19KCSD          سرد

    25000        35000000        AR25KPSD        سرد و گرم

    25000        32500000        AR25KCSD          سرد

   

   سامسونگ سری MAX _ گرید B      5

        Btu               قیمت                     مدل                     نوع      

       13000        19800000          AR13KPFU            سرد و گرم

       13000        19000000          AR13KCFU              سرد

     19000        26700000          AR19KPFU            سرد و گرم

     19000        25000000          AR19KCFU              سرد

     25000        299300000        AR25KPFU            سرد و گرم

     25000        27700000          AR25KCFU               سرد

      30000         39300000             AR30KPFU                سرد و گرم

      30000          37500000             AR30KCFU                    سرد

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • قیمت فروش انواع کولر گازی جنرال

  لیست قیمت انواع کولر گازی جنرال 

   به دلیل تغییرات قیمت فعلا فروش در برنامه کاری میهن تهویه نمی باشد.

  کولر گازی ZH دیواری جنرال -گاز 410R- مصرف انرژی A      333

     BTU          قیمت (ريال)     

   9000            13200000

   12000          14500000

   18000          19500000

   24000          23000000

   30000          26000000

   36000          35500000

   36000          38500000

   

  کولر گازی جنرال مدل لبخندی استیل      222

    BTU           قیمت (ريال)   

   12000             13800000

   18000             18000000

   24000             21800000 

   30000             24500000 

   60000             58500000 

   

  کولر گازی جنرال اینورتر                      

    BTU           قیمت(ريال)    

   12000              19500000

   18000              25500000

   24000              30500000         

   

 • قیمت فروش کولر گازی هایسنس

  لیست قیمت انواع کولر گازی هایسنس Untitled


  کولرگازی هایسنس اسپیلت سرد با کمپرسور پیستونی

       Btu              قیمت (ريال)                       مدل               

   24000             27800000                  HKC-24DB                 

   24000             26700000                  HKC-24VQ

   30000             37450000                  HKC-30VQ

   36000             40600000                  HS-36CVQ

   

  اسپلیت سرد با کمپرسور روتاری

      BTU            قیمت (ريال)                       مدل           

   12000           15900000               HRC-12DB

   18000           20200000               HRC-18DB

   30000           34000000               HRC-30VQ

   

  اسپلیت سرد و گرم با کمپرسور پیستونی

     BTU                  قیمت                   مدل           

  36000          40660000             KHH-36VT

   

  اسپلیت سرد و گرم با کمپرسور روتاری - مدل maya

     BTU            قیمت(ريال)                   مدل          

   9000          14000000              HRH-09DB

   12000        16500000              HRH-12DB

   18000        21200000              HRH-18DB

   24000        26000000              HRH-24DB

   30000        35500000              HRH-30VQ

   

  اسپلیت سرد و گرم با کمپرسور روتاری - مدل versay

     BTU            قیمت (ريال)              مدل        

   9000           19000000        HIH-09TG

   12000         21400000        HIH-12TG

   18000         30000000        HIH-18TG

   24000         35600000        HIH-24TG

   30000        45000000         HIH-30VQ

   

   کولر گازی ایستاده سرد و گرم

                 BTU                                قیمت (ريال)                 مدل        

    36000                   تک فاز             47300000            HFH-36FM

   48000 سه فاز با کمپرسور اسکرال              59400000           HFH-48FM

   60000 سه فاز با کمپرسور اسکرال              71500000           HFH-60FM

   90000 سه فاز با کمپرسور اسکرال              110000000         HFH-90FM

   

   


  درباره برند هایسنس :

  هایسنس در سال 1969 به عنوان یک کارخانه کوچک تولید رادیو تاسیس شد، و از آن زمان تا کنون به یک شرکت چند میلیارد دلاری جهانی با بیش از 60000 نیروی کار تبدیل شده است. هایسنس به عنوان یکی از پیشروترین شرکتهای دنیا در تولید تلویزیون های صفحه تخت، لوازم خانگی و تجهیزات مخابراتی شناخته شده و بر اساس اعلام موسسه های بزرگی مانند Euromonitor، IDG و انجمن مصرف کنندگان لوازم الکترونیکی جز 10 شرکت برتر در زمینه لوازم خانگی و الکترونیکی می باشد. گستره فعالیت شرکت هایسنس به همراه 22 شرکت وابسته آن به بیش از 200 کشور در سراسر جهان رسیده است.

  با برخورداری از یک شبکه تحقیق و توسعه (R&D)جهانی، که بیش 3000 مهندس در آن مشغول فعالیت می باشند، همچنین یک موسسه تحقیق و توسعه (R&D) در سطح ملی، یک مرکز تحقیقاتی فوق دکترا و یک آزمایشگاه فن آوری چند رسانه ای پیشرفته، بیشترین تاکید هایسنس بر نو آوری و کیفیت بالا متمرکز است. شرکت هایسنس تا به حال جوایز فراوانی در زمینه های نو آوری، فن آوری، طراحی و مدیریت کیفیت کسب کرده است. علاوه بر این، شرکت هایسنس به منظور ارتقاء کیفی و تکنولژیکی محصولات خود و برای احترام به مشتری و حضوری قوی تر در بازارهای جهانی در قسمت کولر گازی، یخچال و فریزر و فن آوری اطلاعات... با شرکتهای معتبر و شناخته شده ایی همچون AMD , IBM , HITACHI , WHIRLPOOL همکاری گسترده ایی دارد.

  درباره اسپلیت و کولر گازی دیواری هایسنس :

  اسپلیت و کولر های گازی هایسنس از جمله برند های بسیار با کیفیت ساخت چین می باشد که توانسته است با فاکتورهایی مانند کیفیت بالای محصولات، قیمت با صرفه و گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب سهمی بزرگی از بازار کولر گازی و اسپلیت های دیواری، ایستاده و داکت اسپلیت را از آن خود سازد. کولر گازی هایسنس ساخت کشور چین می باشد . مدل های اینورتر هایسنس دارای گاز R410a بوده و با مصرف برق پایین می باشد. مدل های دیواری سرد هایسنس دارای کمپرسور پیستونی بوده و قابلیت کارکرد در مناطق حاره ای را دارند. کولر گازی دو پنل هایسنس جزء مدلهای پرفروش این برند بوده که با ظرفیت 21000 دارای دو پنل 12000 و 9000 می باشد

   به دلیل تغییرات قیمت فعلا فروش در برنامه کاری میهن تهویه نمی باشد.

 • قیمت کولر گازی اجنرال

   لیست قیمت کولر گازی اجنرال و فروش توسط گروه فنی میهن تهویه

  اسپیلت دیواری تک پانل سرد - گرید B                                            1

      Btu           قیمت (ريال)                     مدل           

   12000         22000000          ASGC12AWC

   12000         23400000          ASGS12AVC (مخصوص مناطق هاره ای)

   18000         33800000          ASGS18AWT

   24000         38800000          ASGS24AXT

   30000         52000000          ASGS30AWT

   

   

  اسپیلت دیواری تک پانل سرد و گرم _ گرید B

     BTU              قیمت (ريال)                مدل          

   12000           25200000         ASGA12RYC

   18000           33400000         ASGS18RYT

   30000           54500000         ASGS30RYT

   

  اسپلیت دیواری تک پانل سرد و گرم سری اینورتر - گرید A 

    BTU                  قیمت (ريال)                  مدل           

   12000             34000000           ASGS12LECA

  18000              48500000           ASGS18LFCA

  24000              58500000           ASGA24LFCA

  30000              65750000           ASGA30LFCA

   

    به دلیل تغییرات قیمت فعلا فروش در برنامه کاری میهن تهویه نمی باشد.

   

 • قیمت کولر گازی هایر

  قیمت کولر گازی هایر

  اسپیلت تک پانل دیواری اینورتر

     BTU              قیمت                نوع استفاده                     مدل          

   9000          16000000           سرد و گرم          HSU-09HEG03

  12000         24600000           سرد و گرم          HSU-12HEG03

  18000         35000000           سرد وگرم           HSU-18HEG03

  24000         40500000           سرد و گرم          HSU-24HEG03

   

 • کولر گازی پنجره ای و اجزای آن

  کولر گازی پنجره ای 

  اولین کولر گازی خانگی مدار بسته در سال 1930 توسط شرکت گیبسون اختراع گردید . کولر پنجره ای بسیار متداول و مورد توجه می باشد و به آسانی در داخل قاب در پنجره یا دیوار نصب می شود. 

                                  00078

   

   انواع کولر گازی پنجره ای

  1- تک فصلی : فقط در فصل تابستان جهت خنک کردن هوا بکار می رود.

  2- دو فصلی :علاوه بر خنک کردن هوا در تابستان در زمستان نیز هوا را گرم می کند که بر دو نوع می باشد:

  الف) مجهز به المنت که در زمستان سیکل مکانیکی آن خاموش می شود و فقط به کمک فن اوپراتور حرارت المنت به ااتاق منتقل می شود.

  ب) از سیکل معکوس (پمپ حرارتی) استفاده می شود وبا یک شیر چهارراهه برقی که در خروجی دهش کمپرسور نصب می شود و کندانسور را به اوپراتور و باالعکس تبدیل می کند.

  سیکل مکانیکی کولر گازی پنجره ای 

  کمپرسور (متراکم کننده)

  کندانسور(تقطیر کننده)

  درایر(صافی)

  کاپیلاری تیوپ (لوله مویی)

  اوپراتور(تبخیرکننده)

  کمپرسور

  کمپرسور بخار مبرد کم فشار با دمای کم را از طریق لوله مکش (برگشت-سکشن)جذب کرده و پس از متراکم نمودن آن از طریق لوله رفت (دهش - دیس شارژ) با فشار و دمای بالا به سمت کندانسور هدایت می کند به طورکلی دو عمل مهم را انجام می دهد.

  1- متراکم کردن کردن ماده مبرد

  2- با ایجاد اختلاف فشار در سیستم موجب گردش ماده سرمازا در سیکل می شود.

  نکته بسیار مهم :کمپرسور رفت و برگشتی بسته و غلطکی در کولر گازی پنجره ای بیشتر کاربرد دارد.

  کندانسور

  لوله نسبتاً بلندی به صورت مارپیچ (کویل) درآمده است . ابتدای آن به لوله رفت کمپرسور و انتهای آن به درایر متصل است. در کندانسور (تقطیر کننده یا چگالنده) گاز به مایع تبدیل می شود یعنی مبردی که با فشار زیاد وبه صورت فوق گرم از لوله رفت کمپرسور خارج می گردد بر اثر تبادل حرارت با محیط خارج ، گاز را خنک کرده و به مایع تبدیل می کند. کندانسورکولر گازی پنجره ای در طرفی نصب شده که رو به بیرون ساختمان است و هوای تازه را به وسیله فن کندانسور از کنار دستگاه مکیدده وپس از عبور از روی کلاف تقطیر به محیط پس می دهد. حداقل 150 سانتی متر فاصله از دیوار داشته باشد تا تبادل حرارتی بهتریبا محیط انجام دهد. جنس کندانسور درکولرهای گازی از مس سخت ساخته می شود. برای انتقال حرارت بهتر و افزایش استحکام به کندانسور پره هایی (فین) اضافه می کنند.پره های کندانسورسطح تماس را زیاد کرده و خنک شدن آن را آسان می کند. به یاد داشته باشید گردوغبار و جرمی که روی لوله های کندانسور را می پوشاند به منزله عایق هستند واز انتقال حرارت و خنک شدن جلوگیری می کنند، بنابراین باید آنها را تمیز نگه داشت.

                                     IMG 20160807 193104 1

   

   http://www.mihantahvieh.com/systems/کولر-گازی-پنجره-ای-همراه-با-شکل.html

   

   

 • کولر گازی یا اسپیلت؟

   تفاوت کولرگازی واسپیلت 

  اسپیلت‌ها نسل برتر كولرهای گازی هستند كه هواداران زیادی نسبت به انواع خنك‌كننده‌های دیگر دارند. این نوع خنک کنندهها مزیت‌های بسیار زیادی نسبت به كولرهای گازی و حتی آبی دارند. به همین دلیل فروش بسیار بیشتری نسبت به انواع كولرها پیدا كرده‌اند. طی 2 سال اخیر با واردشدن این نسل از كولرها تحولی بزرگ در خنك‌كردن و گرم‌كردن خانه‌ها و ادارات و... به وجود آمده است.
  اسپیلت‌ها نه‌ تنها هوای اتاق را خنك می‌كند بلكه بسیاری از كارهایی را كه برای هر كدام به دستگاهی جدا نیاز است را هم انجام می‌دهند. اگر خیال خرید این ابرخنك‌ كننده‌ها را دارید با ما همراه باشید.

  چند نکته اساسی
  اگر قصد خرید این نوع كولرها را دارید باید 2 نكته‌ مهم را در نظر بگیرید؛ اول اینكه اسپیلت‌ را از هر برندی كه خریداری می‌كنید حتما باید تحت لیسانس یك شركت ایرانی باشد، این شركت حتما باید این برند را حمایت و تایید كند و به قولی ضمانت‌ آن را بر عهده داشته باشد. در غیر این صورت این احتمال وجود دارد كه دستگاه اصل نباشد. شواهد بازار نشان می‌دهد، این احتمال به 80 درصد هم می‌رسد بنابراین اگر سراغ اسپیلت ‌هایی كه هیچ ضمانت‌نامه‌ای ندارند می‌روید، قبل از خرید به این فكر كنید كه تا 80درصد احتمال خرید دستگاه تقلبی یا به اصطلاح «فیك» جیب شما را تهدید می‌كند! روی اسپیلت‌ها یك كمپرسور نصب شده كه كار خنك كردن هوا در این دستگاه را به عهده دارد. در واقع كمپرسورها موتور این دستگاه هستند. می‌توانید با در نظر گرفتن باركدی كه روی این كمپرسورها ثبت‌شده و چك‌كردن نام شركت و كشور تولیدكننده آن، اصل یا فرع بودن آن را تشخیص دهید. متخصصان بازار میگویند، برندهای ال‌جی، سامسونگ و نیا با ضمانت‌نامه‌های معتبر بخش اعظمی از بازار را به خودشان اختصاص داده‌اند.
  البته در كنار آنها برندهای موفق دیگری مثل مجیك و ایندزیت را هم نباید نادیده گرفت كه با ضمانت‌نامه‌های معتبر خود سهم گسترده‌ای از بازار اسپیلت‌ها را به خودشان اختصاص داده‌اند و به صورت انحصاری كار می‌كنند اما نكته دوم؛اینکه باید دقت كنید كه لوازم داخل كارتن كامل باشند. داخل جعبه اسپیلت‌ها لوازم جانبی مانند فیلترهای یدكی، باتری‌های یدكی، كنترل‌ و حتی پمپ‌های آب وجود دارد اما در برخی موارد دیده شده كه این لوازم به‌طور جداگانه به فروش می‌رسند.

  اسپیلت بهتر است‌ یا كولرگازی؟
  همان‌طور كه گفتیم اسپیلت‌ها نسل برتر كولرهای گازی هستند به‌طوری‌كه با وارد شدن آنها به كشور، فروش كولرهای گازی کاهش یافته. اسپیلت‌ها نه تنها هوا را با دمای مورد علاقه شما هماهنگ می‌كنند بلكه رطوبت هوا را هم به حد استاندارد می‌رسانند، باكتری‌های اتاق را از بین می‌برد و به وسیله فیلتری كه در آنها تعبیه شده، هوا را هم كاملا تصفیه می‌كنند. همچنین به وسیله ماده‌ای بی‌بو و بی‌رنگی كه از فیلتر این دستگاه تولید و در هوا پخش می‌شود، میكروب‌های معلق در هوا را نیز می‌كشند و سرانجام اینكه حجم كانال این دستگاه بسیار بالاتر از كولرهای گازی است، به طوری كه شما می‌توانید با استفاده از این دستگاه یك اتاق 50متری را به دمای متعادل برسانید.

  مصرف برق اسپیلت
  نقطه ضعف بزرگ كولرهای گازی مصرف بالای برق آن هاست اما این كاستی در اسپیلت‌ها برطرف شده به طوری كه اسپیلت‌ها به‌دلیل مصرف برق بسیار متعادلشان در میان خریداران زبان زد شده‌ است. برچسب انرژی بیشتر این دستگاه‌ها A است و همین یكی از بزرگ‌ ترین مزیت‌های این خنك‌ كننده‌های همه‌كاره است.

  هم خنك شوید، هم موزیك گوش كنید!
  اسپیلتها غالبا ویژگی‌ها و امكانات جانبی متنوعی دارند. مثلا می‌توانند دمای محیط را وقتی به خواب می‌روید كم‌كم بالا بیاورند تا صبح به‌راحتی از تختخواب بلند شوید. فیلترهای گوناگونی دارند كه گرد و غبار و باكتری محیط را حذف می‌كنند. به هوا ازن می‌زنند تا به آن طراوت هوای پس از باران را بدهد و... به طور كلی از سال 2010 كه فروش این اجناس بالا رفت، برندها برای رقابت با یكدیگر و محبوب شدنشان آپشن‌های جالبی مانند لامپ‌های LED زیبا كه حتی به‌عنوان چراغ خواب هم می‌‌توان از آنها استفاده كرد را نیز به اسپیلت‌ها اضافه كردند. بعضی از این مدل‌ها مثل مدل 2790 LG موزیكال هستند و با استفاده از فلش‌ مموری‌ها می‌توانند موزیك پخش كنند.

  BTU اسپیلت
  برای اندازه‌گیری دستگاه‌های اسپیلت از واحد (BTU) بی تی یو استفاده می‌شود. در حقیقت میزان سرمادهی کولر با معیار BTU مشخص می‌شود. BTU بالاتر به معنای میزان سرمادهی بیشتر در واحد زمان است (نه اینکه دمای باد کولر خنک‌تر است بلکه میزان سرمایی که وارد محیط می‌شود بیشتر خواهد بود). اندازه اسپیلت‌ها از 9000BTU شروع شده و تا 96000 هم می‌رود و استاندارد و پرفروش‌ترین آنها 18000 است كه یك اندازه استاندارد و بسیار مناسب برای یك خانه 100متری است. اندازه 9000 و12000 بیشتر برای شركت‌ها كه فضاهای بزرگ‌ تری دارند، استفاده می‌شود. اگر خانه مجلل و بزرگی دارید و می‌خواهید از 2 اسپیلت استفاده كنید، می‌توانید از یك اسپیلت به اندازه 18000but برای هال و پذیرایی و یك اسپیلت BTU 900 برای آشپزخانه یا اتاق‌ خواب استفاده كنید.

  http://www.mihantahvieh.com/systems/کولر-گازی-یا-اسپیلت؟.html

                                            4

 • لیست ارور های اینورتر های ال جی LG

  ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍ

  ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮔﻠﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺩ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻄﺎ، ﺭﻓﻊ ﺍﻳﺮﺍﺩ  ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﻗﺒﻠﻲ  ﻧﺸﻮﻧﺪ  .

   ، ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺁﻥ ﻫﺎ، ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻱ ﺭﻓﻊ INVERTERﻟﺬﺍ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻱ ﻛﺪ  ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺍﺭﻭﺭ ﻳﺎﺑﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﮔﻠﺪﻳﺮﺍﻥ ، ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﻴﻢ .

  ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ﻓﻬﺮﺳﺖ :

   1.....................................................................................................................ﻛﺪ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ

  ............................................................................................................. –ﺭﻓﻊ ﺍﻳﺮﺍﺩ  5 ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ

  CH01 ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ - CH02 - CH06 - CH12........................................................................................ 5

  CH53 ﺧﻄﺎﻱ – CH05.......................................................................................................................... 7

   9......................................................................................................................................... CH10ﺧﻄﺎﻱ

   10....................................................................................................................................... CH21ﺧﻄﺎﻱ

   11....................................................................................................................................... CH22ﺧﻄﺎﻱ

   15....................................................................................................................................... CH26ﺧﻄﺎﻱ

   22....................................................................................................................................... CH27ﺧﻄﺎﻱ

   26....................................................................................................................................... CH29ﺧﻄﺎﻱ

   30....................................................................................................................................... CH32ﺧﻄﺎﻱ

    30....................................................................................................................................... CH40ﺧﻄﺎﻱ

  CH41 ﺧﻄﺎﻱ – CH44 – CH45 – CH46 – CH47 – CH65 .................................................... 38

   .................................................................................................................. –ﺧﻄﺎﻱ ﺟﺪﻭﻝ ﺩﻣﺎ  42 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ

   44....................................................................................................................................... CH53ﺧﻄﺎﻱ

   46....................................................................................................................................... CH60ﺧﻄﺎﻱ

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 2

   

   47....................................................................................................................................... CH61ﺧﻄﺎﻱ

   49....................................................................................................................................... CH62ﺧﻄﺎﻱ

   52....................................................................................................................................... CH67ﺧﻄﺎﻱ

   55...........................................................................................ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺼﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ

   56.................................................................................................................ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺒﺮﺩ

   57........................................................................................................................ EEVﺭﻭﺵ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ

   58...........................................................................................ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻓﺎﺯﻫﺎﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ

   60...............................................................................................................IPMﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺴﻤﺖ

   62.........................................................................................ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺪﺍﺭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ

   64............................................................................................ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺪﺍﺭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ

   ................................................................................................................. 4ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻴﺮ  65 ﻃﺮﻓﻪ

   ....................................................................................................... 4ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﻮﻳﻞ ﺷﻴﺮ  66 ﻃﺮﻓﻪ 

   67................................................................................................................... EEVﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻴﺮ

   

   

   

   

  3

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ 

    ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﻄﺎ ■

   ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺩﻳﺴﭙﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ• .   . ﺍﮔﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﻭ ﺧﻄﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺧﻄﺎﻱﻱ ﻛﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ • . ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻚ ﺯﺩﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﺪLED ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﻄﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺭﻓﻊ ﮔﺮﺩﺩ • • . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﻄﺎ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ 

  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ■   ﺧﻄﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ 

  ﻛﺪ   ﺧﻄﺎ

   ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ

   

  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻄﺎ

     ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ LED1(  )ﺳﺒﺰ LED2  )ﻗﺮﻣﺰ(

  1 ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎﺯ  /ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ  1 -ﺑﺎﺭ

   2 ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎﺯ  /ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ    ﺑﺎﺭ2

   5 ﺧﻄﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ    ﺑﺎﺭ5

   6 ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ  6 - ﺑﺎﺭ

   

  9 EEPROM   ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ 9 - ﺑﺎﺭ

   10 ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﺩﺍﺧﻠﻲ   1 ﺑﺎﺭ 12 ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻭﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ  2  ﺑﺎﺭ 1 ﺑﺎﺭ

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 4

   

  SB/SC Chassis (Art cool)           SB/SC Chassis (Libero)  

   

   

   

   

   

   

   

   

   : ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﺳﻮﻥ ﺳﮕﻤﻨﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﺩﻱ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ   ﻣﺜﺎﻝ : . CH 05 ﺧﻄﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

   

  ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻱ    ﺩﺭ ﺑﺮﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ LED

   

   

    ﻳﻜﺎﻥpowerﭼﺮﺍﻍ  ﺩﻫﮕﺎﻥ plasmaﭼﺮﺍﻍ

  4kw Controller(UE,UE1)   ﺩﺍﺭLED 2ﻧﻮﻉ

  5

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

                       

   

     ﺩﺍﺭLED  2ﻧﻮﻉ

   

   

   

  2kw Controller(UL,UL2)   ﺩﺍﺭLED 2ﻧﻮﻉ

  1.5kw Controller(UA3)   ﺩﺍﺭLED 2ﻧﻮﻉ

     ﺳﺒﺰ ﻳﻜﺎﻥ LED 1

   ﻗﺮﻣﺰ ﺩﻫﮕﺎﻥLED 2 

  ﻭﻟﺘﺎژ 21 ﻣﺜﺎﻝ ( ﺧﻄﺎﻱ ) DC( ﺑﺎﻻ

   

     ﺩﺍﺭLED 1ﻧﻮﻉ

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 6

   

  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ  ﺍﺭﻭﺭﻫﺎ

   

   

   

   

   

   

   

  ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ

  ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ

  7

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

    ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ –ﺭﻓﻊ ﺍﻳﺮﺍﺩ  CH01, CH02, CH06,CH12 ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ

  ﻧﻘﺎﻁ   ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻛﺪ ﺧﻄﺎ 

    ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ CH01 

  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﺯ  / ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻨﺴﻮﺭ

  ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  : 10 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ ㏀ /at 25℃(77℉)

    ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ CH02

  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﺯ  / ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻨﺴﻮﺭ

  ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  : 5 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ ㏀ /at 25℃(77℉)

    ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ CH06

    / ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﺯ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻨﺴﻮﺭ

  ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  : 5 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ ㏀ /at 25℃(77℉)

    ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻭﺳﻂ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ CH12

  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﺯ  / ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻨﺴﻮﺭ

  ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  : 5 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ ㏀ /at 25℃(77℉) 

  ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ 1 - 

  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﺮﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ 2 -

  ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ 3   ﻳﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﺑﻮﺩ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ0

  ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ 4 - 

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 8

   

  ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ :  

   

   

  ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ :  ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ .  .  ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪΩﺭﻧﺞ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻫﻢ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ .

   

   

   

   

   ﺍﻫﻢ ﻣﺘﺮ

   ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺎﻳﻊ

   ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ

   ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎﺯ

  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻭﺭﻭﺩﻱ

   

  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻭﺭﻭﺩﻱ

   ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮﻭﺟﻲ

   

  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻂ

   

   ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭ

  9

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

    ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺎﻡ ﺳﻨﺴﻮﺭ  ﺭﻧﮓ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ  ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ  ﺳﻔﻴﺪ 10kΩ at 25 °C   TH1 ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ 5kΩ at 25 °C   

  5kΩ at 25 °C

  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ  ﻗﺮﻣﺰ  TH2

   ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻭﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ  ﺳﻔﻴﺪ 5kΩ at 25 °C   TH3

   

   

   CH05, CH53ﻛﺪ ﺧﻄﺎﻱ  )ﺧﻄﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ(

  ﻧﻘﺎﻁ   ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻛﺪ ﺧﻄﺎ 

  CH05 / 53

      ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ) ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ( 

  ﻗﻄﻊ ﻳﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ    ﺩﻗﻴﻘﻪ3ﺑﻴﺶ ﺍﺯ

  ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ /ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ   230 ﺍﻟﻲ 208 ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ  ﻗﻄﻊ ﺷﺪﮔﻲ ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺯﻣﻴﻦ )ﺍﺭﺕ( ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﺭﺕ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ  ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﺮﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ  ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﺮﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ  ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﺮﻕ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮﻕ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻴﻮﺯ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 10

   

   ﺩﺭ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ CH05*  ﺩﺭ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ CH53 ﺷﻮﺩ.*  ﻭﻟﺘﺎژ ﺑﻴﻦ 1 ( 230 ﺍﻟﻲ 208 ) .ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  ﺑﺎﺷﺪ .  ﺳﻴﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﻭﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ 2 ..  .  ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﻴﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ →   .  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺳﻴﻢ ﻧﻮﻝ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ →   3 : 2 .ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  ﻧﺮﻣﺎﻝ: ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ㏁)(  ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭﻫﺎ ﻭﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ 4 .. ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﺭﺕ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺕ ﻣﺤﻞ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ 5 .. ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 6 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 3 ) .ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﺎﺑﻞ ﺷﻴﻠﺪ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ)ﻛﺎﺑﻞ ﺷﻴﻠﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴﻴﺮﺳﻴﮕﻨﺎﻝ  ( ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ(. ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﺮﻕ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﻳﺎ ﻛﻨﺘﻮﺭ ﻭ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮﻕ 7 .3. ﻓﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ

   

  ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﺭﻭﺭﻫﺎ:

  ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ , ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ :  1 (ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ 2 (ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﺩ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ 3 (ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ 4 (ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ 5 (. ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﻭﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

   

   

   

  11

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ( CH09ﺧﻄﺎﻱ  )ﺧﻄﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ 

    ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻛﺪ ﺧﻄﺎ  ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ   ﻛﻨﻴﺪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ ﻳﺎ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ  CH09  ﺧﻄﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ

   

   

  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 1 . 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ 88)ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﻳﺴﭙﻠﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻮﻥ ﺳﮕﻤﻨﺘﻲ  ( ﻛﻪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺩﻳﺴﭙﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﺧﻮﺍﻧﺎ ﻭ ﺩﺭﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  .ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺮﺍﺩ  ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺩ ﺩﻳﺴﭙﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻕ  ﻣﻤﻜﻦ  ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺭﻳﺴﺖ ﻛﻨﻴﺪ .

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 12

   

  ( CH10ﻛﺪ ﺧﻄﺎﻱ  )ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﺩﺍﺧﻠﻲ 

    ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ

   

  CH10

  ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ   ﺩﺍﺧﻠﻲ

   1ﺍﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻧﻴﺎﻓﺘﺪ 

  • ﻗﻔﻞ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ •  ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺗﻮﺭﻓﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﺩ •  ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ •  ) PCBﺍﻳﺮﺍﺩ ﺑﺮﺩ ( ﺩﺍﺧﻠﻲ 

   

    ﺭﻓﻊ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻭ   ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ 

    ﻧﻮﻉ ﺍﻳﺮﺍﺩ )ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺤﻮﻩ   ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ (

    ﻛﺪ ﺧﻄﺎ

  ﺍﺻﻼﺡ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻮﺗﻮﺭ   ﻓﻦ

  ﺷﻔﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﺪ ﺍﮔﺮ ﮔﺮﺩﺵ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻳﺮﺍﺩ   ﺩﺍﺭﺩ

  ﻓﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﮔﻴﺮ   ﻛﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﻓﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ

  ﻗﻔﻞ ﺷﺪﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﺩﺍﺧﻠﻲ 

  CH10

  ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻮﺗﻮﺭ  ﻓﻦ

  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ  ﺷﻮﺩ

   ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﻗﻄﻊ • ﺷﺪﻩ   ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﭘﻴﺪﺍ • ﻛﺮﺩﻩ  •  ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ 

  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺳﻴﻢ   ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ

  ﺗﻌﻮﻳﺾ   ﻣﻮﺗﻮﺭﻓﻦ

  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺴﺘﻲ 

  ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﻮﺗﻮﺭ   ﻣﻌﻴﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ

   ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ

  13

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺩﺍﺧﻠﻲ 

  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺴﺘﻲ 

    ﺑﺮﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ

   ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺑﺮﺩ     )( PCB ﺩﺍﺧﻠﻲ 

   

   BLDCﻧﺤﻮﻩ ﺗﺴﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﻭﻝ  ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﺍپ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﺍ 4ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺑﺎﺯﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﻢ ﭘﺮﺍپ ﻣﺸﻜﻲ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﻢ ﺭﻭﻱ ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺴﺖ ﻣﻲ 7 ﻭ 6 ﻭ 5 ﻭ 1ﺭﻭﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻛﻨﻴﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻮﻕ ﺑﺰﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﺩﻥ ﺑﻮﻕ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﺭ، ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ . ﺭﻭﺵ ﺩﻭﻡ  ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ 4 ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺗﺴﺖ ﺍﻫﻢ ﻗﺮﺍ ﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﻢ -ﭘﺮﺍپ ﻣﺸﻜﻲ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻫﻴﻢ .ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ : ∞   1 → 4 40    5→ 4 - 100K Ω ∞   6→ 4 4 →7  240 ﺗﺎ 260 kΩ

   

  ﺭﻭﺵ ﺗﺴﺖ ﺑﺮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺭﻭﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ  ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 4 ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺍپ ﻣﺸﻜﻲ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ DCﺍﻭﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ  ﺭﻭﻱ ﻭﻟﺘﺎژ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺯﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ : VD 380-250    1→4 VDC 15   5→4 DC 6/2    6→4 DC  5-0   7→4

   

   

   

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 14

   

  ﺭﻓﻊ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  /ﻛﺪ ﻫﺎﻱ ﺧﻄﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ   CH21ﻛﺪ ﺧﻄﺎﻱ

    ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

  CH21

   DCﻭﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ 

   ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻻﻱ • ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻱ     ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎﻻ • ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻗﺴﻤﺖ • IPM

   ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻱ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻓﺎﺯﻫﺎ   • U,V,W  -ﻗﻔﻞ ﺷﺪﻥ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ   U,V,W -ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ  Over Load ﺑﺮﻭﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ  • -ﺷﺎﺭژ ﮔﺎﺯ ﺯﻳﺎﺩ  - ﻃﻮﻝ ﻟﻮﻟﻪ ﺯﻳﺎﺩ - ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ )ﻋﺪﻡ ﺍﮔﺰﺍﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ (     ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ •

   

   

   

   

   

   

  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺗﺼﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﻭﺭﻭﺩﻱ  :IPM 1. . ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻫﻢ ﻣﺘﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ  ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ (SMPS) IPM . ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ 2 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

   

   

   

   

  ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ , ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﺗﺼﺎﻝ 3ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ. ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ . ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ 

   

   !

   

  15

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻓﺎﺯﻫﺎﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ 

      ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻋﺎﻳﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻭ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ

   

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 16

   

    W ﻭU,V    ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻴﻦ

   

   

   

   

   

  . 1 ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ۞ ﻣﮕﺎ ﺍﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ . 1 ﺗﺎ 0/5 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻫﺮ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺑﺎ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ۞ ﺍﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ   ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢ IPM < ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﻴﺮ 21 >ﺧﻄﺎﻱ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ 1 - ﺭﻧﺞ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﻭﻟﺘﺎژ ﺩﻳﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ 2 -  ﻭﻟﺘﺎژﻫﺎﻱ 3  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ1 ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ P~U/P~V/P~W

   

   ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎ

   

   ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮﺍﺩ20 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ

   ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎ

  17

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ﻭﻟﺘﺎژﻫﺎﻱ 4  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ 2 ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ U~Nu/V~Nu/W~Nu ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ 5 ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ IPM ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   LED 1ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ

   LED 2ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 18

   

   CH22ﻛﺪ ﺧﻄﺎﻱ

    ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

  22

  CT2  ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ   ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

   ﻭﻟﺘﺎژ • ﺧﻄﺎﻱ ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ ) ﭘﺎﻳﻴﻦ(  Over Load ﺷﺮﺍﻳﻂ •  ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻥ ﺑﺮﺩ• 

  • ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ •  ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  •  ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ 3ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ . ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

   !

   

  19

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ

   

   

  ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﺭﻭﺭﻫﺎ:

  ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ , ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ : 1 (ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ 2 (ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﺩ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ 3 (ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ 4 (ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ 5 (. ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﻭﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 20

   

    < ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ CH 22 > ﺍﺭﻭﺭ

  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﺩ   ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪDC .ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮ 1  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪstand by .ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻕ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ 2         .ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻗﻄﻌﻪ 3 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    ﺩﺍﺭLED1 ﻣﺪﻝ

   ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ

  ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ  ﻭﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ 2/7 ﺍﻟﻲ 2/3ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ   ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ

   

  21

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

  23

   DCﻭﻟﺘﺎژ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺧﻂ  v rms  140ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ

  • ﺧﻄﺎﻱ ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ )ﻭﻟﺘﺎژ ﭘﺎﺋﻴﻦ (   ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻗﻄﻌﻪ • ﺩﺭ ﺑﺮﺩ 
  • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺴﻤﺖ • ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻭﻟﺘﺎژ  DCﺧﻂ

   

   

                 

   

   ﺩﺍﺭLED2ﻣﺪﻝ

     ﻭﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ2/7  ﺍﻟﻲ2/3 ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 22

   

   

   

   

  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ ! 

   

   

   

   

   

    ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ، ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ  ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ 3ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ. ﻗﺴﻤﺖ . ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ 

   

   

   

   !

  DC  ﻟﻳﻧﮏ

   

  23

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﺭﻭﺭﻫﺎ:

  ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ , ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ :  1 (ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ 2 (ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﺩ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ

   3 (ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ 4 (ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ 5 (. ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﻭﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .

   

   < ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ  CH 22 > ﺍﺭﻭﺭ

   

  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﺩ   ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪDC .ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮ 1  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪstand by .ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻕ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ 2         .ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻗﻄﻌﻪ 3 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

   

   

   

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 24

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ﺍﮔﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ  ﺑﺎﺷﺪ DC  ﻭﻟﺖ2/8 ﺍﻟﻲ 2/4ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﺍﺳﺖ.

   

   

   

   2/4ﺍﮔﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ . DC  ﻭﻟﺖ2/8ﺍﻟﻲ  ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﺍﺳﺖ 

   

  25

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ﺍﺭﻭﺭ   CH 26

    ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻛﺪ ﺧﻄﺎ 

  • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺳﻴﻤﻬﺎﻱ • ﺑﺎﺯ/ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ   ﺍﺗﺼﺎﻝ • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﺎﻳﻖ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ) ﺑﺪﻧﻪ (  •  ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ  : –... ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺩ-ﻭ  •  ﺑﺮﺭﺳﻲ  ﺑﻪ ﺍﺭﻭﺭ IPM )21 ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮﺩ (   ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ • ﻓﺎﺯﻱ ﺑﺮﺩ 
  • ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﺭ ﻟﻮﺩ • ﻗﻔﻞ – )ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺷﺪﮔﻲ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ...(  •  ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ )IPM(   •  ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ ﺩﺭ ﺑﺮﺩ 

  ﺍﺭﻭﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ CH26   ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭDC

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ، ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ  ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ 3 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ. ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ. 

   

   

   

   !

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 26

   

  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ!  

   

     < ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯﻱ CH 26 >ﺍﺭﻭﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭﻟﺘﺎژ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ 

  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﺩ   ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪDC .ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮ 1  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪstand by .ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻕ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ 2 3 .. ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

  27

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  DC  2/7 ﺍﻟﻲ 2/3ﺍﮔﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﺍﺳﺖ. 

   

   

    ﺩﺍﺭ LED 1ﻣﺪﻝ

   

  ﺍﮔﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻌﻴﻮﺏ DC  2/7 ﺍﻟﻲ 2/3ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ. 

   

   

     ﺩﺍﺭLED 2ﻣﺪﻝ

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 28

   

  ﻣﺪﺍﺭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ 

   

  ﻫﺪﻑ

   

  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻻﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﺭﻭﺭ ﺁﺷﻜﺎﺭﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ 

   

  ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ

   

  . ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﻭﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ 1 ﺁﺷﻜﺎﺭﺳﺎﺯ

   

  ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ

  ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ  ﻛﻨﻴﺪ

   ﻭﻟﺘﺎژ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ

   ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ   ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺍﺳﺖ

    ﻭﻟﺖ2/7 ﺍﻟﻲ 2/3ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺮ ﺑﻠﻪ

   

  29

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ﺗﻮﺟﻪ !

  ﻭﻗﺘﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭﺻﻞ ﺍﺳﺖ, ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺭﻧﺞ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ. 

  ﺭﻧﺞ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﻭﻟﺘﺎژ 1  ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪDC ﻭﻟﺘﺎژ 2  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪGND ﺭﺍﺑﺎ U ,V,W ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3  ﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ2/5 ± 0/5 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻭﻟﺘﺎژ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ 4 - 

   

   

    ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

  CH27

  ﺍﺭﻭﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻻﻱ ﺧﻄﺎﻱ PSC 

  • Over Load ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﺮﺍﺩ  ﺭﺍﻛﺘﻮﺭ  ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺮﺩ  • )PSC ( 

   ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ / ﻓﻦ/ﺟﻬﺖ ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭ : 10A/26.8mH ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺮﺩ ﺍﺻﻠﻲ 

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 30

   

   

   

   

   

  : PSCﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣﺪﻭﻻﺗﻮﺭ  ﺑﺮﺩ ﺍﺻﻠﻲ   . ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪDC .ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺗﺴﺖ ﻭﻟﺘﺎژ 1 .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﭘﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﺌﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ 2 ﻛﻨﻴﺪ.

    

   

  ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ , ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ 3ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ. ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ. 

   

   

   

   !

   ﺗﻮﺟﻪ: . 5ﻭ4ﭘﻴﻦ ﻫﺎﻱ   ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ

  31

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

   

  ﻣﺪﺍﺭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ 

   

   

   

   

   

  ﻫﺪﻑ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻻﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﺭﻭﺭ ﺁﺷﻜﺎﺭﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ 

   

  ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

   

  . ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﻭﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ 1 ﺁﺷﻜﺎﺭﺳﺎﺯ 

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 32

   

  ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ﺗﻮﺟﻪ !  ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺭﻧﺞ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺩﺭﺳﺖ ،ﻭﻗﺘﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭﺻﻞ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ. 

  ﺭﻧﺞ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﻭﻟﺘﺎژ 1   ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪDC ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﻴﻦ 2 . Micom _GND ﻭ Input _I  ﺭﺍﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3  ﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ2/5 ±0/5 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻭﻟﺘﺎژ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ 4 -

   ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ

  ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ  ﻛﻨﻴﺪ

   ﻭﻟﺘﺎژ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ

   ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ   ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺍﺳﺖ

   ﻭﻟﺖ2/7 ﺍﻟﻲ 2/3 ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺮ ﺑﻠﻪ

   

  33

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

   

  ( CH 29ﺍﺭﻭﺭ  )ﺍﺭﻭﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻻﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺍﻳﻨﻮﺭﺗﺮ 

    ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

  ﺍﺭﻭﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻻﻱ ﻓﺎﺯ CH29  ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ 

  • ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﺭ ﻟﻮﺩ • ﻗﻔﻞ – )ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺷﺪﮔﻲ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ...(  •  ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ ﺩﺭ ﺑﺮﺩ 
  • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ •  : ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻣﺴﻴﺮ –ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﺑﺎﺩ-ﻭ...   ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺴﻤﺖ  • ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ  ﻓﺎﺯﻱ ﺑﺮﺩ 

   

   

   

   

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 34

   

  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ  !

   

   

   

   

   

  35

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﺭﻭﺭﻫﺎ:  ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ،ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ : 1 (ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ 2 (ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﺩ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ 3 (ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ 4 (ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ 5 (. ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﻭﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

   

     <ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯﻱ CH 29 >ﺍﺭﻭﺭ

  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭﻟﺘﺎژ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ

    .ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭﻟﺘﺎژ 1 . ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪDC . ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪStandby .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻕ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ 2 . DC ﻭﻟﺖ 2/7 ﺍﻟﻲ 2/3 .ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 

   

   

   

   

   

   

   ﺩﺍﺭ LEDﻣﺪﻝ ﻳﻚ

   

   DC 2/7 ﺍﻟﻲ 2/3ﺍﮔﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﺍﺳﺖ

   

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 36

   

   

   

   

   

   

   

   

  ( CH 32    ﺍﺭﻭﺭ  )ﺍﺭﻭﺭ ﮔﺮﻣﺎﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﻫﺶ 

    ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

  CH32

  ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﻟﻮﻟﻪ   ﺩﻫﺶ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ (105℃(221℉)↑)

     ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﺭ ﻟﻮﺩ •  ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ )– ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ...(     ﻧﺸﺘﻲ ﻣﺒﺮﺩ • •  ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﻫﺶ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺍﻳﻨﻮﺭﺗﺮ   / LEV ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ • ﺧﺮﺍﺑﻲ  LEV

  • : ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ - –ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺩ ﻭ... ﻧﺸﺘﻲ ﻣﺒﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ • ﻛﻨﻴﺪ   ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ • ﻛﻨﻴﺪ )ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺍﻫﻢ ﺳﻨﺴﻮﺭ (   ﺭﺍ LEV ﻭﺿﻌﻴﺖ • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ 

   

   

   

    ﺩﺍﺭLEDﻣﺪﻝ ﺩﻭ

   

   ﺍﻟﻲ 2/3ﺍﮔﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ   ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﺍﺳﺖ DC 2/7

   

   

   

    ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ، ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﻇﺐ 3ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ. ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ. 

   

   

   

    !

  37

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ ! 

   

   

   

   

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 38

   

   < ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﻫﺶ CH32 >ﺍﺭﻭﺭ

  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﻫﺶ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ 

   

   

   

  1.5kw Controller(UA3)

   

   2kw Controller(UL,UL2)

   

   

     4kw Controller(UE,UE1)

   

   

   ﺳﻨﺴﻮﺭ

   ﺳﻨﺴﻮﺭ

   ﺳﻨﺴﻮﺭ

  39

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

  (25 200kΩ±10% ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ℃)    ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﻫﺶ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ

   

   

  ﺍﺭﻭﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭ CH 40ﺍﺭﻭﺭ ) CT( 

    ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

  40

   CTﺍﺭﻭﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭ   ﺑﺎﺯ ﻳﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ

  • ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﮕﺮ ﻣﺪﺍﺭ ﺑﺮﺩ
  • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ, ﻣﺪﺍﺭ ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ 

  . ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ 1 ﺩﻫﺶ 

      ﻣﻘﺩﺍﺭ : 200kΩ ± 10% 

   c°25ﺩﺭ ﺩﻣﺎی

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 40

   

   

   

   

  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ ! 

   

    <ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯﻱ CH40 ﺍﺭﻭﺭ

    standby ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺣﺎﻟﺖ DCﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭﻟﺘﺎژ    ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪDC .ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺭﻧﺞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭﻟﺘﺎژ 1

   

   

   

   

   

   

   

   ! ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ , . 3ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ  ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

  41

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   ﺩﺍﺭLEDﻧﻮﻉ ﻳﻚ

   

   

   

    ﻭﻟﺘﺎژ • ﺩﺭ R01N ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﺮ ﺍﺯ DC : standby  ﺩﺭ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻕ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ 1ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻳﺪ . 2/7 ﺍﻟﻲ 2/3 ﺑﺎﺷﺪ 

   ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ 2 ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ DC ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭﻟﺘﺎژ • ﻭﻟﺖ 2/7 ﺍﻟﻲ 2/3 ﺑﺎﻳﺪ standbyﺑﺮﻕ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ. 

   

    ﺩﺍﺭLEDﻧﻮﻉ ﺩﻭ 

   

   

   

   

   

     ﻭﻟﺘﺎژ •  ﺩﺭ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻕ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ 1 ﺩﺭ ﺷﻜﻞ R01N ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﺮ ﺍﺯ DC standby   : . 2/7 ﺍﻟﻲ 2/3 ﺑﺎﻳﺪ  ﻭﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ   ﺍﻟﻲ 2/3 ﺑﺎﻳﺪ standby ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻕ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ 2 ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ DC ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭﻟﺘﺎژ  • 7/2. ﻭﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ 

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 42

   

  CH41, CH44, CH45, CH46, CH47,  / ﺍﺭﻭﺭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻣﺎﻳﻲ CH65 

   

    ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

  CH41

   ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﻫﺶ  )ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺍﻳﻨﻮﺭﺗﺮ(

  • ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ •  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﺯ / ﻛﻮﺗﺎﻩ 
  • ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ •  ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ : 200㏀/at 25℃(77℉)

  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﻫﻮﺍ CH44  

       ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ • •  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﺯ / ﻛﻮﺗﺎﻩ 

     ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ • ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  •  ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ : 10㏀/at 25℃(77℉)

  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ CH45   ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ

  • ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ •  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﺯ / ﻛﻮﺗﺎﻩ 

     ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ • ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  •  ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ  : 5㏀/at 25℃(77℉)

  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ CH46  

  • ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ •  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﺯ / ﻛﻮﺗﺎﻩ 

     ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ • ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  •  ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ  : 5㏀/at 25℃(77℉)

  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ CH65  

  • ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ •  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﺯ / ﻛﻮﺗﺎﻩ 

     ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ • ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  •  ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ  : 10㏀/at 25℃(77℉)

   

   ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﻫﺶ(1)ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻭﺳﻂ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ(2) ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻮﺍﻱ (3) ﻭﺭﻭﺩﻱ 

  43

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  2kW Controller(UL,UL2)

   

  1.5kw Controller(UA3)

   

   

   

   

   

   

   

   

  ﻭﺭﻭﺩﻱ – ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﺩﻫﺶ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ-ﻭﺳﻂ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ-ﻣﻜﺶ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻫﻮﺍ

   

   

   

   

   

  4kw Controller(UE,UE1)

   

   

  )1) (3) (2(

  )3) (2) (1(

  )1 ( )2 ( )3(

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 44

   

   

   

   

   

   

   

  ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ :ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ

  45

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ﺟﺪﻭﻝ ﺩﻣﺎ-ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ  :ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﻫﺶ/ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ/ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻮﺍ/ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ 

  ﺩﻣﺎ (℃/℉)

  ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ( ㏀)

  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﻫﺶ

  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ 

  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻮﺍ 

  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ 

  -30/-22 2845.99 102.17 204.35 102.17

   

  -25/-13  73.49 146.97 73.49

   

  -20/-4  53.55 107.09 53.55

   

  -15/5  3950 79.00 39.50

   

  -10/14  29.48 58.95 29.48

   

  -5/23  22.24 44.47 22.24

   

  0/32 585.66 16.95 33.90 16.95

   

  5/41 465.17 13.05 26.09 26.05

   

  10/50 372.49 10.14 20.27 20.25

   

  15/59 300.58 7.94 15.89 15.87

   

  20/68 244.33 6.28 12.55 12.55

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 46

   

  25/77 200.00 5.00 10.00 10.00

   

  30/86 164.79 4.01 8.03 8.03

   

  35/95 136.64 3.24 6.49 6.49

   

  40/104 113.98 2.64 5.28 5.28

   

  45/113 95.62 2.16 4.32 4.33

   

  50/122 80.65 1.78 3.56 3.57

   

  55/131 68.38 1.48 2.95 2.96

   

  60/140 58.27 1.23 2.46 2.47

   

  65/149 49.88 1.03 2.06 2.07

   

  70/158 42.90 0.87 1.74 1.74

   

  75/167 37.05 0.74 1.47 1.48

   

  80/176 32.14 0.63 1.25 1.26

   

  90/194 24.46 0.46 0.92 0.92

   

  100/212 18.89 0.34 0.68 0.69

   

   

  47

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ( –ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ  ﺩﻣﺎﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ) ﻧﺮﻣﺎﻝ

  ﺩﻣﺎ  (℃/℉) ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ (㏀) ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﻫﺶ  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻮﺍ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ   

  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ 

  25/77 200.00 5.00 10.00 10.00

   

   

     <ﺍﺭﻭﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ CH53 ﺍﺭﻭﺭ

   ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ

   

  CH53

  ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ -ﺩﻳﺘﺎﻱ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻪ  ﺩﻗﻴﻘﻪ 3ﻣﺪﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮﺩ 

   ﺑﺮﻕ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ  ﻳﺎ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ • ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ  ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ • ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻧﻮﻳﺰ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪﻩ  ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ • ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

   ﺑﺮﻕ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ • ﻛﻨﻴﺪ  ﺑﺮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ • ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺯﻣﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ • ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ • ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ 

  ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﺭﻭﺭﻫﺎ:

  ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ , ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ : 1 (ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ 2 (ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﺩ  ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ 3 (ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 48

   

  4 (ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ 5 (. ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﻭﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

   

   

  49

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

   

   

  ﺍﺭﻭﺭ CH60 ﺍﺭﻭﺭ ) EEPROM( 

    ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

  ﺑﺮﺭﺳﻲ CH60 EEPROM

  • ﺧﺮﺍﺑﻲ ﻳﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺑﺮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲEEPROM EEPROM  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺪ • ﺑﺮﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ 

  : EEPROMﺑﺮﺭﺳﻲ  ﺍﺯ ﻧﻈﺮ   ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻮﺩﻥ   ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺭﺳﺖ   ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺒﻮﺩﻥ  ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺎ  ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

   

   

   

   

   

   ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ، ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ . 3ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ  ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ. 

   

   

   

   !

   

   

   ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ، ! ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ . 3ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

   ﮔﻢ ﺷﺪﻩ EEPROMﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ EEPROM

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 50

   

  : EEPROMﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻱ  ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ      ﻭ ﺳﻮﻛﺖ ﺁﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪEEPROM .ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺟﻬﺖ 1   ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﺳﻮﻛﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪEEPROM .ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ 2   ﺩﺭ ﺳﻮﻛﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪEEPROM .ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ 3

    ﺩﺍﺭLED 2ﻧﻮﻉ

   

   ﺩﺍﺭLED 1ﻧﻮﻉ

   

   

   

  ( CH 61 ﺍﺭﻭﺭ   )ﺍﺭﻭﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ 

    ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ

   

  CH61

  ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ   ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ (63℃(145 ℉)

  --ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ  – )ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﺭ ﻟﻮﺩ ﺧﺮﺍﺑﻲ /ﺟﻬﺖ ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩ /ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻭ...(  - ﻛﺜﻴﻔﻲ ﻛﻮﻳﻞ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ   ﻭ ﺳﻮﻛﺖ ﺁﻥ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ EEVﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺁﻥ  - ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﻳﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺁﻥ 

    ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ•  ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺒﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ• ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ EEV ﻭﺿﻌﻴﺖ • ﻛﻨﻴﺪ  ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ • ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ

   

   

  51

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

   

   

   

   

  ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ , ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﻇﺐ 3ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ. ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ. 

   

   

   

   !

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 52

   

    ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ 

   ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ  ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﭘﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ  ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻠﺮﺍﻧﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﺒﻮﺩ 10  ﺩﺭ ﺟﻪ ﺑﺎ 25 ﻛﻴﻠﻮ ﺍﻫﻢ  ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ 5ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ  ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ( 1 )ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻣﮕﺎ  ﺍﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ 

   

   

  ( CH 62ﺍﺭﻭﺭ  )ﺍﺭﻭﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ 

  ﻛﺪ ﺧﻄﺎ

  ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ

   ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﺑﺮﺩ ﻫﻴﺖ CH62 ﺳﻴﻨﻚ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ

   -ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ  ﺧﺮﺍﺑﻲ – )ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﺭ ﻟﻮﺩ /ﺟﻬﺖ ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩ /ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻭ...(     ﻧﺼﺐ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ•   ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﮕﺮ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺮﺩ•

   

   ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ • ﻛﻨﻴﺪ   ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻫﻴﺖ • ﺳﻴﻨﻚ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ   ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﮕﺮ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺮﺩ • ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ 

   

   

   

  53

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

   

   

   

  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ ! 

   

  ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ :

  ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺧﻤﻴﺮ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﻧﻲ ﺗﺎﺯﻩ  ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻳﺮ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. 

   

   ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ،ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﻇﺐ 3ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ. ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ. 

   

   

   

   !

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 54

   

    ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﻢCH 62 < > ﺍﺭﻭﺭ

  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺮﺩ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ

   ﺩﺍﺭLED 1ﻣﺪﻝ

   

   PSC/PFC   ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻴﻦ •  ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﻕ19~20 ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ 7 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ • ﺩﺭ ㏀±10%, ﺩﻣﺎﻱ  25℃

   

  ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ )ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺳﻔﻴﺪ ﺩﻭ ﺳﻴﻢ ﺩﺍﺭ( 

   

   

   

    ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﻕ19~20     ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ PSC/PFC ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻴﻦ •

  • 7 ﻣﻴﺰﺍ ﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ ㏀±10%, 25℃

   

  55

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ( CH67ﺍﺭﻭﺭ  )ﺍﺭﻭﺭ ﻗﻔﻞ ﺷﺪﻥ ﻓﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ 

    ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

  CH67

  ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ )ﻓﻴﺪﺑﻚ(ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩ ﻓﻦ BLDC ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ 

   -ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻗﻔﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ   -ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻓﻦ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ   -ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻓﻴﻮﺯﺁﻥ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ   -ﻣﺪﺍﺭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻓﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺩ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ 

   ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻭﺿﻌﻴﺖ • ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺭﺍ   ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻭﺿﻌﻴﺖ • ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ   ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺳﻴﻢ ﻓﻦ ﻭ ﻓﻴﻮﺯ • ﺁﻥ ﺭﺍ   ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻓﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ • ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 56

   

  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ ! 

   

   

  ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﺭﻭﺭﻫﺎ:

   ،ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ : 1 (ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ 2 (ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﺩ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ 3 (ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ

  57

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  4 (ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ 5 (. ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﻭﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

     ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲBLDCﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ

   

   

   

   

   

  ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﺭﻭﺭﻫﺎ:

   ،ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ : ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﺩ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﻭﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

   

   ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ ﻭﻟﺘﺎژ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﻦ •  ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻊ ﺑﺮﻕ 4 ﻭ 1ﻫﺎﻱ 1V   ﺍﮔﺮ ﻭﻟﺘﺎژ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ• ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ±0.2V ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ 

    

   

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 58

   

  ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺼﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ 

    ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻇﺎﻫﺮﻱ 

  ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﺩﺑﺎﺩ 

  -ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺷﺪﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ -ﻓﻀﺎﻱ ﻧﺼﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ 

    ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻜﺮﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﮔﺮﻡ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪﻥ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ   Over Loadﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ 

  ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺷﺪﻥ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻮﺍ 

   ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻣﺴﺪﻭﺩ • ﺑﺎﺷﺪ  ﺷﻴﺌﻲ ﺧﺎﺭﺟﻲ  ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺮﺩﺵ ﻫﻮﺍﻱ • ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ 

   

   

   ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺩﻣﺎﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻌﻠﺖ • ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﻣﻜﺮﺭ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ  Over Loadﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ 

  ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ 

    ﻧﻢ– ﺭﻃﻮﺑﺖ • ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﺤﻴﻂ•

    ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ • ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺯﺩﻫﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ 

  ( 1)  ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻠﻮ ﻳﺎ ﻋﻘﺐ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ  ﻃﺮﻑ 

   

   ﭼﭗ ﻳﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ  ( 2) /ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻠﻮ ﻳﺎ ﻋﻘﺐ ﻃﺮﻑ 

  59

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

   ﭼﭗ ﻳﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ  ( 3) /ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻠﻮ ﻳﺎ ﻋﻘﺐ ﻃﺮﻑ 

   

   

  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺒﺮﺩ 

    ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻇﺎﻫﺮﻱ 

  ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺩﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺒﺮﺩ 

   ﻣﺴﺪﻭﺩ • ﺩﻭ ﭘﻬﻨﻲ  / ﺷﺪﮔﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ   EEV ﺍﻳﺮﺍﺩ • ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﻴﺮ • ﺳﺮﻭﻳﺲ

    ﻳﺦ ﺯﺩﮔﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ   ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺩﻣﺎﻱ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺒﺮﺩ       ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺿﻌﻴﻒ  ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺒﺮﺩ  ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻥ ﻣﻜﺮﺭ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺑﺎ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﺋﻴﻦ   ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻣﺎ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ   ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ  ﺩﻣﺎﻱ ﺭﻭﻏﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﺧﺮﺍﺑﻲ  ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ 

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 60

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   EEV ﺭﻭﺵ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ 

     ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﻕ ﻭﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩEEVﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺻﺪﺍﻱ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ

    ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﻭﭘﻬﻨﻲ  / 

   

   

   ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﺷﻴﺮ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺑﺮﺳﻲ ﺷﻴﺮ ﺳﺮﻭﻳﺲ

   

  E ﺑﺮﺭﺳﻲ  EV EEV ﺍﺻﻼﺡ

    ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻴﺮ  

   

   ﺍﺻﻼﺡ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﺮﺳﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ

  61

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻓﺎﺯﻫﺎﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ 

     ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻋﺎﻳﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻭ ﻟﻮﻟﻪ 

  ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﺤﻞ U,V,W)ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻴﻦ  ( ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ). ﺗﺴﺖ ﺭﻧﮓ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( 

   

   

   

   

   

   

   

   

   W ﻭ V ﻭ U ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻓﺎﺯﻫﺎﻱ 

  ( . ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻥ 1 ﺩﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ )ﺍﻫﻢ  ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ   .ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻓﺎﺯﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ 2  ﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0 .ﻣﻘﺪﺍﺭ 3  .ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮﺩ 4 ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ.   .ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ  ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺳﻴﻢ 5

   

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 62

   

  ﺑﻨﺪﻱ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 

     ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻓﺎﺯﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ •

   

   

   

   

   

  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺳﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ 

   

   

   ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺁﻳﺎ ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﺎ ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺭﻧﮓ ﻭ  ﺩﺭﺳﺖ ﻭﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. 

    . ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻟﻬﺎ ﻭﺻﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪWﻭ U ,V ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ 

    . ﺟﻬﺖ ﺳﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ 

   

   

  )ﺯﺭﺩ (Y )ﺁﺑﻲ (B  R( )ﻗﺮﻣﺰ

  63

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

   

   

   

   

   

   

   

   IPMﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺴﻤﺖ

  ﻫﺪﻑ

   

   ﺑﺮﺩ IPMﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺍﺻﻠﻲ 

   

  ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ

   

  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﻭﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ 1 . ﺁﺷﻜﺎﺭﺳﺎﺯ 

   

   

    ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺮﺭﺳﻲ    ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ 1 ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ LED )ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻴﺪ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﻮﺩ(    ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ 2  ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﻳﻮﺩﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭﻟﺘﺎژ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ 3 ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ

   

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 64

   

    ﻭﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ0/6 ﺗﺎ 0/4  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻭﻟﺘﺎژ ﺍﺯ 4  ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺗﺼﺎﻟﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ IPM  ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ 5

   

   IPM IGBT ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

   

   

   

   IPMﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻴﻦ ﻫﺎ ﻭ ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﭘﻴﻦ ﻫﺎﻱ

   

   

   

   

  ( IPM IGBTﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺴﻤﺖ  )ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻳﻮﺩ 

    .ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ 1 2 .. ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﻳﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ . 1 ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ  P~U/P~V/P~W .ﻭﻟﺘﺎژ ﺑﻴﻦ 3 ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ . 2 ﺭﺍﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ U~Nu/V~Nu/W~Nu  .ﻭﻟﺘﺎژ ﺑﻴﻦ 4 ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ

   ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﺼﺎﻟﻲ

   

   ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﭘﺮﺍﺏ ﻣﺸﻜﻲ ﻭ  ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ. 

   

  65

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   .ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻱ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺷﺖ 5 IPM. ﺧﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ

   

   

   

   

   

   

   

   

  ﻣﺪﺍﺭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ 

  ﻫﺪﻑ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻻﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﺭﻭﺭ ﺁﺷﻜﺎﺭﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ 

   

  ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

   

  . ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﻭﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ 1 ﺁﺷﻜﺎﺭﺳﺎﺯ 

   

   

    ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ  ﻧﺮﻣﺎﻝ  1  U -Nu  0.4V ~ 0.6V  2  V -Nv  0.4V ~ 0.6V  3  W -Nw  0.4V ~ 0.6V 

  2ﺷﻜﻞ 2 ﺷﻜﻞ

   

    ﻣﺮﺍﺣﻞ  ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ  ﻧﺮﻣﺎﻝ 0.4V ~ 0.6V  P-U  1  0.4V ~ 0.6V  P-V  2  0.4V ~ 0.6V  P-W  3 

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 66

   

  ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ﺗﻮﺟﻪ !

   ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺭﻧﺞ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺩﺭﺳﺖ ،ﻭﻗﺘﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭﺻﻞ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ . ﻭ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ 

    ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪDC - ﺭﻧﺞ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﻭﻟﺘﺎژ 1  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪGND ﺭﺍﺑﺎ U ,V,W - ﻭﻟﺘﺎژ 2  ﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ2/5 ±0/5 - ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3  - ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻭﻟﺘﺎژ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ 4

   ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ

  ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ  ﻛﻨﻴﺪ

   ﻭﻟﺘﺎژ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ

  ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ  ﻛﻨﻴﺪ

  ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ   ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺍﺳﺖ

   ﻭﻟﺖ2/7 ﺍﻟﻲ 2/3 ﺑﻴﻦ

   

  67

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

  ﻣﺪﺍﺭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ 

  ﻫﺪﻑ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻻﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﺭﻭﺭ ﺁﺷﻜﺎﺭﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ 

   

  ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

   

  . ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﻭﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ 1 ﺁﺷﻜﺎﺭﺳﺎﺯ 

   

  ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ

   ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻴﺪ

   ﻭﻟﺘﺎژ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ

  ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ  ﻛﻨﻴﺪ

  ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ   ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺍﺳﺖ

   ﻭﻟﺖ2/7 ﺍﻟﻲ 2/3 ﺑﻴﻦ

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 68

   

  ﺗﻮﺟﻪ !

  ﻭﻗﺘﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭﺻﻞ ﺍﺳﺖ, ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺭﻧﺞ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ . ﻭ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ 

  ﺭﻧﺞ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﻭﻟﺘﺎژ 1  ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪDC ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﻴﻦ 2 . Micom _GND ﻭ Input _I  ﺭﺍﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3  ﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ2/5 ±0/5 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻭﻟﺘﺎژ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ 4 - 

   

  ) 4ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻴﺮ   (4 Way Valve ﻃﺮﻓﻪ

  ﻫﺪﻑ 

   

  ﺗﺸﺨﻲﺹ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺷﻴﺮ    ﻃﺮﻓﻪ4

   

  ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

   

  ﺑﺮﺭﺳﻲ  ﻭﻟﺘﺎژ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺷﻴﺮ 1 ﻃﺮﻓﻪ ﺍﺯ 4 . ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﻮﻳﻞ ﺷﻴﺮ 2   ﻃﺮﻓﻪ4

   

   

     ﻃﺮﻓﻪ4 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﻟﺘﺎژ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺷﻴﺮ 

   ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭﻟﺘﺎژ 1  ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ AC .

  69

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   ﻭﻟﺘﺎژ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺷﻴﺮ 2 .  ﺭﺍﻫﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ4 .

   ﻭﻟﺘﺎژ ﻧﺮﻣﺎﻝ 3 .  ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ10 ﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﺮﺍﻧﺲ 220 .

   4. .ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ 

   

   

   

   ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ Standby ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

     ﻃﺮﻓﻪ4 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﻮﻳﻞ ﺷﻴﺮ 

  1 .. ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ . 4 .ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﻭ ﺳﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﻛﺖ ﺷﻴﺮ 2 ﺭﺍﻫﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ 1.4K . ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ  ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3 Ω±10%. ﺍﺳﺖ 4. . ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻮﻳﻞ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ 

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 70

   

   

   

   EEVﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻴﺮ

  ﻫﺪﻑ 

   

   EEVﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻳﺮﺍﺩ

   

  ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

   

  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺷﻴﺮ 1 .EEV 

   

   

   EEV ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺷﻴﺮ 

   

   

  71

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

    .ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ 1  .ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ 2 3 .. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﻛﻨﻴﺪ 

  ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ  ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺮﻣﺎﻝ  1-4 45 Ω±5Ω  1-6 45 Ω±5Ω  2-3 45 Ω±5Ω  2-5 45 Ω±5Ω 

   

  . EEV ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﻮﻳﻞ  ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 

   

   

   

   

   

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 72

   

  ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﻳﺘﺎﻥ )ﺩﻭﺭ ﺛﺎﺑﺖ(

   

  ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ      ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﺪ ﺧﻄﺎ •. ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺩﻳﺴﭙﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ •. ﺍﮔﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﻭ ﺧﻄﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺧﻄﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ L ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﻄﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺭﻓﻊ ﮔﺮﺩﺩ• ED. ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻚ ﺯﺩﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ •. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﻄﺎ، ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ    ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺧﻄﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ  - 

   

  ﻛﺪ ﺧﻄﺎ 

  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ

  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻄﺎ  ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ LED1(  )ﺳﺒﺰ LED2 )ﻗﺮﻣﺰ( 

   1 ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎﺯ  /ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ 

     ﺑﺎﺭ1

   

   2 /ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎﺯ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ 

     ﺑﺎﺭ2

   

  6 EEPROM   ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ 6 - ﺑﺎﺭ 

   

  9 EEPROM   ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ 9 - ﺑﺎﺭ 

   

   

   

   

   

   

  73

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

  SB/SC Chassis (Titan) 

   

   

     ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ–ﺭﻓﻊ ﺍﻳﺮﺍﺩ  CH01, CH02, CH06,CH12ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ

   

  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺪ ﺧﻄﺎ

   ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  : 10 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ ㏀ /at 25℃(77℉)  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﺯ  /ﺍﺗﺼﺎﻝ  ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻨﺴﻮﺭ  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ  ﻳﻚ ﺑﺎﺭ 1 ) ﭼﺸﻤﻚ (  ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  : 5 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ ㏀ /at 25℃(77℉)   ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﺯ  /ﺍﺗﺼﺎﻝ  ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻨﺴﻮﺭ  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ  ﺩﻭ ﺑﺎﺭ 2 ) ﭼﺸﻤﻚ(     ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ 1 -.  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﺮﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ 2 -. 

    ﻳﻜﺎﻥcoolingﭼﺮﺍﻍ   ﺩﻫﮕﺎﻥHeatingﭼﺮﺍﻍ

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 74

   

  ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ 3 . ﻳﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﺑﻮﺩ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ0 ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ 4 -. ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎﺯ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ

  ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ :  . .ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ1 . ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪΩ .ﺭﻧﺞ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻫﻢ 2  . .ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ 3

   

   

   ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭ

   ﺍﻫﻢ ﻣﺘﺮ

  75

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  CH09 ﺧﻄﺎﻱ -CH06( )ﺧﻄﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ 

   

  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺪ ﺧﻄﺎ

   

  ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ

  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ ﻳﺎ  ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ

  ﺧﻄﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ

   ﺑﺎ 9 ﻳﺎ 6 ﭼﺸﻤﻚ ﺯﺩﻥ

   

  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 1 . 

   

   

    ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭼﺸﻤﻚ ﻣﻲ ﺯﻧﻨﺪ ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻣﻤﻜﻦLED ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ۞ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺩ ﺩﻳﺴﭙﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺭﻳﺴﺖ ﻛﻨﻴﺪ . 

   

   ﻣﻴﺰﻧﺪ09ﻭﺑﺮﺧﻲ ﺍﺭﻭﺭ 06 ﺗﻮﺟﻪ:ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺗﺎﻳﺘﺎﻥ ﺩﺭﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺑﺮﺩ ﺁﺑﺸﻦ، ﺍﺭﻭﺭ ﮔﺎﻫﻲ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﻴﻮﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﻣﻲ ﺳﻮﺯﺩ ﻋﻠﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎﻟﻲ

 • لیست قیمت انواع کولر گازی

  http://www.mihantahvieh.com/فروش-کولرگازی/لیست-قیمت-انواع-کولر-گازی.htmlفروش انواع کولر گازی توسط گروه میهن تهویه

  • سام اینورتر 12000
  ۲,۰۳۵,۰۰۰


  • کولر گازی اسپلیت هایسنس HRH-09DB
  ۱,۴۰۰,۰۰۰


  • Hisense HKC - 24 VQ
  کولر گازی اسپلیت هایسنس HKC - 24 VQ
  ۲,۵۲۰,۰۰۰


  • کولر گازی اسپلیت هایسنس HIH-24TG
  ۳,۳۲۰,۰۰۰


  • Gree C MATIC-H12H1
  گری C MATIC-H12H1
  ۱,۴۸۸,۰۰۰


  • کولر گازی اسپلیت ال جی S126MQ
  ۱,۷۳۸,۰۰۰


  • HISENSE HS-30CUHN
  کولر گازی هایسنس 30000 کمپرسور پیستونی سرد
  ۳,۶۰۰,۰۰۰


  • Samsung AQ25UGP
  ۲,۴۶۵,۰۰۰


  • LG S186 TQ
  ۲,۷۰۰,۰۰۰


  • LG S306TC2                                


  • OGENERAL AOG18R
  ۲,۸۰۰,۰۰۰


  • LG AV126MTQ
  کولر گازی ال جی 12000 مدل AV126MTQ
  ۲,۶۹۵,۰۰۰


  • LG S096TQ
  ۱,۸۶۰,۰۰۰


  • GREE 36000
  کولر گازی گری 36000 G'MATIC
  ۴,۹۲۰,۰۰۰


  • Samsung AP50M1
  کولر گازی ایستاده سرودو گرم سامسونگ AP50M1
  ۶,۲۲۰,۰۰۰


  • 36000 GREE
  ۳,۶۵۰,۰۰۰


  • Samsung AQV10PS
  ۱,۹۸۹,۰۰۰


  • TRUST TMINVL-18H410A
  ۳,۴۷۷,۰۰۰


  • LG S366TC2
  کولر گازی اسپلیت ال جی S366TC2
  ۴,۲۰۰,۰۰۰


  • OGENERAL ASGS12A
  کولر گازی اسپلیت اجنرال ASGS12AVC
  ۲,۲۰۰,۰۰۰


  • Samsung AR13JPF
  کولر گازی اسپلیت سامسونگ AR13JPF
  ۲,۱۷۵,۰۰۰


  • Samsung AR10JSS
  کولر گازی اسپلیت سامسونگ AR10JSS
  ۲,۳۲۰,۰۰۰


  • کولر گازی اسپلیت ال جی BV126STQ
  ۲,۹۵۰,۰۰۰


  • کولر گازی اسپلیت ال جی BV186STQ
  ۴,۱۹۵,۰۰۰


  • Hisense HIH-12TG
  کولر گازی اسپلیت هایسنس HIH-12TG
  ۲,۰۳۰,۰۰۰


  • کولر گازی ایستاده ال جی PV286STQ
  ۶,۵۶۰,۰۰۰


  • Hisense HRH-18DB
  کولر گازی اسپلیت هایسنس HRH-18DB
  ۲,۰۱۲,۰۰۰


  • کولر گازی اسپلیت ال جی NV246TQ
  ۴,۱۵۸,۰۰۰


  • کولر گازی گری ایستاده 55000 T MATIC
  ۶,۶۵۰,۰۰۰


  • کولر گازی اسپلیت اجنرال ASGS18LFCA
  ۲,۹۸۰,۰۰۰


  • Hisense 36000
  کولر گازی هایسنس 36000 ایستاده
  ۴,۴۳۰,۰۰۰


  • کولر گازی اجنرال 36000سقفی دیواری
  ۶,۹۰۰,۰۰۰


  • LG 9000 INVERTER
  کولر گازی ال جی 9000 نکست وان اینورتر
  ۲,۲۷۰,۰۰۰


  • سام سرد 36000
  ۳,۹۴۹,۰۰۰


  • Gree 48000 T MATIC
  کولر گازی گری 48000 T MATIC
  ۵,۸۷۰,۰۰۰


  • Gree 25000
  کولر گازی گری 25000 پنجره ای
  ۱,۸۱۰,۰۰۰


  • Gree 19000
  کولر گازی گری 19000 پنجره ای
  ۱,۵۹۰,۰۰۰


  • کولر گازی ال جی نکست وان اینورتر NV126STQ
  ۲,۴۲۵,۰۰۰


  • sumsung 13000 AR13KCFS GOOD
  کولر گازی سامسونگ 13000 AR13KCFS GOOD
  ۱,۸۵۳,۰۰۰


  • کولر گازی اسپلیت اجنرال ASGS30AWT
  ۵,۲۸۰,۰۰۰


  • کولر گازی اسپلیت تراست TMSAB-24H
  ۳,۰۸۵,۰۰۰


  • gree G4'matic-H18C3
  کولر گازی اسپلیت گری G4'matic-H18C3
  ۲,۴۹۰,۰۰۰


  • trust TMSL-12H410A
  کولر گازی اسپلیت تراست TMSL-12H410A
  ۲,۲۹۴,۰۰۰


  • کولر گازی پنجره ای وست پوینت مدل WWM-24.TRK ۲,۱۱۲,۰۰۰


  • General smile gold 18000
  کولر گازی جنرال لبخند طلایی 18000
  ۱,۵۵۰,۰۰۰


  • کولر گازی سرد و گرم اجنرال ogeneral split 30000
  --


  ۳,۸۰۵,۰۰۰
  • کولر گازی اسپلیت سرمایشی 36000 میدیا مدل Midea Mission 36C3-K Air Conditioner
  ۴,۲۲۰,۰۰۰


  • کولر گازی اسپیلت سرمایشی گرمایشی 18000 اینورتر میدیا مدل Midea Mission 18H1i-K
  ۳,۱۲۰,۰۰۰


  • کولر گازی اسپلیت سرمایشی 18000 میدیا مدل Midea Mission 18C3-K Air Conditioner
  ۲,۴۵۰,۰۰۰


  • کولر گازی اسپیلت سرد و گرم 18000 میدیا مدل Midea Easy 18H1-K Air Conditioner
  ۲,۲۱۰,۰۰۰


  • کولر گازی دوو Daewoo 30000
  ۲,۳۶۰,۰۰۰


  • کولر گازی اسپلیت سرد و گرم 19000 گود سامسونگ مدل Samsung GOOD AR19HPFS Air Conditioner
  ۲,۴۵۰,۰۰۰


  • کولر گازی اسپلیت سرمایشی 19000 بتر سامسونگ مدل Samsung BETTER AR19HCSD Air Conditioner
  ۲,۶۲۰,۰۰۰


  • LG 12000 Next Plus BV126STQ - ال جی 12000 مدل نکست پلاس BV126STQ
  کولر گازی ال جی 12000 مدل نکست پلاس BV126STQ
  ۳,۱۳۰,۰۰۰


  • کولر گازي سامسونگ مدل AR5000-12000BTU
  Samsung AR5000-12000BTU Air Conditioner
  ۱,۳۹۰,۰۰۰


  • کولر گازي سامسونگ مدل Mirage-AP50M0
  Samsung Mirage-AP50M0 Air Conditioner
  ۵,۹۹۰,۰۰۰


  • کولر گازي سامسونگ مدل Max-AQ13UGP
  Samsung Max-AQ13UGP Air Conditioner
  ۱,۷۷۵,۰۰۰


  • کولر گازی هیتاچی 14000 Hitachi
  ۱,۵۹۰,۰۰۰


  • کولر گازی آرت کول اینورتر ال جی مدل AV126MQ ظرفیت 12000
  ۲,۹۰۹,۰۰۰


  • کولر گازی اسپلیت اینورتر گری I'MATIC-H24H1
  ۳,۹۰۰,۰۰۰


  • کولر گازی تایتان بیگ پلاس ال جی مدل S306TC1 فقط سرد ظرفیت 30000
  ۳,۵۹۵,۰۰۰


  • کولر گازی اسپیلت سقفی اینورتر ال جی مدل UB60-30 سه فاز
  ۱۱,۵۰۰,۰۰۰


  • کولر گازی اسپیلت ایستاده دور ثابت ال جی مدل TPH808FLA5 سه فاز ظرفیت 80000
  ۱۳,۲۶۸,۰۰۰


  • کولر گازی پنجره ای اجنرال مدل AXGA18AUTR
  ۱,۸۱۰,۰۰۰


  • کولر گازی جنرال GNR-24GW AA 24000
  ۱,۵۸۵,۰۰۰


  • کولر گازی دیواری تک پانل اجنرال کلاس B مدل ASGC24AXT فقط سرد
  ۳,۶۱۰,۰۰۰


  • کولر گازی دیواری مولتی اسپیلیت چند پنل اجنرال مدل AOH24U
  ۵,۲۵۰,۰۰۰


  • کولر گازی اسپیلت سرد و گرم 30000 میدیا مدل Midea Easy 30H1-K Air Conditioner
  ۳,۸۵۵,۰۰۰


  • کولر گازی اسپلیت سرد و گرم 12000 کم مصرف نکست وان اینورتر مدل LG NEXT ONE INVERTER NV126TQ Air Conditioner
  ۲,۳۸۵,۰۰۰


  • کولر گازی ایستاده سرد و گرم 48000 میدیا مدل Midea Everest 48H3-K Air Conditioner
  ۶,۱۳۰,۰۰۰


  • کولر گازی اسپلیت سرمایشی 25000 بتر سامسونگ مدل Samsung BETTER AR25HCSD Air Conditioner
  ۲,۸۷۵,۰۰۰


  • Samsung Max 13000 Cool & Heat Air Conditioner
  کولر گازی سرد و گرم 13000 سامسونگ مدل مکس
  ۱,۹۰۰,۰۰۰


  • کولر گازی اسپیلت سرمایشی گرمایشی اینورتر 30000 میشن میدیا مدل Midea Mission 30H1i-K INVERTER Air Conditioner
  ۴,۸۹۰,۰۰۰


  • کولر گازی اسپلیت 12000 سرد و گرم میدیا مدل Midea Easy 12H1-K Air Conditioner
  ۱,۵۰۰,۰۰۰


  • کولر گازی اسپلیت سرمایشی 12000 میدیا مدل Midea Mission 12C3-K Air Conditioner
  ۱,۵۸۰,۰۰۰


  • کولر گازی اسپلیت سرد و گرم 18000 کم مصرف نکست وان اینورتر مدل LG NEXT ONE INVERTER NV186TQ Air Conditioner
  ۳,۲۸۵,۰۰۰


  • کولر گازی اسپیلت سرد و گرم 24000 میدیا مدل Midea Easy 24H1-K Air Conditioner
  ۲,۸۸۰,۰۰۰


  • کولر گازی اسپلیت 12000 سرد و گرم تایتان ال جی مدل LG TITAN S126TQ Air Conditioner
  ۲,۰۷۰,۰۰۰


  • کولر گازی اسپلیت سرمایشی گرمایشی 12000 اینورتر دار میدیا مدل Midea Mission 12H1i-K
  ۱,۹۷۰,۰۰۰


  • کولر گازی اسپلیت 30000 سرمایشی میدیا مدل Midea Mission 30C3-K Air conditioner
  ۳,۷۱۰,۰۰۰


  • کولر گازی اسپلیت سرمایشی 24000 میدیا مدل Midea Mission 24C3-K Air Conditioner
  ۳,۲۰۵,۰۰۰


  • Gree 12000 Q MATIC
  کولر گازی گری 12000 Q MATIC
  ۱,۸۶۵,۰۰۰


  • کولر گازی سامسونگ 30000 AR30KPFU MAX
  ۳,۶۱۵,۰۰۰


  • کولر گازی هیتاچی 30000
  ۳,۸۰۰,۰۰۰


  • کولر گازی هیتاچی 10000 hitachi
  ۱,۴۵۰,۰۰۰


  • کولر گازی ایستاده ال جی TPH808FLA5
  ۱۲,۷۲۰,۰۰۰


  • کولر گازی پنجره ای وست پوینت مدل WWM-1813.TRK
  --
  ۱,۹۶۴,۰۰۰


  • gree A MATIC 09
  کولر گازی اسپلیت گری A MATIC 09
  ۱,۴۸۰,۰۰۰


  • کولر گازي ال جي مدل New Titan NB096TQ
  LG New Titan NB096TQ Air Conditioner
  ۲,۰۷۰,۰۰۰


  • کولر گازي ال جي مدل New Titan NB186TQ
  LG New Titan NB186TQ Air Conditioner
  ۲,۹۸۸,۰۰۰


  • Hisense HRC-18DB
  کولر گازی اسپلیت هایسنس HRC-18DB
  ۱,۹۱۱,۰۰۰


  • کولر گازی ال جی 24000 سرمایش مدل LG - New Titan NB246TC
  ۳,۳۵۰,۰۰۰


  • AR25KSSS GOOD1 INVERTER
  ۳,۵۱۰,۰۰۰


  • sumsung 10000 AR10KSSS GOOD1 INVERTER
  کولر گازی سامسونگ 10000 AR10KSSS GOOD1 INVERTER
  ۲,۰۸۰,۰۰۰


  • Samsung 19000 NEO VIVACE
  کولر گازی سامسونگ 19000 NEO VIVACE
  ۲,۴۹۰,۰۰۰


  • (LG 24000 (Titan tropical Inverter
  کولر گازی ال جی 24000 تایتان تروپیکال اینورتر (Titan tropical Inverter)
  ۳,۳۱۰,۰۰۰


  • (LG 30000 (Titan Big Plus
  کولر گازی ال جی 30000 تایتان بیگ پلاس (Titan Big Plus)
  ۳,۸۲۰,۰۰۰


  • (LG 18000 (Titan
  کولر گازی ال جی 18000 تایتان (Titan)
  ۲,۸۰۰,۰۰۰


  • Samsung 25000 GOOD ‬
  کولر گازی سامسونگ 25000 GOOD
  ۳,۰۰۰,۰۰۰

 • لیست قیمت پکیج دیواری ایران رادیاتور

  لیست قیمت پکیج دیواری ایران رادیاتور

  به دلیل تغییرات قیمت فعلا فروش در برنامه کاری میهن تهویه نمی باشد.

  قیمت پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور                                                     7

  M24FF دو مبدل فن دار            1285000 تومان                                        

  BM24FF تک مبدل فن دار         1200000 تومان

  ES28FF دومبدل فن دار            1545000 تومان

  L24FF دومبدل فن دار              1530000 تومان

  L28FF دو مبدل فن دار             1625000 تومان

  L36FF دو مبدل فن دار             2030000 تومان                  

   

  گروه فنی میهن تهویه در زمینه فروش، نصب و تعمیر انواع پکیج ، کولر گازی و آبسردکن فعالیت دارد. 09120206031 - 02122076049

   

 • مزایای استفاده از پکیج

  مزایای استفاده از پکیج 

  1-استقلال مصرف کننده: در چند سال اخیر، حذف یارانه های حامل های انرژی سبب افزایش قیمت گاز بها شده است. این مسئله در مجتمع هایی که برخی واحدها نسبت به پرداخت قدرالسهم خود کوتاهی می کنند، باعث تحمیل هزینه ی زیادی به سایر واحدها شده و منجر به تشدید نارضایتی عمومی خواهد شد. طراحی ساختمان با استفاده از سیستم کرمایشی پکیج و اختصاص قبض گاز هر واحد به خود آن واحد، این مسئله را مرتفع خواهد کرد.

  2- صرفه جویی بیشتر انرژی: بسیاری از خانواده ها منابع انرژی را یک سرمایه ملی دانسته و برای صرفه جویی در مصرف انرژی از هیچ اقدامی دریغ نمی کنند. چه بسا برای حفاظت از انرژی هایی که به قیمت ناچیزی تحویل می گیرند، هزینه ای هم متقبل شوند. مع الوصف در برخی از خانواده هابهره خواهد داشت فلذا متوجه اهمیت صرفه جویی در مصرف صرفه جویی در مصرف انرژی نیستند. با جداسازی سیستم گرمایش هر واحد، این فرصت برای چنین خانواده هایی پیش می آید که تمام بهره ی اقتصادی ناشی از صرفه جویی، عاید خودشان شود. در نتیجه این قبیل خانواده ها نیز مشتاق به صرفه جویی خواهند شد.

  3-دسترسی آسان به پکیج شوفاژ دیواری: پکیج های شوفاژ هر واحد غالبا در خود واحد نصب می شوند. بسته به نظر طراحان معماری و تاسیسات بالکن و یا آشپزخانه برای نصب این سیستم در نظر گرفته می شود. به همین دلیل استفاده از پکیج سهولت دسترسی را در پی خواهد داشت.

  4- شخصی سازی شرایط بهره برداری از تاسیسات: با توجه به طبع ساکنین مختلف، نیاز هر واحد به گرما متفاوت با دیگر واحدها خواهد بود. 

  5- کاهش هزینه ها: گاهی اوقات در برخی از مجتمع ها، برخی از واحدها خالی از سکنه می باشند. استفاده از پکیج، کمک به حذف گرمایش واحد خالی از سکنه می کند. بدین طریق از گرم کردن بی مورد واحد خالی و هزینه های اضافی جلوگیری می شود.

  6- کاهش مصرف گاز: با توجه به راندمان بالا و مصرف کمتر گاز در سیستم گرمایش به کمک پکیج، تولید میزان ثابتی از گرما، نیازمند مصرف گاز کمتری است.

  7- کاهش هزینه تعمیرات: با توجه به کاهش لوله ها، اتصالات، شیر آلات و... در سیستم پکیج نسبت به موتورخانه مرکزی، باالتبع هزینه های تعمیرات و نگهداری کاهش می یابد.

  8-بی نیازی از عایق کاری: معمولا در سیستم های موتورخانه ی مرکزی با طراحی صحیح، لوله های انتقال آب که در فضاهای کنترل نشده قرار دارند، با عایق حرارتی پوشانده شده اند تا از اتلاف حرارتی جلوگیری شود. در سیستم های پکیج که عمدتا تمامی لوله هاا از داخل واحد و فضای کنترل شده می گذرد، دیگر نیازی به عایق کاری وجود نخواهد داشت. در این حالت اگر حرارتی هم از لوله ها دفع شود، به محیط مورد نظر رسیده و کمک به گرمایش رادیاتورها و یا فن کویل ها می کند.

  9-حجم اشغال کم: در سیستم های گرمایشی به کمک موتورخانه مرکزی، فضای تحت عنوان موتورخانه و عمدتا در زیر زمین، به تجهیزات گرمایشی اختصاص یافته و فضای زیادی را اشغال می کند. همچنین فضاهای هم جوار نیز بهدلیل سر وصدای زیاد تجهیزات موتورخانه، استفاده چندانی نخواهند داشت و فضای بلا استفاده ی زیادی به مالک تحمیل می شود.استفاده از پکیج این مشکل را برطرف کرده و این فضا در اختیار مالک قرار می گیرد.

  10-حفاظت از محیط زیست: با توجه به راندمان بالا و استفاده از سوخت پاک در پکیج، گرمای تولیدی، گاز کربنیک حاصل از احتراق سایر آلاینده های ناشی از احتراق ناقص و... حداقل شده و به پاک ماندن محیط زیست کمک خواهد کرد.

  11-آب گرم دائم: یکی از مشکلاتی که در گرمایش به کمک موتورخانه مرکزی وجود دارد حجم محدود منبع آب گرم است. در مواقع اوج استفاده از آب گرم مصرفی مانند روزهای تعطیل، حجم آب گرم ذخیره پایان یافته و تا گرم شدن مجدد آب مصرفی ذخیره شده در منبع دو جداره، امکان استفاده از آب گرم وجود نخواهد داشت. به دلیل بی نیازی پکیج به مخزن ذخیره ی آب گرم و تهیه ی فوری آنف این نگرانی در خصوص سیستم با گرمایش پکیج وجود ندارد.

  12-امنیت بیشتر: در پکیج ها به دلیل نزدیکی به محل سکونت انسان، عدم خطر ساز بودن بسیار مهم است. همین مسئله سبب جدیت طراحان در استفاده از انواع سنسورها اعم از سنسور دما، فشار، ودود و... شده است. استفاده از این قبیل سنسورها سبب امنیت بیشتر شده است.

  13- کارکرد آرام و بی صدا: به دلیل مسائلی که بیان شد در ساخت پکیج ها سعی شده تا حداقل آلودگی صوتی ایجاد شود. این در حالی است که موتورخانه های مرکزی همواره با صدای بسیار همراه ست.

   

   http://www.mihantahvieh.com/services-at-home/مزایای-استفاده-از-پکیچ.html

   

   

 • معرفی

  گروه فنی میهن تهویه با تکیه بر نیروهای متخصص در زمینه نصب و نگهداری سیستم‌های گرمایشی/سرمایشی ساختمان فعالیت می‌کند. مسئولیت‌پذیری و جدیت در کار همواره شعار و
  باور اصلی این مجموعه در ارائه خدمات صنعتی بوده است. خدماتی که در قالب سرفصل‌های زیر دسته‌بندی می‌شوند:
  مشاوره در انتخاب و خرید سیستم بهینه با در نظر گرفتن شرایط فنی و اقتصادی ساختمان.
  فروش و پشتیبانی انواع سیستم‌های سرمایشی/گرمایشی انحصاری و مجتمع؛
  عیب‌یابی و تعمیر انواع کولرهای گازی ،  چیلر ، مینی چیلر ، موتورخانه ,پکیج ، شوفاژ و آبسردکن های اداری
  آموزش برخط/راه‌دور در عیب‌یابی و تعمیرات خانگی.

  شماره‌ تماس دفتر:         

  02122432771

  تماس اضطراری (رضایی) :

  09120206031

  09120206089  

  09361524977

  مشاوره تماس (تلگرام):    

  09366941897

                                                     369     

   

   

درباره میهن تهویه

گروه فنی میهن تهویه با تکیه بر نیروهای متخصص در زمینه طراحی/فروش/تعمیر و پشتیبانی سیستم‌های گرمایشی/سرمایشی ساختمان فعالیت می‌کند. مسئولیت‌پذیری و جدیت در کار همواره شعار و باور اصلی این مجموعه در ارائه خدمات صنعتی بوده است.

 

تعمیرات تخصصی کولرگازی، داکت اسپیلت، چیلر،  مینی چیلر، سردخانه، موتورخانه، پکیج شوفاژ دیواری، آبسردکنهای اداری

شماره‌ تماس دفتر:   02126853146

تماس فوری (رضایی) :   09120206031

مشاوره تماس (تلگرام):  09366941897

نشانی دفتر مرکزی: تهران - سعادت آباد - ایثارگران شمالی - خیابان امام‌زاده داوود