عیب یابی سریع

 • 40 توصیه مهم در مورد کولر گازی و اسپیلت

  چهل توصيه مهم در نصب اسپليت با هدف كاهش مصرف انرژي


  1. هرگز ورودي يا خروجي هواي دستگاه هاي تهويه مطبوع را مسدود نكنيد. اين كار ميتواند موجب برگشت هواي خروجي به صورت مستقيم به دستگاه و يا نرسيدن هواي كافي به دستگاه شود. همچنين برگشت مستقيم هوا از مسير خروجي دستگاه، باعث كاهش راندمان دستگاه مي شود و در هر دو دستگاه داخلي وبيروني، تبادل حرارتي مناسب، بين هوا و مبرد انجام نشده و فشار غير طبيعي در سيستم ايجاد ميشود و درطولاني مدت باعث آسيب جدي به كمپرسور ميگردد. دستگاه داخلي و بيروني سيستم هاي اسپليت بايد درفضايي نصب گردند كه جريان هواي كافي جهت تبادل حرارتي وجود داشته باشد، در غير اينصورت بازدهي دستگاه به شدت كاهش مي يابد.


  2. هرگز دستگاه هاي تهويه مطبوع را در حفاظ بسته قرار ندهيد؛ چرا كه ممكن است، هواي خروجي مستقيماً وارد دستگاه شده و موجب بروز اشكال و عدم كاركرد صحيح شود. ضمناً سرويس و دسترسي به دستگاه نيزمشكل خواهد بود. در نتيجه افت راندمان در دستگاه به وجود آمده و نهايتاً باعث صدمه ديدن كمپرسورخواهد شد. (فضاهاي لازم براي كاركرد دستگاه را از روي جدول مهندسي و يا كاتالوگ شركتهاي سازنده استخرج نماييد).


  3. هرگز ورودي يك دستگاه بيروني روبروي خروجي دستگاه ديگر قرار نگيرد. اين كار باعث افت راندمان خروجي دستگاه مي شود در صورت نصب چند دستگاه كنار هم آنها را پهلو به پهلو يا پشت به پشت نصب نماييد. ورودهواي گرم خارج شده از يك دستگاه، راندمان دستگاه روبروي را به شدت كاهش ميدهد.


  4. به گردش صحيح هوا در دستگاه بيروني دقت نماييد. سرعت باد بايد بيشتر از 7 متر بر ثانيه باشد. در صورت كارنكردن فن دستگاه بيروني، ممكن است صدمات جدي به سيستم وارد شود. توجه داشته باشيد يونيت بيروني بايد به گونه اي نصب شود كه باد از رو به رو به آن وزيده نشود. در غير اين صورت بازده دستگاه كاهش خواهد يافت.


  5. به وضعيت نصب دستگاه بيروني دقت نماييد. اين دستگاه را در مكان هايي كه احتمال جمع شدن برف روي آن وجود دارد نصب نكنيد. اگر در يك پاركينگ اين دستگاه را نصب مي كنيد، توجه نماييد كه اتومبيل جلوي آن پارك نشود وراه هوا را مسدود نكند.نصب دستگاه در سايه باعث افزايش راندمان و كاهش مصرف برق ميشود. ضمناً استفاده از سايه بان در صورتي كه مزاحم گردش هوا نباشد، توصيه ميشود.


  6. وقتي دستگاه داخلي را به صورت ديواري نصب ميكنيد دقت نماييد، راه لوله در آن حتماً باز بوده و محل نصب كاملاً تراز باشد تا آب از دستگاه چكه نكند.هرگز از لوله درين مشترك براي دو دستگاه استفاده نكنيد.


  7. محل نصب دستگاه را به لحاظ سرويس و تعميرات در جاي مناسب در نظر بگيريد؛ تا در صورت بروز مشكل ونياز به تعميرات به مشكل بر نخوريم. توصيه ميشود دستگاه را بر روي پشت بام يا تراس نصب نماييد تا درمواقع لزوم به راحتي به آن دسترسي داشته باشيد.


  8. محل نصب دستگاه بيروني را به لحاظ صدا و لرزش و همچنين هواي گرم خروجي آن پيش بيني نماييد. صداو هواي گرم خروجي از دستگاه بيروني ممكن است موجب سلب آسايش مصرف كننده و سايرين شود.


  9. نصب دستگاه بيروني، در اطراف مولدهاي حرارتي و دودكش هاي اشتباه است؛ زيرا باعث افت راندمان و خرابي دستگاه خواهد شد.


  10 . دستگاه داخلي را در سطحي درست و تراز نصب فرماييد. عدم نصب صحيح ممكن است موجب توزيع نامناسب مبرد در كويل دستگاه و همچنين تخليه نامناسب آب تقطير شده و آب، از قسمتهاي ديگر چكه نمايد.


  11 . دستگاه هاي داخلي سقفي بايد، در فاصله مناسب از سطح زمين نصب شود. در غير اينصورت، توزيع و پرتاب هوا به صورت مناسب نبوده و سرمايش و يا گرمايش به صورت صحيح انجام نخواهد شد.


  12 . دما را به صورت مناسب تنظيم نماييد. در غير اينصورت موجب استهلاك زودرس دستگاه خواهد شد.


  13 . دستگاههاي داخلي اسپليت را در معرض هواي گرم و مرطوب محيط بيرون نصب نكنيد؛ چرا كه موجب از دست دادن سرمايش و تقطير رطوبت و در نتيجه جمع شدن آب در اطراف دستگاه ميشود.همچنين از ورود هواي محيط به داخل اتاق و خروج هواي اتاق به بيرون در طولاني مدت جلوگيري نماييد؛ چرا كه بازده سيستم را به شدت كاهش ميدهد.


  14 . دستگاه داخلي، مخصوصاً در حالت گرمايش بايد در محلي مناسب نصب شود تا توزيع مناسب دما و جريان هوا در تمام محيط وجود داشته باشد.


  15 . دستگاه هاي داخلي را در مكانهايي كه هواي آنها حاوي دود، گرد و غبار و ذرات معلق ريز است (مانند آشپزخانهها و كارگاههاي صنعتي) نصب ننماييد؛ چرا كه موجب گرفتگي فيلتر و كويل اواپراتور شده و نهايتاً موجب افت راندمان دستگاه ميشود. اين دستگاه ها به هيچ عنوان مناسب شرايط صنعتي و كارگاهي نبوده و جهت استفاده در شرايط صنعتي بايد دستگاهي تناسب با شرايط انتخاب و نصب شود.


  16 . دستگاه ها را در معرض لرزش و صداي شديد نصب نكنيد، لرزش و صداهاي شديد دستگاه هايي مانند دستگاه تراش ميتواند روي ميكروپروسسورهاي دستگاه و قطعات حساس آن تأثير گذارده و موجب خرابي آن ميشود.


  17 . مراقب باشيد كه در هنگام نصب، گرد و غبار و ذرات ريز وارد لوله هاي مبرد نشود. اين ذرات ممكن است لوله مويين را مسدود نموده يا به كمپرسور صدمه بزند و موجب كوتاه شدن عمر كمپرسور شود. در مواقعي كه سرلوله ها باز است، حتماً توسط يك درپوش آنرا ببنديد تا از ورود ذرات و گرد و غبار به داخل لوله جلوگيري شود. داخل لوله هاي مسي را پس از خريد و قبل از شروع مراحل لوله كشي حتماً توسط گاز ازت تميز نماييد تا از گرد و غبار و يا ذرات ريز احتمالي تخليه شود.


  18 . مراقب باشيد كه آب وارد لوله هاي مبرد نشود. ورود آب به سيستم و لوله هاي مبرد، لوله مويين را مسدود نموده و يا به كمپرسور صدمه ميزند. در مواقعي كه سر لوله ها باز است، مراقب باشيد آب داخل آنها نرود وهمچنين در روزهاي باراني، زير قطرات باران، لوله كشي ننماييد، چرا كه ممكن است آب باران و رطوبت، وارد لوله ها شود.


  19 . پس از باز كردن درپوش لوله ها بلافاصله لوله ها را به دستگاه متصل نماييد؛ چرا كه ورود هوا و رطوبت به داخل لوله براي سيستم بسيار خطرناك است و باعث ايجاد فشار غير نرمال و توليد اسيدهاي مخرب در سيستم ميشود و ادامه اين امر مجب صدمه ديدن كمپرسور خواهد شد.


  20 . در هنگام شارژ مبرد به سيستم، هرگز كپسول را سر و ته نكنيد. اين كار ممكن است باعث ورود مايع به كمپرسور شده و ورود مايع به كمپرسور، موجب خرابي آن خواهد شد؛ چرا كه مايعات تراكم پذير نيستند. 


  21 . هرگز داخل لوله هاي سيكل مبرد را با اكسيژن تميز نكنيد. اين كار باعث انفجار در داخل سيكل شده و با ورود اكسيژن به محفظه كمپرسور و تركيب آن با روغن كمپرسور باعث آتش سوزي و يا انفجار كمپرسور ميشود.


  22 . در حالتي كه سر لوله باز است و فعلاً عمليات لوله كشي قرار نيست انجام شود، حتماً ابتدا و انتهاي لوله را با يك درپوش مسدود كنيد؛ در غير اين صورت ممكن است رطوبت، گرد و غبار و ذرات ريزوارد آن شود و درآينده به سيستم آسيب برساند.


  23 . حتماً دور اتصال لوله درين را با چسب يا بست آب بندي نماييد. ضمناً در دستگاه داخلي سر اتصال ديگر درين كه بلااستفاده است را حتماً با درپوش مسدود نماييد.


  24 . پس از نصب و لوله كشي سيستم، تمامي لوله و اتصالات مخصوصاً مناطق نشان داده شده ( اتصالات پيچي وشيرهاي سرويس) را تست نشتي كنيد. ميتوان توسط آب صابون رقيق اين كار را انجام داد.توجه نماييد كه پس از نشت يابي، روي لوله ها را حتماً از كف صابون تميز نماييد.


  25 . هرگز لوله كشي را بيشتر از طول استاندارد انجام ندهيد . لوله كشي با طول بيشتر از حد استاندارد باعث افت راندمان دستگاه، گردش نامناسب روغن در سيستم و نهايتاً خرابي كمپرسور ميشود.


  26 . هرگز دو يونيت داخلي و بيروني را در اختلاف سطحي بيش از حد استاندارد نصب نكنيد. اين كار باعث جمع شدن روغن كمپرسور در يونيت داخلي شده و برگشت آن به يونيت بيروني و كمپرسور را مشكل نموده و باعث صدمه ديدن كمپرسور ميشود.


  27 . مراقب زانوها و خم هاي لوله باشيد. مسيري را انتخاب نماييد كه به حداقل خمكاري نياز داشته باشد. اين كارموجب افت راندمان شديد دستگاه و يا نشتي گاز ميشود. همچنين حتماً لوله ها را با لوله خمكن و تحت زاويه مناسب خم كنيد. مراقب باشيد، لوله ها له يا دو پهن نشوند.


  28 . به سايز لوله هاي مبرد توجه كنيد. در صورت اشتباه بودن سايز لوله ها عملكرد صحيح و عمر طولاني را نمي توان انتظار داشت. اگر لوله گاز مبرد، بزرگتر از حد استاندارد باشد، جريان مبرد در هنگام كار بسيارآهسته خواهد بود و برگشت روغن، كمپرسور را با مشكل مواجه خواهد كرد. اگر لوله گاز مبرد كوچكتر از حد استاندارد باشد، سيستم دچار افزايش افت فشار و كاهش ظرفيت شده و نهايتاً انتظار خوبي از آن نمي توان داشت. انتخاب سايز مناسب لوله، جنس مرغوب، ضخامت توصيه شده كمترين طول عايق و كابل مناسب اصول اوليه نصب دستگاه تهويه مطبوع مي باشد.


  29 . به عايقكاري لوله هاي مبرد توجه نماييد، نداشتن عايق و يا عايقكاري نادرست، باعث كاهش ظرفيت دستگاه وايجاد فشار غير طبيعي ميشود.هرگز دو لوله مايع و گاز را در يك غلاف عايق قرار ندهيد (حتماً بايد بين دو لوله عايق باشد).

  30 . به شير سه راهه (شير شارژ) سيستم توجه نماييد . اگر در زمان كاركرد دستگاه شير سه راهه بسته باشد، گازنميتواند به كمپرسور برگردد. در نتيجه دستگاه كار نكرده و سرما يا گرما ايجاد نخواهد شد. بعد از وكيوم كردن سيستم حتماً مطمئن شويد شير سه راهه باز است.


  31 . به آب بندي لوله كشي درين دستگاه دقت نماييد در صورت آب بندي نشدن صحيح اتصال درين (تخليه آب، از محل اتصال چكه كرد) در مدلهاي كاستي، در صورت آب بندي نشدن اتصال لوله درين، اين قطرات رويلايه سقف كاذب چكه كردن و آن را خراب خواهد كرد. بنابراين لوله هاي درين را توسط مواد آب بندي، كاملاً آب بندي نموده و روي لوله ها را به دقت بپوشانيد.


  32 . به سطح و شيب لوله هاي درين توجه نماييد. در صورت امكان مسير لوله درين بايد بدون زانو باشد. در صورت صحيح نبودن شيب درین، آب هاي تقطير شده جريان پيدا نخواهد كرد. اگر آب هاي درين تخليه نشود، بر اثرسرريز شدن آب از دستگاه موجب افتادن لكه بر روي سقف يا چكه آب از سقف ميشود. انباشته شدن رسوبدر كف زانوها به مرور موجب مسدود شدن مسير ميگردد. در صورتي كه لوله درين به صورت افقي نصب شود،شیب آن نباید کمتر از یک درصد(1متر در 100 متر) باشد، تا آب درین به صورت مناسب جریان یابد.

  33 . به لوله درين توجه نماييد، در صورتي كه شيب مناسب لوله افقي درين رعايت نشود، آب به سمت يونيت برگشته و داخل سيني جمع ميشود و امكان سرريز شدن را دارد.


  34 . به محل تخليه آب هاي لوله درين توجه نماييد. در صورت تخليه درين در فاضلاب يا چاه هاي فضولات و مواد بدبو، بوي آنها وارد ساختمان ميشود . اين بو توسط فن دستگاه مكيده شده و داخل اتاق ميشود. براي جلوگيري از اين امر، لوله درين را مستقيماً وارد فاضلاب نكنيد. توصيه ميشود در مسير تخليه، از يك سيفون U شكل استفاده نماييد تا از ايجاد فشار معكوس (فشار مكش) و ورود بوهاي بد از فاضلاب به داخل اتاق جلوگيري شود.


  35 . به سايز و طول كابلها دقت نماييد. استفاده از يك كابل بسيار بلند با سايز نامناسب، خطر آتش سوزي به وجود مي آورد. ( لطفاً سايز و طول مناسب براي دستگاه را از روي كاتالوگ فني دستگاه استخراج كنيد.) توجه داشته باشيد هرگز دستگاه را بدون (كليد حفاظتي) مناسب روشن نكنيد.


  36 . سيم هاي برق را روي ترمينال با دقت بسته و محكم نماييد. شل بودن سيم ها روي ترمينال، باعث گرم شدن آنها شده و ممكن است موجب آتش سوزي و يا اتصال سيم ها با ترمينال هاي ديگر شود. ضمناً اين امر باعث نرسيدن ولتاژ كافي به سيستم و ايجاد اشكال در ترانس و برد الكترونيكي دستگاه ميشود و نهايتاً ميتواند باعث ايجاد اشكل در كمپرسور شود.


  37 . به اتصال كابل هاي ارتباطي دقت نماييد. مراقب باشيد، سيم هاي كنترل دو يونيت مختلف را به اشتباه به يكديگر متصل نكنيد در صورت اتصال اشتباه يونيت داخلي و بيروني، عملكردهاي دستگاه صحيح نخواهد بود،مخصوصاً زماني كه عملكرد سرمايش كار ميكند، دما كنترل نخواهد شد. حتي ممكن است بر اثر فرمان اشتباه دستگاه، مايع مبرد در اواپراتور تبخير نشده و وارد كمپرسور شود كه در اينصورت باعث خرابي كمپرسور خواهد شد.


  38 . در دستگاه هاي سه فاز، به توالي فازها و جهت گردش كمپرسور دقت نماييد.چهل توصيه مهم در نصب اسپليت با هدف كاهش مصرف انرژي منتخب از ماهنامه پيك شورا، سال بيست و هشتم، شماره 290 ، بهمن و اسفند 1391 اگر توالي فازها صحيح نباشد، كمپرسور در جهت صحيح گردش نخواهد نمود و موجب خرابي آن خواهد شد، مگر اينكه در مدار تغذيه دستگاه، كنترل و محافظ توالي فاز وجود داشته باشد كه در آن صورت عمل نموده و مانع خرابي كمپرسور ميشود.
  به كارفرمايان خود توصيه كنيد از كنترل فاز استفاده نمايند. بعضاً ديده شده كه در يك ساختمان مرتباً توالي فازها به هم ميخورد كه اين مسئله باعث بروز مشكلات فراوان ميشود. حتماً از فيوز سه پل مينياتوري متناسب با قدرت دستگاه كه هر سه فاز را در صورت لزوم با هم قطع ميكند استفاده شود. هرگز از فيوز ذوب شونده استفاده نكنيد.
  توجه داشته باشيد هر فيوز براي يك دستگاه مورد استفاده قرار گيرد. هرگز دو يا سه دستگاه يا مصرف كننده را به يك فيوز متصل نكنيد و حتماً توجه داشته باشيد فيوز را ازنوع مرغوب و كاملاً سالم كه متناسب با ظرفيت دستگاه انتخاب شده، انتخاب نماييد. كنتاكتور مورد استفاده از تابلو اصلي بايد متناسب با ظرفيت دستگاه باشد در غيراينصورت باعث بالا رفتن حرارت و خرابي زودهنگام آن ميشود كه نهايتاً ممكن است به دستگاه صدمه بزند.


  39 . در صورت صحيح نبودن توالي فازها و عمل نكردن محافظ فاز، ممكن است كمپرسور برعكس كاركرده و جهتچرخش آن عوض شده و مكش و رانش آن جا به جا شود. كمپرسورهاي روتاري، اسكرال و اسكرو، طوريساخته شدهاند، كه نميتوانند در جهت معكوس كار كنند و موتور كمپرسور حتماً بايد در جهت صحيح بگردد
  تا درست كار كند. حتماً يك پوشش مناسب بايد روي ترمينالهاي يونيت بيروني وجود داشته باشد. در مواردي كه روي ترمينال تغذيه، جريان برق را وارد سيم R ،S توالي فازها صحيح نيست، قبل از تعويض جاي پيچ كمپرسور ننماييد. دقت كنيد، پس از سرويس دستگاه، تمام سيمها دقيقاً سرجاي خود قرار گرفته باشد. به رنگ سيمها دقت نماييد و صحيح بودن توالي فازها را دوباره چك كنيد.


  40 . به محل عبور كابلهاي كنترل توجه كنيد. در يك دستگاه تهويه مطبوع داراي مدارات الكترونيكي، هيچگاهنپيچيده و يا به هم نچسبانيد؛ چراكه نويزهاي (Power) كابلهاي كنترل و ترموستات را دور كابل برق اصلي كابل برق، روي كابل كنترل و ترموستات تأثير گذارده و مانع عملكرد صحيح آن ميشود. بنابراين هميشه اين دو كابل را ازهم جدا نگه داريد. توصيه ميشود بين كابل كنترل و برق اصلي حداقل حدود يك متر فاصله بگذاريد.

   

  http://www.mihantahvieh.com/services-at-home/40توصیه-در-مورد-کولر-گازی.html

   

   

   

   

   

 • انواع سیستم های تامین حرارت و برودت در ایران

  سیستم های مختلف تامین حرارت و برودت و تهویه معمول در ایران
  1- سیستم کولر آبی در تابستان و رادیاتور در زمستان
  2- سیستم کولر گازی در تابستان و رادیاتور در زمستان
  3-سیستم هوادهی با دستگاه تبخیری برای تابستان و کویل گرمایی در زمستان
  - سیستم فن کویل
  5- سیستم فن کویل به انضمام دستگاه تامین هوای تازه جداگانه
  6- سیستم هوادهی با دستگاه هوارسان
  7- سیستم هوادهی پکیج یونیت

  1-سیستم کولر آبی در تابستان و رادیاتور در زمستان: در این روش در اثر افزودن آب به هوای خشک خارج در تابستان، دمای هوای خروجی از دستگاه کاهش می یابد وباعث جبران بار محسوس فضای داخل میشود. میزان کاهش حرارت رابطه عکس با میزان رطوبت نسبی مورد نیازداخل دارد. در این روش به علت اختلاف کم دمای هوای ورودی به اتاق و دمای داخلی هر اتاق، معمولا مقدار گردش هوای مورد نیاز نسبتا زیاد بوده و برخی اوقات از حد مجاز نیز تجاوز می کند. استفاده از این سیستم تابع دما و رطوبت نسبی هوای خارج است که در شرایط هوای خشک با راندمان بالاتری کار میکند در این روش امکان کنترل درجه حرارت، رطوبت نسبی و میزان هوا وجود نداشته و این تغییرات تابع مستقیم تغییرات شرایط هوای خارج است. در این روش به علت استفاده از رادیاتور در زمستان جابجایی هوا در این فصل در داخل محیط وجود ندارد. در این روش به علت عدم امکان کنترل و تامین رطوبت نسبی دلخواه، رطوبت نسبی داخل کاهش مییابد و در محیط هایی که افراد توقف طولانی دارند مشکلاتی را از نظر سلامتی ایجاد میکند. بزرگترین مزیت این سیستم هزینه اولیه پایین نصب و بهره برداری است.


  2-سیستم کولر گازی در تابستان و رادیاتور در زمستان: مزیت این روش کنترل بهتر دما است و میتوان از این روش در مناطق مرطوب و مناطقی که کولر آبی برودت مورد نیاز را تامین نمیکند استفاده کرد. در فصل زمستان مانند سیستم قبل از رادیاتور استفاده میشود. از مزایای این سیستم سرعت راه اندازی و بهره برداری و توان بهتر برودت است. از معایب آن عدم تامین هوای تازه، مصرف برق بالاتر، پایین بودن رطوبت نسبی در فصل زمستان و هزینه اولیه بالاتر است.


  3-سیستم هوادهی با دستگاه تبخیری(زنت):در تابستان و کویل گرمایی در زمستانعملکرد این سیستم در تابستان کاملا شبیه کولر آبی است. در زمستان از همان دستگاه برای گردش هوای گرم دراتاقها استفاده میشود. مزیت این سیستم نسبت به رادیاتور ایجاد گردش هوای تازه در زمستان و کنترل نسبی هوایداخل در این فصل و عدم نیاز به لوله کشی گسترده (رادیاتور) در زمستان می باشد. از معایب این روش هزینه بیشتر نسبت به رادیاتور و نیاز به فضای معماری سرپوشیده برای نصب دستگاه است.


  4-سیستم فن کویل: سیستم های ذکر شده در ردیفهای 4 تا 7 از نظر تجهیزات موتورخانه شبیه به یکدیگر می باشند ولی از نظر نحوه توزیع حرارت و برودت و تامین هوای تازه و تنظیم رطوبت نسبی و کنترل آنها تفاوت هایی با یکدیگر دارند. در سیستم فن کویل امکان کنترل رطوبت نسبی به هیچ عنوان وجود ندارد و نیاز به لوله کشی وسیع در ساختمان است ولی میتوان دمای فضاهای مختلف را جداگانه کنترل کرد و فضاها از نظر توزیع برودت به یکدیگر وابستکی ندارند.


  5-سیستم فن کویل به انضمام دستگاه هوارسان جداگانه: در این روش با نصب هوارسان تامین کننده هوای تازه، مشکل کمبود هوای تازه و عدم امکان کنترل رطوبت نسبیبخصوص در فصل زمستان برطرف میگردد. در این سیستم با تقلیل دمای هوای خروجی از هوارسان در فصل تابستان می توان از ظرفیت فن کویل ها کاست بطوری که با حذف بار هوای تازه می توان ظرفیت فن کویل ها را تا نصف کاهش داد. در عین حال به علت وجود دو سیستم جداگانه فن کویل و هوارسان در صورت بروز مشکل در هر یک از سیستم ها، سیستم دیگری میتواند تا حدودی جوابگوی بارهای حرارتی و برودتی باشد. در این سیستم به علت وجود سیرکولاسیون هوا در تمام سال تهویه مناسبی در ساختمان ایجاد میگردد. از اشکالات این روش نیاز به فضای معماری جهت نصب هوارسان و هزینه اولیه بالاتر است.

  6-سیستم هوادهی با دستگاه های هوارسان: در این سیستم کل بار حرارتی و برودتی هر فضا از طریق هوای ورودی به آن جبران میشود و با حذف فن کویل ها و شبکه لوله کشی آنها عمر سیستم افزایش یافته و مشکلات اجرایی و تعمیرات و نگهداری به حداقل می رسد و بهعلت وجود یک سیستم کامل هوادهی و امکان کنترل رطوبت نسبی در تمام فصول مشکلاتی که از این نظر در سیستم شماره 4 وجود داشت مرتفع میگردد. در این روش با استفاده از هوارسانهای چند منطقهای هوای موجود بهتر کنترل می گردد اما از نظر امکان کنترل یکایک اتاقها محدودیت هایی وجود دارد. از معایب این روش نیاز به سقف کاذب است.


  7-سیستم هوادهی پکیج یونیت: این سیستم از نظر اصول کلی شبیه به سیستم هوادهی با دستگاه های هوارسان می باشد با این تفاوت که نیازی به نصب چیلر در موتورخانه مرکزی نبوده و دستگاه های پکیج یونیت عملا به جای چیلر و هوارسان مور استفاده قرار میگیرند ظرفیت برودتی این دستگاه نسبت به هوارسان کمتر است و به خصوص در ساختمانهای بزرگ و در نقاطی که رطوبت مطلق هوای خارج زیاد است انتخاب آن با مشکلاتی مواجه است. از طرفی به علت اینکه این گونه دستگاه ها معمولا یک منطق های می باشند دقت کنترل درجه حرارت فضاهای مختلف به اندازه هوارسان نخواهد بود. در ضمن این دستگاه به علت عدم پیشبینی رطوبت زنی مناسب نمی تواند عمل رطوبت زنی را به صورت مناسب انجام دهد. از مزایای این سیستم عدم نیاز به موتورخانه برای تامین برودت است. در فصل زمستان نیز با تعبیه کویل حرارتی آب گرم میتوان هوای گرم را به داخل اتاقها هدایت نمود به صورتی که منجر به تامین بار حرارتی و هوای تازه میشود. معمولا قبل از انتخاب یک سیستم تاسیساتی مهندسین مشاور به بررسی سیستم های مختلف برای ساختمان مورد نظر می پردازند و مزایا و معایب هر کدام از آنها را برای کارفرما توضیح می دهند و در نهایت با توجه به مسائل فنی واقتصادی پیشنهاد مناسب را ارائه می دهند.

  http://www.mihantahvieh.com/systems/انواع-سیستم-های-تامین-حرارت-در-ایران.html

   

 • عوامل مؤثر بر مصرف برق کولر گازی

  مصرف بالای الکتریکی در کولرهای گازی، اهمیت بهینه سازی و کنترل مصرف انرژی الکتریکی را در این وسایل ایجاد می کند.

  مقدار انرژی مصرفی در کولرهای گازی تابع عوامل مختلفی است که مهم ترین عوامل تآثیر گذار بر مصرف انرژی الکتریکی کولرهای گازی می توان به محل نصب، سرویس و نگهداری مناسب وتناسب ظرفیت برودتی کولربا فضای مورد استفاده (از لحاظ مساحت،دما ورطوبت) اشاره نمود.

  چگونه مصرف برق را کاهش دهیم؟ در تابستان معمولاً سه منبع عمده گرمای نا خواسته در منزل وجود دارد:
  1.گرمای هوای خارج که از طریق سقف ودیوار هدایت می شود
  2.گرمایی که از لامپ ها و لوازم خانگی انتشارمی یابد
  3.نور خورشید که از راه پنجره ها به داخل می تابد

  برق مصرفی کولر های گازی همزمان با استفاده از لامپ های کم مصرف(بهدلیل تشعشع حرارتی کمتر این لامپ ها) به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. تمامی کولرهای گازی دارای درجه تنظیم دما(ترموستات)هستند لذا باتوجه به اینکه بهترین درجه برودت منزل در فصل تابستان بین 20تا 25 درجه سانتی گراد است می بایست از سرد کردن بیش از حد محل سکونت خودداری کرد.

  اتاق های خواب را از 25 درجه سانتی گراد خنک تر نکنید

  استفاده بی مورد ویا همزمان از وسایل خانگی گرمازا مانند اجاق،سماور،لامپ رشته ای... باعث افزایش بار گرمایی محیط می شود که این امر زمان کار کولر گازی را جهت رسیدن به برودت مطلوب افزایش داده و در نتیجه منجر به مصرف بیش از اندازه انرژی الکتریکی در کولر گازی خواهد شد. بنابراین کارهایی نظیر پخت وپزو اتو کشی و..و را در ساعاتی انجام دهید که گرمای هوا کمتر است.

  تعویض کمپرسور کولرهای قدیمی و استفاده از کمپرسور پربازده کولر مفید است.

  هنگام روشن بودن کولرگازی از بکارگیری دستگاه رطوبت گیر بپرهیزید زیرا رطوبت گیر باعث افزایش حجم برودتی و کاربرد بیشتر کولر می شود. به ازای هر درجه کاهش دمای ترموستات کولر،حدود 3تا 5 درصد از مصرف برق می توان کاست.

 • عیب یابی سریع در کولرهای گازی

  عیب یابی سریع 

  اگر اختلاف دمای هوای ورودی و خروجی اوپراتورغیر طبیعی بود به میزان آمپر کمپرسور مراجعه می کنیم. اگر مقدار کمتر از حد معمول بودعلت آن می تواند خرابی کمپرسور-کمبود گاز- گرفتگی لوله مویی باشد ولی اگر آمپر از حد معمول بالاتر بود علت آن کثیف بودن کندانسور یا بالارفتن دمای محیط مخصوصاً در شهرهای گرمسیری و یا اضافه بودن گاز مبرد می باشد. اگر کمپرسور معیوب باشد(از فشار افتاده باشد) جریان کمپرسور پایین می آید و مقدار فشار رانش کم و فشار مکش زیاد می شود. اگر شیر برقی 4 راهه خراب شود 4 لوله ورودی و خروجی ان همدما می شود و آمپر کمپرسور 80 درصد کم می شود. 

  کولر روشن نمی شود
  پریز برق ندارد نسبت به قطعی پریز اقدام کنید.

  موتور فن روشن است اما کمپرسور به را نمی افتد
  فاز1 نول کمپرسور قطع است که در این صورت سیم های رابط باید مورد بررسی قرار بگیرند.و اگرترموستات خراب باشد باید تعویض شود و لازم به ذکر است هنگام خرید ترموستات جدید مطئن شوید که ترموستات مخصوص کولر گازی است.

  وکیوم نامناسب و وجود هوا
  افزایش آمپر مصرفی کمپرسور- افزایش سر و صدا و لرزش کمپرسور
  افزایش دمای لوله دیس شارژ(لوله رفت)- کاهش سرما دهی و راندمان دستگاه
  نیاز به قدرت بیشتر برای فشردگی گاز و هوا- افزایش فشار به علت مسدود بودن حرکت گاز
  افزایش فشار در کندانسور باعث گرمایش بیش از حد سیلندر کمپرسور می شود
  به علت ترکیب شدن روغن با هوا، روغن کمپرسور فاسد شده و عمل روغن کاری به خوبی صورت نمی گیرد.

   وجود رطوبت در سیکل سرمایش
  یخ زدگی در لوله مویی یا شیر انبساط می گردد و موجب مسدود شدن سیکل سرمایش می گردد. ایجاد اسید در سیستم و خوردگی قسمت های مانند سیم پیچ کمپرسور می گردد و موجب فاسد شدن روغن می گردد.

  بیش اندازه بودن مقدار گاز
  بالا رفتن فشار گاز در لوله رفت و برگشت- بالا رفتن آمپر مصرفی کمپرسور- بالا رفتن فشار در اوپراتور- عرق کردن لوله ساکشن کمپرسور به علت پایین آمدن دمای خروجی اوپراتور.

  نشتی گاز
  برفک زدن قسمت وروری اوپراتور- عدم تعریق اوپراتور- آمپر مصرفی زیر 80 درصد وضعیت نرمال کم می شود- لوله ساکشن گرم می باشد- اختلاف بین فشار لوله رفت و برگشت کم می شود.

  مسدود بودن لوله موی
  در حالت نرمال ورودی لوله ویی گرم و خروجی آن سرد می باشد-در حالت مسدود بودن لوله مویی ورودی آن سرد می شود.

  کمپرس کردن نامناسب
  اختلاف جزئی بین فشار زیاد و ک- دمای خروجی کمپرسور خیلی پایین می آید(زیر 50درجه سانتیگراد) - هنگامی که فن کندانسور از کار بیفتد تغییر فشاری در سیستم مشاهده نمی شود- می توان با دست غیر پوشیده، لوله خروجی کمپرسور را لمس کرد. پایین آمدن شدت جریان تقریبا 50درصد نسبت به وضعیت نرمال.

  عوامل خرابی کمپرسور
  ورود مبرد مایع به درون کمپرسور- ولتاژ ورودی ضعیف یا متغیر

  کمبود گاز در سیستم- خرابی خازن(الکتریکی)

  خرابی ترمیستور(سنسور)- عدم یا کمبود روغن در کمپرسور

  کثیف شدن کندانسورو عدم تغییر گاز- قرار گرفتن کولر در معرض تاتبش مستقیم آفتاب

  http://www.mihantahvieh.com/services-at-home/عکس-العمل-کولر-گازی-در-برابر-نشانه-های-غیر-عادی-و-خطاهای-آن.html

 • کولر گازی یا اسپیلت؟

   تفاوت کولرگازی واسپیلت 

  اسپیلت‌ها نسل برتر كولرهای گازی هستند كه هواداران زیادی نسبت به انواع خنك‌كننده‌های دیگر دارند. این نوع خنک کنندهها مزیت‌های بسیار زیادی نسبت به كولرهای گازی و حتی آبی دارند. به همین دلیل فروش بسیار بیشتری نسبت به انواع كولرها پیدا كرده‌اند. طی 2 سال اخیر با واردشدن این نسل از كولرها تحولی بزرگ در خنك‌كردن و گرم‌كردن خانه‌ها و ادارات و... به وجود آمده است.
  اسپیلت‌ها نه‌ تنها هوای اتاق را خنك می‌كند بلكه بسیاری از كارهایی را كه برای هر كدام به دستگاهی جدا نیاز است را هم انجام می‌دهند. اگر خیال خرید این ابرخنك‌ كننده‌ها را دارید با ما همراه باشید.

  چند نکته اساسی
  اگر قصد خرید این نوع كولرها را دارید باید 2 نكته‌ مهم را در نظر بگیرید؛ اول اینكه اسپیلت‌ را از هر برندی كه خریداری می‌كنید حتما باید تحت لیسانس یك شركت ایرانی باشد، این شركت حتما باید این برند را حمایت و تایید كند و به قولی ضمانت‌ آن را بر عهده داشته باشد. در غیر این صورت این احتمال وجود دارد كه دستگاه اصل نباشد. شواهد بازار نشان می‌دهد، این احتمال به 80 درصد هم می‌رسد بنابراین اگر سراغ اسپیلت ‌هایی كه هیچ ضمانت‌نامه‌ای ندارند می‌روید، قبل از خرید به این فكر كنید كه تا 80درصد احتمال خرید دستگاه تقلبی یا به اصطلاح «فیك» جیب شما را تهدید می‌كند! روی اسپیلت‌ها یك كمپرسور نصب شده كه كار خنك كردن هوا در این دستگاه را به عهده دارد. در واقع كمپرسورها موتور این دستگاه هستند. می‌توانید با در نظر گرفتن باركدی كه روی این كمپرسورها ثبت‌شده و چك‌كردن نام شركت و كشور تولیدكننده آن، اصل یا فرع بودن آن را تشخیص دهید. متخصصان بازار میگویند، برندهای ال‌جی، سامسونگ و نیا با ضمانت‌نامه‌های معتبر بخش اعظمی از بازار را به خودشان اختصاص داده‌اند.
  البته در كنار آنها برندهای موفق دیگری مثل مجیك و ایندزیت را هم نباید نادیده گرفت كه با ضمانت‌نامه‌های معتبر خود سهم گسترده‌ای از بازار اسپیلت‌ها را به خودشان اختصاص داده‌اند و به صورت انحصاری كار می‌كنند اما نكته دوم؛اینکه باید دقت كنید كه لوازم داخل كارتن كامل باشند. داخل جعبه اسپیلت‌ها لوازم جانبی مانند فیلترهای یدكی، باتری‌های یدكی، كنترل‌ و حتی پمپ‌های آب وجود دارد اما در برخی موارد دیده شده كه این لوازم به‌طور جداگانه به فروش می‌رسند.

  اسپیلت بهتر است‌ یا كولرگازی؟
  همان‌طور كه گفتیم اسپیلت‌ها نسل برتر كولرهای گازی هستند به‌طوری‌كه با وارد شدن آنها به كشور، فروش كولرهای گازی کاهش یافته. اسپیلت‌ها نه تنها هوا را با دمای مورد علاقه شما هماهنگ می‌كنند بلكه رطوبت هوا را هم به حد استاندارد می‌رسانند، باكتری‌های اتاق را از بین می‌برد و به وسیله فیلتری كه در آنها تعبیه شده، هوا را هم كاملا تصفیه می‌كنند. همچنین به وسیله ماده‌ای بی‌بو و بی‌رنگی كه از فیلتر این دستگاه تولید و در هوا پخش می‌شود، میكروب‌های معلق در هوا را نیز می‌كشند و سرانجام اینكه حجم كانال این دستگاه بسیار بالاتر از كولرهای گازی است، به طوری كه شما می‌توانید با استفاده از این دستگاه یك اتاق 50متری را به دمای متعادل برسانید.

  مصرف برق اسپیلت
  نقطه ضعف بزرگ كولرهای گازی مصرف بالای برق آن هاست اما این كاستی در اسپیلت‌ها برطرف شده به طوری كه اسپیلت‌ها به‌دلیل مصرف برق بسیار متعادلشان در میان خریداران زبان زد شده‌ است. برچسب انرژی بیشتر این دستگاه‌ها A است و همین یكی از بزرگ‌ ترین مزیت‌های این خنك‌ كننده‌های همه‌كاره است.

  هم خنك شوید، هم موزیك گوش كنید!
  اسپیلتها غالبا ویژگی‌ها و امكانات جانبی متنوعی دارند. مثلا می‌توانند دمای محیط را وقتی به خواب می‌روید كم‌كم بالا بیاورند تا صبح به‌راحتی از تختخواب بلند شوید. فیلترهای گوناگونی دارند كه گرد و غبار و باكتری محیط را حذف می‌كنند. به هوا ازن می‌زنند تا به آن طراوت هوای پس از باران را بدهد و... به طور كلی از سال 2010 كه فروش این اجناس بالا رفت، برندها برای رقابت با یكدیگر و محبوب شدنشان آپشن‌های جالبی مانند لامپ‌های LED زیبا كه حتی به‌عنوان چراغ خواب هم می‌‌توان از آنها استفاده كرد را نیز به اسپیلت‌ها اضافه كردند. بعضی از این مدل‌ها مثل مدل 2790 LG موزیكال هستند و با استفاده از فلش‌ مموری‌ها می‌توانند موزیك پخش كنند.

  BTU اسپیلت
  برای اندازه‌گیری دستگاه‌های اسپیلت از واحد (BTU) بی تی یو استفاده می‌شود. در حقیقت میزان سرمادهی کولر با معیار BTU مشخص می‌شود. BTU بالاتر به معنای میزان سرمادهی بیشتر در واحد زمان است (نه اینکه دمای باد کولر خنک‌تر است بلکه میزان سرمایی که وارد محیط می‌شود بیشتر خواهد بود). اندازه اسپیلت‌ها از 9000BTU شروع شده و تا 96000 هم می‌رود و استاندارد و پرفروش‌ترین آنها 18000 است كه یك اندازه استاندارد و بسیار مناسب برای یك خانه 100متری است. اندازه 9000 و12000 بیشتر برای شركت‌ها كه فضاهای بزرگ‌ تری دارند، استفاده می‌شود. اگر خانه مجلل و بزرگی دارید و می‌خواهید از 2 اسپیلت استفاده كنید، می‌توانید از یك اسپیلت به اندازه 18000but برای هال و پذیرایی و یك اسپیلت BTU 900 برای آشپزخانه یا اتاق‌ خواب استفاده كنید.

  http://www.mihantahvieh.com/systems/کولر-گازی-یا-اسپیلت؟.html

                                            4

 • لیست ارور های اینورتر های ال جی LG

  ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍ

  ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮔﻠﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺩ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻄﺎ، ﺭﻓﻊ ﺍﻳﺮﺍﺩ  ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﻗﺒﻠﻲ  ﻧﺸﻮﻧﺪ  .

   ، ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺁﻥ ﻫﺎ، ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻱ ﺭﻓﻊ INVERTERﻟﺬﺍ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻱ ﻛﺪ  ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺍﺭﻭﺭ ﻳﺎﺑﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﮔﻠﺪﻳﺮﺍﻥ ، ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﻴﻢ .

  ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ﻓﻬﺮﺳﺖ :

   1.....................................................................................................................ﻛﺪ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ

  ............................................................................................................. –ﺭﻓﻊ ﺍﻳﺮﺍﺩ  5 ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ

  CH01 ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ - CH02 - CH06 - CH12........................................................................................ 5

  CH53 ﺧﻄﺎﻱ – CH05.......................................................................................................................... 7

   9......................................................................................................................................... CH10ﺧﻄﺎﻱ

   10....................................................................................................................................... CH21ﺧﻄﺎﻱ

   11....................................................................................................................................... CH22ﺧﻄﺎﻱ

   15....................................................................................................................................... CH26ﺧﻄﺎﻱ

   22....................................................................................................................................... CH27ﺧﻄﺎﻱ

   26....................................................................................................................................... CH29ﺧﻄﺎﻱ

   30....................................................................................................................................... CH32ﺧﻄﺎﻱ

    30....................................................................................................................................... CH40ﺧﻄﺎﻱ

  CH41 ﺧﻄﺎﻱ – CH44 – CH45 – CH46 – CH47 – CH65 .................................................... 38

   .................................................................................................................. –ﺧﻄﺎﻱ ﺟﺪﻭﻝ ﺩﻣﺎ  42 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ

   44....................................................................................................................................... CH53ﺧﻄﺎﻱ

   46....................................................................................................................................... CH60ﺧﻄﺎﻱ

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 2

   

   47....................................................................................................................................... CH61ﺧﻄﺎﻱ

   49....................................................................................................................................... CH62ﺧﻄﺎﻱ

   52....................................................................................................................................... CH67ﺧﻄﺎﻱ

   55...........................................................................................ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺼﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ

   56.................................................................................................................ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺒﺮﺩ

   57........................................................................................................................ EEVﺭﻭﺵ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ

   58...........................................................................................ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻓﺎﺯﻫﺎﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ

   60...............................................................................................................IPMﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺴﻤﺖ

   62.........................................................................................ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺪﺍﺭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ

   64............................................................................................ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺪﺍﺭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ

   ................................................................................................................. 4ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻴﺮ  65 ﻃﺮﻓﻪ

   ....................................................................................................... 4ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﻮﻳﻞ ﺷﻴﺮ  66 ﻃﺮﻓﻪ 

   67................................................................................................................... EEVﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻴﺮ

   

   

   

   

  3

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ 

    ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﻄﺎ ■

   ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺩﻳﺴﭙﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ• .   . ﺍﮔﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﻭ ﺧﻄﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺧﻄﺎﻱﻱ ﻛﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ • . ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻚ ﺯﺩﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﺪLED ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﻄﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺭﻓﻊ ﮔﺮﺩﺩ • • . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﻄﺎ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ 

  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ■   ﺧﻄﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ 

  ﻛﺪ   ﺧﻄﺎ

   ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ

   

  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻄﺎ

     ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ LED1(  )ﺳﺒﺰ LED2  )ﻗﺮﻣﺰ(

  1 ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎﺯ  /ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ  1 -ﺑﺎﺭ

   2 ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎﺯ  /ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ    ﺑﺎﺭ2

   5 ﺧﻄﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ    ﺑﺎﺭ5

   6 ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ  6 - ﺑﺎﺭ

   

  9 EEPROM   ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ 9 - ﺑﺎﺭ

   10 ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﺩﺍﺧﻠﻲ   1 ﺑﺎﺭ 12 ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻭﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ  2  ﺑﺎﺭ 1 ﺑﺎﺭ

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 4

   

  SB/SC Chassis (Art cool)           SB/SC Chassis (Libero)  

   

   

   

   

   

   

   

   

   : ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﺳﻮﻥ ﺳﮕﻤﻨﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﺩﻱ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ   ﻣﺜﺎﻝ : . CH 05 ﺧﻄﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

   

  ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻱ    ﺩﺭ ﺑﺮﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ LED

   

   

    ﻳﻜﺎﻥpowerﭼﺮﺍﻍ  ﺩﻫﮕﺎﻥ plasmaﭼﺮﺍﻍ

  4kw Controller(UE,UE1)   ﺩﺍﺭLED 2ﻧﻮﻉ

  5

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

                       

   

     ﺩﺍﺭLED  2ﻧﻮﻉ

   

   

   

  2kw Controller(UL,UL2)   ﺩﺍﺭLED 2ﻧﻮﻉ

  1.5kw Controller(UA3)   ﺩﺍﺭLED 2ﻧﻮﻉ

     ﺳﺒﺰ ﻳﻜﺎﻥ LED 1

   ﻗﺮﻣﺰ ﺩﻫﮕﺎﻥLED 2 

  ﻭﻟﺘﺎژ 21 ﻣﺜﺎﻝ ( ﺧﻄﺎﻱ ) DC( ﺑﺎﻻ

   

     ﺩﺍﺭLED 1ﻧﻮﻉ

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 6

   

  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ  ﺍﺭﻭﺭﻫﺎ

   

   

   

   

   

   

   

  ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ

  ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ

  7

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

    ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ –ﺭﻓﻊ ﺍﻳﺮﺍﺩ  CH01, CH02, CH06,CH12 ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ

  ﻧﻘﺎﻁ   ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻛﺪ ﺧﻄﺎ 

    ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ CH01 

  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﺯ  / ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻨﺴﻮﺭ

  ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  : 10 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ ㏀ /at 25℃(77℉)

    ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ CH02

  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﺯ  / ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻨﺴﻮﺭ

  ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  : 5 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ ㏀ /at 25℃(77℉)

    ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ CH06

    / ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﺯ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻨﺴﻮﺭ

  ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  : 5 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ ㏀ /at 25℃(77℉)

    ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻭﺳﻂ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ CH12

  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﺯ  / ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻨﺴﻮﺭ

  ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  : 5 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ ㏀ /at 25℃(77℉) 

  ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ 1 - 

  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﺮﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ 2 -

  ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ 3   ﻳﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﺑﻮﺩ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ0

  ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ 4 - 

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 8

   

  ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ :  

   

   

  ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ :  ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ .  .  ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪΩﺭﻧﺞ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻫﻢ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ .

   

   

   

   

   ﺍﻫﻢ ﻣﺘﺮ

   ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺎﻳﻊ

   ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ

   ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎﺯ

  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻭﺭﻭﺩﻱ

   

  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻭﺭﻭﺩﻱ

   ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮﻭﺟﻲ

   

  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻂ

   

   ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭ

  9

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

    ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺎﻡ ﺳﻨﺴﻮﺭ  ﺭﻧﮓ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ  ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ  ﺳﻔﻴﺪ 10kΩ at 25 °C   TH1 ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ 5kΩ at 25 °C   

  5kΩ at 25 °C

  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ  ﻗﺮﻣﺰ  TH2

   ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻭﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ  ﺳﻔﻴﺪ 5kΩ at 25 °C   TH3

   

   

   CH05, CH53ﻛﺪ ﺧﻄﺎﻱ  )ﺧﻄﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ(

  ﻧﻘﺎﻁ   ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻛﺪ ﺧﻄﺎ 

  CH05 / 53

      ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ) ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ( 

  ﻗﻄﻊ ﻳﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ    ﺩﻗﻴﻘﻪ3ﺑﻴﺶ ﺍﺯ

  ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ /ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ   230 ﺍﻟﻲ 208 ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ  ﻗﻄﻊ ﺷﺪﮔﻲ ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺯﻣﻴﻦ )ﺍﺭﺕ( ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﺭﺕ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ  ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﺮﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ  ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﺮﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ  ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﺮﻕ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮﻕ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻴﻮﺯ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 10

   

   ﺩﺭ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ CH05*  ﺩﺭ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ CH53 ﺷﻮﺩ.*  ﻭﻟﺘﺎژ ﺑﻴﻦ 1 ( 230 ﺍﻟﻲ 208 ) .ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  ﺑﺎﺷﺪ .  ﺳﻴﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﻭﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ 2 ..  .  ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﻴﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ →   .  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺳﻴﻢ ﻧﻮﻝ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ →   3 : 2 .ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  ﻧﺮﻣﺎﻝ: ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ㏁)(  ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭﻫﺎ ﻭﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ 4 .. ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﺭﺕ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺕ ﻣﺤﻞ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ 5 .. ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 6 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 3 ) .ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﺎﺑﻞ ﺷﻴﻠﺪ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ)ﻛﺎﺑﻞ ﺷﻴﻠﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴﻴﺮﺳﻴﮕﻨﺎﻝ  ( ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ(. ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﺮﻕ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﻳﺎ ﻛﻨﺘﻮﺭ ﻭ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮﻕ 7 .3. ﻓﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ

   

  ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﺭﻭﺭﻫﺎ:

  ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ , ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ :  1 (ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ 2 (ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﺩ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ 3 (ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ 4 (ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ 5 (. ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﻭﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

   

   

   

  11

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ( CH09ﺧﻄﺎﻱ  )ﺧﻄﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ 

    ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻛﺪ ﺧﻄﺎ  ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ   ﻛﻨﻴﺪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ ﻳﺎ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ  CH09  ﺧﻄﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ

   

   

  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 1 . 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ 88)ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﻳﺴﭙﻠﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻮﻥ ﺳﮕﻤﻨﺘﻲ  ( ﻛﻪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺩﻳﺴﭙﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﺧﻮﺍﻧﺎ ﻭ ﺩﺭﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  .ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺮﺍﺩ  ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺩ ﺩﻳﺴﭙﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻕ  ﻣﻤﻜﻦ  ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺭﻳﺴﺖ ﻛﻨﻴﺪ .

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 12

   

  ( CH10ﻛﺪ ﺧﻄﺎﻱ  )ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﺩﺍﺧﻠﻲ 

    ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ

   

  CH10

  ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ   ﺩﺍﺧﻠﻲ

   1ﺍﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻧﻴﺎﻓﺘﺪ 

  • ﻗﻔﻞ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ •  ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺗﻮﺭﻓﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﺩ •  ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ •  ) PCBﺍﻳﺮﺍﺩ ﺑﺮﺩ ( ﺩﺍﺧﻠﻲ 

   

    ﺭﻓﻊ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻭ   ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ 

    ﻧﻮﻉ ﺍﻳﺮﺍﺩ )ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺤﻮﻩ   ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ (

    ﻛﺪ ﺧﻄﺎ

  ﺍﺻﻼﺡ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻮﺗﻮﺭ   ﻓﻦ

  ﺷﻔﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﺪ ﺍﮔﺮ ﮔﺮﺩﺵ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻳﺮﺍﺩ   ﺩﺍﺭﺩ

  ﻓﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﮔﻴﺮ   ﻛﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﻓﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ

  ﻗﻔﻞ ﺷﺪﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﺩﺍﺧﻠﻲ 

  CH10

  ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻮﺗﻮﺭ  ﻓﻦ

  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ  ﺷﻮﺩ

   ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﻗﻄﻊ • ﺷﺪﻩ   ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﭘﻴﺪﺍ • ﻛﺮﺩﻩ  •  ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ 

  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺳﻴﻢ   ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ

  ﺗﻌﻮﻳﺾ   ﻣﻮﺗﻮﺭﻓﻦ

  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺴﺘﻲ 

  ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﻮﺗﻮﺭ   ﻣﻌﻴﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ

   ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ

  13

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺩﺍﺧﻠﻲ 

  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺴﺘﻲ 

    ﺑﺮﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ

   ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺑﺮﺩ     )( PCB ﺩﺍﺧﻠﻲ 

   

   BLDCﻧﺤﻮﻩ ﺗﺴﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﻭﻝ  ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﺍپ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﺍ 4ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺑﺎﺯﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﻢ ﭘﺮﺍپ ﻣﺸﻜﻲ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﻢ ﺭﻭﻱ ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺴﺖ ﻣﻲ 7 ﻭ 6 ﻭ 5 ﻭ 1ﺭﻭﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻛﻨﻴﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻮﻕ ﺑﺰﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﺩﻥ ﺑﻮﻕ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﺭ، ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ . ﺭﻭﺵ ﺩﻭﻡ  ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ 4 ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺗﺴﺖ ﺍﻫﻢ ﻗﺮﺍ ﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﻢ -ﭘﺮﺍپ ﻣﺸﻜﻲ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻫﻴﻢ .ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ : ∞   1 → 4 40    5→ 4 - 100K Ω ∞   6→ 4 4 →7  240 ﺗﺎ 260 kΩ

   

  ﺭﻭﺵ ﺗﺴﺖ ﺑﺮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺭﻭﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ  ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 4 ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺍپ ﻣﺸﻜﻲ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ DCﺍﻭﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ  ﺭﻭﻱ ﻭﻟﺘﺎژ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺯﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ : VD 380-250    1→4 VDC 15   5→4 DC 6/2    6→4 DC  5-0   7→4

   

   

   

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 14

   

  ﺭﻓﻊ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  /ﻛﺪ ﻫﺎﻱ ﺧﻄﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ   CH21ﻛﺪ ﺧﻄﺎﻱ

    ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

  CH21

   DCﻭﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ 

   ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻻﻱ • ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻱ     ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎﻻ • ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻗﺴﻤﺖ • IPM

   ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻱ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻓﺎﺯﻫﺎ   • U,V,W  -ﻗﻔﻞ ﺷﺪﻥ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ   U,V,W -ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ  Over Load ﺑﺮﻭﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ  • -ﺷﺎﺭژ ﮔﺎﺯ ﺯﻳﺎﺩ  - ﻃﻮﻝ ﻟﻮﻟﻪ ﺯﻳﺎﺩ - ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ )ﻋﺪﻡ ﺍﮔﺰﺍﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ (     ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ •

   

   

   

   

   

   

  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺗﺼﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﻭﺭﻭﺩﻱ  :IPM 1. . ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻫﻢ ﻣﺘﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ  ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ (SMPS) IPM . ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ 2 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

   

   

   

   

  ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ , ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﺗﺼﺎﻝ 3ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ. ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ . ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ 

   

   !

   

  15

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻓﺎﺯﻫﺎﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ 

      ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻋﺎﻳﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻭ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ

   

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 16

   

    W ﻭU,V    ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻴﻦ

   

   

   

   

   

  . 1 ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ۞ ﻣﮕﺎ ﺍﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ . 1 ﺗﺎ 0/5 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻫﺮ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺑﺎ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ۞ ﺍﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ   ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢ IPM < ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﻴﺮ 21 >ﺧﻄﺎﻱ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ 1 - ﺭﻧﺞ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﻭﻟﺘﺎژ ﺩﻳﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ 2 -  ﻭﻟﺘﺎژﻫﺎﻱ 3  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ1 ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ P~U/P~V/P~W

   

   ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎ

   

   ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮﺍﺩ20 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ

   ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎ

  17

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ﻭﻟﺘﺎژﻫﺎﻱ 4  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ 2 ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ U~Nu/V~Nu/W~Nu ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ 5 ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ IPM ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   LED 1ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ

   LED 2ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 18

   

   CH22ﻛﺪ ﺧﻄﺎﻱ

    ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

  22

  CT2  ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ   ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

   ﻭﻟﺘﺎژ • ﺧﻄﺎﻱ ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ ) ﭘﺎﻳﻴﻦ(  Over Load ﺷﺮﺍﻳﻂ •  ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻥ ﺑﺮﺩ• 

  • ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ •  ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  •  ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ 3ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ . ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

   !

   

  19

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ

   

   

  ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﺭﻭﺭﻫﺎ:

  ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ , ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ : 1 (ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ 2 (ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﺩ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ 3 (ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ 4 (ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ 5 (. ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﻭﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 20

   

    < ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ CH 22 > ﺍﺭﻭﺭ

  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﺩ   ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪDC .ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮ 1  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪstand by .ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻕ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ 2         .ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻗﻄﻌﻪ 3 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    ﺩﺍﺭLED1 ﻣﺪﻝ

   ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ

  ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ  ﻭﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ 2/7 ﺍﻟﻲ 2/3ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ   ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ

   

  21

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

  23

   DCﻭﻟﺘﺎژ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺧﻂ  v rms  140ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ

  • ﺧﻄﺎﻱ ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ )ﻭﻟﺘﺎژ ﭘﺎﺋﻴﻦ (   ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻗﻄﻌﻪ • ﺩﺭ ﺑﺮﺩ 
  • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺴﻤﺖ • ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻭﻟﺘﺎژ  DCﺧﻂ

   

   

                 

   

   ﺩﺍﺭLED2ﻣﺪﻝ

     ﻭﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ2/7  ﺍﻟﻲ2/3 ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 22

   

   

   

   

  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ ! 

   

   

   

   

   

    ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ، ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ  ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ 3ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ. ﻗﺴﻤﺖ . ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ 

   

   

   

   !

  DC  ﻟﻳﻧﮏ

   

  23

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﺭﻭﺭﻫﺎ:

  ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ , ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ :  1 (ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ 2 (ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﺩ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ

   3 (ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ 4 (ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ 5 (. ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﻭﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .

   

   < ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ  CH 22 > ﺍﺭﻭﺭ

   

  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﺩ   ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪDC .ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮ 1  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪstand by .ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻕ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ 2         .ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻗﻄﻌﻪ 3 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

   

   

   

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 24

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ﺍﮔﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ  ﺑﺎﺷﺪ DC  ﻭﻟﺖ2/8 ﺍﻟﻲ 2/4ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﺍﺳﺖ.

   

   

   

   2/4ﺍﮔﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ . DC  ﻭﻟﺖ2/8ﺍﻟﻲ  ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﺍﺳﺖ 

   

  25

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ﺍﺭﻭﺭ   CH 26

    ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻛﺪ ﺧﻄﺎ 

  • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺳﻴﻤﻬﺎﻱ • ﺑﺎﺯ/ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ   ﺍﺗﺼﺎﻝ • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﺎﻳﻖ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ) ﺑﺪﻧﻪ (  •  ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ  : –... ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺩ-ﻭ  •  ﺑﺮﺭﺳﻲ  ﺑﻪ ﺍﺭﻭﺭ IPM )21 ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮﺩ (   ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ • ﻓﺎﺯﻱ ﺑﺮﺩ 
  • ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﺭ ﻟﻮﺩ • ﻗﻔﻞ – )ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺷﺪﮔﻲ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ...(  •  ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ )IPM(   •  ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ ﺩﺭ ﺑﺮﺩ 

  ﺍﺭﻭﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ CH26   ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭDC

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ، ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ  ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ 3 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ. ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ. 

   

   

   

   !

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 26

   

  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ!  

   

     < ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯﻱ CH 26 >ﺍﺭﻭﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭﻟﺘﺎژ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ 

  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﺩ   ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪDC .ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮ 1  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪstand by .ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻕ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ 2 3 .. ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

  27

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  DC  2/7 ﺍﻟﻲ 2/3ﺍﮔﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﺍﺳﺖ. 

   

   

    ﺩﺍﺭ LED 1ﻣﺪﻝ

   

  ﺍﮔﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻌﻴﻮﺏ DC  2/7 ﺍﻟﻲ 2/3ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ. 

   

   

     ﺩﺍﺭLED 2ﻣﺪﻝ

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 28

   

  ﻣﺪﺍﺭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ 

   

  ﻫﺪﻑ

   

  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻻﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﺭﻭﺭ ﺁﺷﻜﺎﺭﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ 

   

  ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ

   

  . ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﻭﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ 1 ﺁﺷﻜﺎﺭﺳﺎﺯ

   

  ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ

  ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ  ﻛﻨﻴﺪ

   ﻭﻟﺘﺎژ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ

   ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ   ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺍﺳﺖ

    ﻭﻟﺖ2/7 ﺍﻟﻲ 2/3ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺮ ﺑﻠﻪ

   

  29

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ﺗﻮﺟﻪ !

  ﻭﻗﺘﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭﺻﻞ ﺍﺳﺖ, ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺭﻧﺞ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ. 

  ﺭﻧﺞ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﻭﻟﺘﺎژ 1  ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪDC ﻭﻟﺘﺎژ 2  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪGND ﺭﺍﺑﺎ U ,V,W ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3  ﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ2/5 ± 0/5 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻭﻟﺘﺎژ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ 4 - 

   

   

    ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

  CH27

  ﺍﺭﻭﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻻﻱ ﺧﻄﺎﻱ PSC 

  • Over Load ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﺮﺍﺩ  ﺭﺍﻛﺘﻮﺭ  ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺮﺩ  • )PSC ( 

   ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ / ﻓﻦ/ﺟﻬﺖ ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭ : 10A/26.8mH ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺮﺩ ﺍﺻﻠﻲ 

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 30

   

   

   

   

   

  : PSCﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣﺪﻭﻻﺗﻮﺭ  ﺑﺮﺩ ﺍﺻﻠﻲ   . ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪDC .ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺗﺴﺖ ﻭﻟﺘﺎژ 1 .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﭘﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﺌﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ 2 ﻛﻨﻴﺪ.

    

   

  ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ , ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ 3ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ. ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ. 

   

   

   

   !

   ﺗﻮﺟﻪ: . 5ﻭ4ﭘﻴﻦ ﻫﺎﻱ   ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ

  31

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

   

  ﻣﺪﺍﺭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ 

   

   

   

   

   

  ﻫﺪﻑ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻻﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﺭﻭﺭ ﺁﺷﻜﺎﺭﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ 

   

  ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

   

  . ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﻭﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ 1 ﺁﺷﻜﺎﺭﺳﺎﺯ 

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 32

   

  ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ﺗﻮﺟﻪ !  ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺭﻧﺞ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺩﺭﺳﺖ ،ﻭﻗﺘﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭﺻﻞ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ. 

  ﺭﻧﺞ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﻭﻟﺘﺎژ 1   ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪDC ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﻴﻦ 2 . Micom _GND ﻭ Input _I  ﺭﺍﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3  ﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ2/5 ±0/5 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻭﻟﺘﺎژ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ 4 -

   ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ

  ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ  ﻛﻨﻴﺪ

   ﻭﻟﺘﺎژ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ

   ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ   ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺍﺳﺖ

   ﻭﻟﺖ2/7 ﺍﻟﻲ 2/3 ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺮ ﺑﻠﻪ

   

  33

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

   

  ( CH 29ﺍﺭﻭﺭ  )ﺍﺭﻭﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻻﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺍﻳﻨﻮﺭﺗﺮ 

    ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

  ﺍﺭﻭﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻻﻱ ﻓﺎﺯ CH29  ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ 

  • ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﺭ ﻟﻮﺩ • ﻗﻔﻞ – )ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺷﺪﮔﻲ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ...(  •  ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ ﺩﺭ ﺑﺮﺩ 
  • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ •  : ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻣﺴﻴﺮ –ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﺑﺎﺩ-ﻭ...   ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺴﻤﺖ  • ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ  ﻓﺎﺯﻱ ﺑﺮﺩ 

   

   

   

   

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 34

   

  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ  !

   

   

   

   

   

  35

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﺭﻭﺭﻫﺎ:  ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ،ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ : 1 (ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ 2 (ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﺩ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ 3 (ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ 4 (ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ 5 (. ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﻭﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

   

     <ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯﻱ CH 29 >ﺍﺭﻭﺭ

  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭﻟﺘﺎژ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ

    .ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭﻟﺘﺎژ 1 . ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪDC . ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪStandby .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻕ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ 2 . DC ﻭﻟﺖ 2/7 ﺍﻟﻲ 2/3 .ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 

   

   

   

   

   

   

   ﺩﺍﺭ LEDﻣﺪﻝ ﻳﻚ

   

   DC 2/7 ﺍﻟﻲ 2/3ﺍﮔﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﺍﺳﺖ

   

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 36

   

   

   

   

   

   

   

   

  ( CH 32    ﺍﺭﻭﺭ  )ﺍﺭﻭﺭ ﮔﺮﻣﺎﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﻫﺶ 

    ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

  CH32

  ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﻟﻮﻟﻪ   ﺩﻫﺶ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ (105℃(221℉)↑)

     ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﺭ ﻟﻮﺩ •  ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ )– ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ...(     ﻧﺸﺘﻲ ﻣﺒﺮﺩ • •  ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﻫﺶ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺍﻳﻨﻮﺭﺗﺮ   / LEV ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ • ﺧﺮﺍﺑﻲ  LEV

  • : ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ - –ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺩ ﻭ... ﻧﺸﺘﻲ ﻣﺒﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ • ﻛﻨﻴﺪ   ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ • ﻛﻨﻴﺪ )ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺍﻫﻢ ﺳﻨﺴﻮﺭ (   ﺭﺍ LEV ﻭﺿﻌﻴﺖ • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ 

   

   

   

    ﺩﺍﺭLEDﻣﺪﻝ ﺩﻭ

   

   ﺍﻟﻲ 2/3ﺍﮔﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ   ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﺍﺳﺖ DC 2/7

   

   

   

    ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ، ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﻇﺐ 3ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ. ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ. 

   

   

   

    !

  37

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ ! 

   

   

   

   

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 38

   

   < ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﻫﺶ CH32 >ﺍﺭﻭﺭ

  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﻫﺶ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ 

   

   

   

  1.5kw Controller(UA3)

   

   2kw Controller(UL,UL2)

   

   

     4kw Controller(UE,UE1)

   

   

   ﺳﻨﺴﻮﺭ

   ﺳﻨﺴﻮﺭ

   ﺳﻨﺴﻮﺭ

  39

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

  (25 200kΩ±10% ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ℃)    ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﻫﺶ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ

   

   

  ﺍﺭﻭﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭ CH 40ﺍﺭﻭﺭ ) CT( 

    ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

  40

   CTﺍﺭﻭﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭ   ﺑﺎﺯ ﻳﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ

  • ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﮕﺮ ﻣﺪﺍﺭ ﺑﺮﺩ
  • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ, ﻣﺪﺍﺭ ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ 

  . ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ 1 ﺩﻫﺶ 

      ﻣﻘﺩﺍﺭ : 200kΩ ± 10% 

   c°25ﺩﺭ ﺩﻣﺎی

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 40

   

   

   

   

  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ ! 

   

    <ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯﻱ CH40 ﺍﺭﻭﺭ

    standby ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺣﺎﻟﺖ DCﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭﻟﺘﺎژ    ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪDC .ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺭﻧﺞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭﻟﺘﺎژ 1

   

   

   

   

   

   

   

   ! ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ , . 3ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ  ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

  41

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   ﺩﺍﺭLEDﻧﻮﻉ ﻳﻚ

   

   

   

    ﻭﻟﺘﺎژ • ﺩﺭ R01N ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﺮ ﺍﺯ DC : standby  ﺩﺭ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻕ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ 1ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻳﺪ . 2/7 ﺍﻟﻲ 2/3 ﺑﺎﺷﺪ 

   ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ 2 ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ DC ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭﻟﺘﺎژ • ﻭﻟﺖ 2/7 ﺍﻟﻲ 2/3 ﺑﺎﻳﺪ standbyﺑﺮﻕ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ. 

   

    ﺩﺍﺭLEDﻧﻮﻉ ﺩﻭ 

   

   

   

   

   

     ﻭﻟﺘﺎژ •  ﺩﺭ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻕ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ 1 ﺩﺭ ﺷﻜﻞ R01N ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﺮ ﺍﺯ DC standby   : . 2/7 ﺍﻟﻲ 2/3 ﺑﺎﻳﺪ  ﻭﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ   ﺍﻟﻲ 2/3 ﺑﺎﻳﺪ standby ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻕ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ 2 ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ DC ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭﻟﺘﺎژ  • 7/2. ﻭﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ 

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 42

   

  CH41, CH44, CH45, CH46, CH47,  / ﺍﺭﻭﺭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻣﺎﻳﻲ CH65 

   

    ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

  CH41

   ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﻫﺶ  )ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺍﻳﻨﻮﺭﺗﺮ(

  • ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ •  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﺯ / ﻛﻮﺗﺎﻩ 
  • ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ •  ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ : 200㏀/at 25℃(77℉)

  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﻫﻮﺍ CH44  

       ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ • •  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﺯ / ﻛﻮﺗﺎﻩ 

     ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ • ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  •  ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ : 10㏀/at 25℃(77℉)

  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ CH45   ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ

  • ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ •  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﺯ / ﻛﻮﺗﺎﻩ 

     ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ • ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  •  ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ  : 5㏀/at 25℃(77℉)

  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ CH46  

  • ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ •  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﺯ / ﻛﻮﺗﺎﻩ 

     ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ • ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  •  ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ  : 5㏀/at 25℃(77℉)

  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ CH65  

  • ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ •  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﺯ / ﻛﻮﺗﺎﻩ 

     ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ • ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  •  ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ  : 10㏀/at 25℃(77℉)

   

   ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﻫﺶ(1)ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻭﺳﻂ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ(2) ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻮﺍﻱ (3) ﻭﺭﻭﺩﻱ 

  43

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  2kW Controller(UL,UL2)

   

  1.5kw Controller(UA3)

   

   

   

   

   

   

   

   

  ﻭﺭﻭﺩﻱ – ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﺩﻫﺶ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ-ﻭﺳﻂ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ-ﻣﻜﺶ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻫﻮﺍ

   

   

   

   

   

  4kw Controller(UE,UE1)

   

   

  )1) (3) (2(

  )3) (2) (1(

  )1 ( )2 ( )3(

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 44

   

   

   

   

   

   

   

  ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ :ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ

  45

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ﺟﺪﻭﻝ ﺩﻣﺎ-ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ  :ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﻫﺶ/ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ/ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻮﺍ/ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ 

  ﺩﻣﺎ (℃/℉)

  ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ( ㏀)

  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﻫﺶ

  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ 

  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻮﺍ 

  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ 

  -30/-22 2845.99 102.17 204.35 102.17

   

  -25/-13  73.49 146.97 73.49

   

  -20/-4  53.55 107.09 53.55

   

  -15/5  3950 79.00 39.50

   

  -10/14  29.48 58.95 29.48

   

  -5/23  22.24 44.47 22.24

   

  0/32 585.66 16.95 33.90 16.95

   

  5/41 465.17 13.05 26.09 26.05

   

  10/50 372.49 10.14 20.27 20.25

   

  15/59 300.58 7.94 15.89 15.87

   

  20/68 244.33 6.28 12.55 12.55

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 46

   

  25/77 200.00 5.00 10.00 10.00

   

  30/86 164.79 4.01 8.03 8.03

   

  35/95 136.64 3.24 6.49 6.49

   

  40/104 113.98 2.64 5.28 5.28

   

  45/113 95.62 2.16 4.32 4.33

   

  50/122 80.65 1.78 3.56 3.57

   

  55/131 68.38 1.48 2.95 2.96

   

  60/140 58.27 1.23 2.46 2.47

   

  65/149 49.88 1.03 2.06 2.07

   

  70/158 42.90 0.87 1.74 1.74

   

  75/167 37.05 0.74 1.47 1.48

   

  80/176 32.14 0.63 1.25 1.26

   

  90/194 24.46 0.46 0.92 0.92

   

  100/212 18.89 0.34 0.68 0.69

   

   

  47

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ( –ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ  ﺩﻣﺎﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ) ﻧﺮﻣﺎﻝ

  ﺩﻣﺎ  (℃/℉) ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ (㏀) ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﻫﺶ  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻮﺍ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ   

  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ 

  25/77 200.00 5.00 10.00 10.00

   

   

     <ﺍﺭﻭﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ CH53 ﺍﺭﻭﺭ

   ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ

   

  CH53

  ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ -ﺩﻳﺘﺎﻱ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻪ  ﺩﻗﻴﻘﻪ 3ﻣﺪﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮﺩ 

   ﺑﺮﻕ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ  ﻳﺎ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ • ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ  ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ • ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻧﻮﻳﺰ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪﻩ  ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ • ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

   ﺑﺮﻕ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ • ﻛﻨﻴﺪ  ﺑﺮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ • ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺯﻣﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ • ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ • ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ 

  ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﺭﻭﺭﻫﺎ:

  ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ , ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ : 1 (ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ 2 (ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﺩ  ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ 3 (ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 48

   

  4 (ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ 5 (. ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﻭﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

   

   

  49

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

   

   

  ﺍﺭﻭﺭ CH60 ﺍﺭﻭﺭ ) EEPROM( 

    ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

  ﺑﺮﺭﺳﻲ CH60 EEPROM

  • ﺧﺮﺍﺑﻲ ﻳﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺑﺮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲEEPROM EEPROM  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺪ • ﺑﺮﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ 

  : EEPROMﺑﺮﺭﺳﻲ  ﺍﺯ ﻧﻈﺮ   ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻮﺩﻥ   ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺭﺳﺖ   ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺒﻮﺩﻥ  ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺎ  ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

   

   

   

   

   

   ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ، ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ . 3ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ  ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ. 

   

   

   

   !

   

   

   ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ، ! ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ . 3ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

   ﮔﻢ ﺷﺪﻩ EEPROMﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ EEPROM

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 50

   

  : EEPROMﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻱ  ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ      ﻭ ﺳﻮﻛﺖ ﺁﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪEEPROM .ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺟﻬﺖ 1   ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﺳﻮﻛﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪEEPROM .ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ 2   ﺩﺭ ﺳﻮﻛﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪEEPROM .ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ 3

    ﺩﺍﺭLED 2ﻧﻮﻉ

   

   ﺩﺍﺭLED 1ﻧﻮﻉ

   

   

   

  ( CH 61 ﺍﺭﻭﺭ   )ﺍﺭﻭﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ 

    ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ

   

  CH61

  ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ   ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ (63℃(145 ℉)

  --ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ  – )ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﺭ ﻟﻮﺩ ﺧﺮﺍﺑﻲ /ﺟﻬﺖ ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩ /ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻭ...(  - ﻛﺜﻴﻔﻲ ﻛﻮﻳﻞ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ   ﻭ ﺳﻮﻛﺖ ﺁﻥ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ EEVﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺁﻥ  - ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﻳﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺁﻥ 

    ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ•  ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺒﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ• ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ EEV ﻭﺿﻌﻴﺖ • ﻛﻨﻴﺪ  ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ • ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ

   

   

  51

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

   

   

   

   

  ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ , ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﻇﺐ 3ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ. ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ. 

   

   

   

   !

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 52

   

    ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ 

   ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ  ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﭘﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ  ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻠﺮﺍﻧﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﺒﻮﺩ 10  ﺩﺭ ﺟﻪ ﺑﺎ 25 ﻛﻴﻠﻮ ﺍﻫﻢ  ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ 5ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ  ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ( 1 )ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻣﮕﺎ  ﺍﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ 

   

   

  ( CH 62ﺍﺭﻭﺭ  )ﺍﺭﻭﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ 

  ﻛﺪ ﺧﻄﺎ

  ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ

   ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﺑﺮﺩ ﻫﻴﺖ CH62 ﺳﻴﻨﻚ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ

   -ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ  ﺧﺮﺍﺑﻲ – )ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﺭ ﻟﻮﺩ /ﺟﻬﺖ ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩ /ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻭ...(     ﻧﺼﺐ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ•   ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﮕﺮ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺮﺩ•

   

   ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ • ﻛﻨﻴﺪ   ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻫﻴﺖ • ﺳﻴﻨﻚ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ   ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﮕﺮ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺮﺩ • ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ 

   

   

   

  53

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

   

   

   

  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ ! 

   

  ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ :

  ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺧﻤﻴﺮ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﻧﻲ ﺗﺎﺯﻩ  ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻳﺮ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. 

   

   ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ،ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﻇﺐ 3ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ. ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ. 

   

   

   

   !

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 54

   

    ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﻢCH 62 < > ﺍﺭﻭﺭ

  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺮﺩ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ

   ﺩﺍﺭLED 1ﻣﺪﻝ

   

   PSC/PFC   ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻴﻦ •  ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﻕ19~20 ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ 7 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ • ﺩﺭ ㏀±10%, ﺩﻣﺎﻱ  25℃

   

  ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ )ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺳﻔﻴﺪ ﺩﻭ ﺳﻴﻢ ﺩﺍﺭ( 

   

   

   

    ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﻕ19~20     ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ PSC/PFC ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻴﻦ •

  • 7 ﻣﻴﺰﺍ ﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ ㏀±10%, 25℃

   

  55

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ( CH67ﺍﺭﻭﺭ  )ﺍﺭﻭﺭ ﻗﻔﻞ ﺷﺪﻥ ﻓﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ 

    ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

  CH67

  ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ )ﻓﻴﺪﺑﻚ(ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩ ﻓﻦ BLDC ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ 

   -ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻗﻔﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ   -ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻓﻦ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ   -ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻓﻴﻮﺯﺁﻥ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ   -ﻣﺪﺍﺭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻓﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺩ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ 

   ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻭﺿﻌﻴﺖ • ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺭﺍ   ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻭﺿﻌﻴﺖ • ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ   ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺳﻴﻢ ﻓﻦ ﻭ ﻓﻴﻮﺯ • ﺁﻥ ﺭﺍ   ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻓﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ • ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 56

   

  ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ ! 

   

   

  ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﺭﻭﺭﻫﺎ:

   ،ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ : 1 (ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ 2 (ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﺩ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ 3 (ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ

  57

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  4 (ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ 5 (. ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﻭﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

     ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲBLDCﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ

   

   

   

   

   

  ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﺭﻭﺭﻫﺎ:

   ،ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ : ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﺩ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﻭﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

   

   ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ ﻭﻟﺘﺎژ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﻦ •  ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻊ ﺑﺮﻕ 4 ﻭ 1ﻫﺎﻱ 1V   ﺍﮔﺮ ﻭﻟﺘﺎژ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ• ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ±0.2V ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ 

    

   

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 58

   

  ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺼﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ 

    ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻇﺎﻫﺮﻱ 

  ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﺩﺑﺎﺩ 

  -ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺷﺪﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ -ﻓﻀﺎﻱ ﻧﺼﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ 

    ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻜﺮﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﮔﺮﻡ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪﻥ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ   Over Loadﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ 

  ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺷﺪﻥ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻮﺍ 

   ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻣﺴﺪﻭﺩ • ﺑﺎﺷﺪ  ﺷﻴﺌﻲ ﺧﺎﺭﺟﻲ  ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺮﺩﺵ ﻫﻮﺍﻱ • ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ 

   

   

   ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺩﻣﺎﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻌﻠﺖ • ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﻣﻜﺮﺭ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ  Over Loadﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ 

  ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ 

    ﻧﻢ– ﺭﻃﻮﺑﺖ • ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﺤﻴﻂ•

    ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ • ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺯﺩﻫﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ 

  ( 1)  ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻠﻮ ﻳﺎ ﻋﻘﺐ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ  ﻃﺮﻑ 

   

   ﭼﭗ ﻳﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ  ( 2) /ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻠﻮ ﻳﺎ ﻋﻘﺐ ﻃﺮﻑ 

  59

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

   ﭼﭗ ﻳﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ  ( 3) /ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻠﻮ ﻳﺎ ﻋﻘﺐ ﻃﺮﻑ 

   

   

  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺒﺮﺩ 

    ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻇﺎﻫﺮﻱ 

  ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺩﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺒﺮﺩ 

   ﻣﺴﺪﻭﺩ • ﺩﻭ ﭘﻬﻨﻲ  / ﺷﺪﮔﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ   EEV ﺍﻳﺮﺍﺩ • ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﻴﺮ • ﺳﺮﻭﻳﺲ

    ﻳﺦ ﺯﺩﮔﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ   ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺩﻣﺎﻱ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺒﺮﺩ       ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺿﻌﻴﻒ  ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺒﺮﺩ  ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻥ ﻣﻜﺮﺭ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺑﺎ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﺋﻴﻦ   ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻣﺎ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ   ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ  ﺩﻣﺎﻱ ﺭﻭﻏﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﺧﺮﺍﺑﻲ  ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ 

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 60

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   EEV ﺭﻭﺵ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ 

     ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﻕ ﻭﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩEEVﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺻﺪﺍﻱ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ

    ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﻭﭘﻬﻨﻲ  / 

   

   

   ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﺷﻴﺮ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺑﺮﺳﻲ ﺷﻴﺮ ﺳﺮﻭﻳﺲ

   

  E ﺑﺮﺭﺳﻲ  EV EEV ﺍﺻﻼﺡ

    ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻴﺮ  

   

   ﺍﺻﻼﺡ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﺮﺳﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ

  61

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻓﺎﺯﻫﺎﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ 

     ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻋﺎﻳﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻭ ﻟﻮﻟﻪ 

  ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﺤﻞ U,V,W)ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻴﻦ  ( ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ). ﺗﺴﺖ ﺭﻧﮓ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( 

   

   

   

   

   

   

   

   

   W ﻭ V ﻭ U ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻓﺎﺯﻫﺎﻱ 

  ( . ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻥ 1 ﺩﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ )ﺍﻫﻢ  ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ   .ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻓﺎﺯﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ 2  ﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0 .ﻣﻘﺪﺍﺭ 3  .ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮﺩ 4 ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ.   .ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ  ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺳﻴﻢ 5

   

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 62

   

  ﺑﻨﺪﻱ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 

     ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻓﺎﺯﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ •

   

   

   

   

   

  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺳﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ 

   

   

   ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺁﻳﺎ ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﺎ ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺭﻧﮓ ﻭ  ﺩﺭﺳﺖ ﻭﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. 

    . ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻟﻬﺎ ﻭﺻﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪWﻭ U ,V ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ 

    . ﺟﻬﺖ ﺳﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ 

   

   

  )ﺯﺭﺩ (Y )ﺁﺑﻲ (B  R( )ﻗﺮﻣﺰ

  63

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

   

   

   

   

   

   

   

   IPMﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺴﻤﺖ

  ﻫﺪﻑ

   

   ﺑﺮﺩ IPMﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺍﺻﻠﻲ 

   

  ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ

   

  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﻭﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ 1 . ﺁﺷﻜﺎﺭﺳﺎﺯ 

   

   

    ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺮﺭﺳﻲ    ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ 1 ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ LED )ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻴﺪ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﻮﺩ(    ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ 2  ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﻳﻮﺩﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭﻟﺘﺎژ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ 3 ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ

   

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 64

   

    ﻭﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ0/6 ﺗﺎ 0/4  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻭﻟﺘﺎژ ﺍﺯ 4  ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺗﺼﺎﻟﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ IPM  ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ 5

   

   IPM IGBT ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

   

   

   

   IPMﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻴﻦ ﻫﺎ ﻭ ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﭘﻴﻦ ﻫﺎﻱ

   

   

   

   

  ( IPM IGBTﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺴﻤﺖ  )ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻳﻮﺩ 

    .ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ 1 2 .. ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﻳﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ . 1 ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ  P~U/P~V/P~W .ﻭﻟﺘﺎژ ﺑﻴﻦ 3 ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ . 2 ﺭﺍﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ U~Nu/V~Nu/W~Nu  .ﻭﻟﺘﺎژ ﺑﻴﻦ 4 ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ

   ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﺼﺎﻟﻲ

   

   ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﭘﺮﺍﺏ ﻣﺸﻜﻲ ﻭ  ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ. 

   

  65

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   .ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻱ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺷﺖ 5 IPM. ﺧﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ

   

   

   

   

   

   

   

   

  ﻣﺪﺍﺭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ 

  ﻫﺪﻑ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻻﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﺭﻭﺭ ﺁﺷﻜﺎﺭﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ 

   

  ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

   

  . ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﻭﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ 1 ﺁﺷﻜﺎﺭﺳﺎﺯ 

   

   

    ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ  ﻧﺮﻣﺎﻝ  1  U -Nu  0.4V ~ 0.6V  2  V -Nv  0.4V ~ 0.6V  3  W -Nw  0.4V ~ 0.6V 

  2ﺷﻜﻞ 2 ﺷﻜﻞ

   

    ﻣﺮﺍﺣﻞ  ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ  ﻧﺮﻣﺎﻝ 0.4V ~ 0.6V  P-U  1  0.4V ~ 0.6V  P-V  2  0.4V ~ 0.6V  P-W  3 

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 66

   

  ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ﺗﻮﺟﻪ !

   ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺭﻧﺞ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺩﺭﺳﺖ ،ﻭﻗﺘﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭﺻﻞ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ . ﻭ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ 

    ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪDC - ﺭﻧﺞ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﻭﻟﺘﺎژ 1  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪGND ﺭﺍﺑﺎ U ,V,W - ﻭﻟﺘﺎژ 2  ﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ2/5 ±0/5 - ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3  - ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻭﻟﺘﺎژ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ 4

   ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ

  ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ  ﻛﻨﻴﺪ

   ﻭﻟﺘﺎژ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ

  ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ  ﻛﻨﻴﺪ

  ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ   ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺍﺳﺖ

   ﻭﻟﺖ2/7 ﺍﻟﻲ 2/3 ﺑﻴﻦ

   

  67

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

  ﻣﺪﺍﺭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ 

  ﻫﺪﻑ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻻﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﺭﻭﺭ ﺁﺷﻜﺎﺭﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ 

   

  ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

   

  . ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﻭﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ 1 ﺁﺷﻜﺎﺭﺳﺎﺯ 

   

  ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ

   ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻴﺪ

   ﻭﻟﺘﺎژ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ

  ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ  ﻛﻨﻴﺪ

  ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ   ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺍﺳﺖ

   ﻭﻟﺖ2/7 ﺍﻟﻲ 2/3 ﺑﻴﻦ

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 68

   

  ﺗﻮﺟﻪ !

  ﻭﻗﺘﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭﺻﻞ ﺍﺳﺖ, ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺭﻧﺞ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ . ﻭ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ 

  ﺭﻧﺞ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﻭﻟﺘﺎژ 1  ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪDC ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﻴﻦ 2 . Micom _GND ﻭ Input _I  ﺭﺍﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3  ﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ2/5 ±0/5 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻭﻟﺘﺎژ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ 4 - 

   

  ) 4ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻴﺮ   (4 Way Valve ﻃﺮﻓﻪ

  ﻫﺪﻑ 

   

  ﺗﺸﺨﻲﺹ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺷﻴﺮ    ﻃﺮﻓﻪ4

   

  ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

   

  ﺑﺮﺭﺳﻲ  ﻭﻟﺘﺎژ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺷﻴﺮ 1 ﻃﺮﻓﻪ ﺍﺯ 4 . ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﻮﻳﻞ ﺷﻴﺮ 2   ﻃﺮﻓﻪ4

   

   

     ﻃﺮﻓﻪ4 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﻟﺘﺎژ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺷﻴﺮ 

   ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭﻟﺘﺎژ 1  ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ AC .

  69

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   ﻭﻟﺘﺎژ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺷﻴﺮ 2 .  ﺭﺍﻫﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ4 .

   ﻭﻟﺘﺎژ ﻧﺮﻣﺎﻝ 3 .  ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ10 ﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﺮﺍﻧﺲ 220 .

   4. .ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ 

   

   

   

   ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ Standby ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

     ﻃﺮﻓﻪ4 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﻮﻳﻞ ﺷﻴﺮ 

  1 .. ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ . 4 .ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﻭ ﺳﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﻛﺖ ﺷﻴﺮ 2 ﺭﺍﻫﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ 1.4K . ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ  ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3 Ω±10%. ﺍﺳﺖ 4. . ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻮﻳﻞ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ 

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 70

   

   

   

   EEVﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻴﺮ

  ﻫﺪﻑ 

   

   EEVﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻳﺮﺍﺩ

   

  ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ 

   

  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺷﻴﺮ 1 .EEV 

   

   

   EEV ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺷﻴﺮ 

   

   

  71

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

    .ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ 1  .ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ 2 3 .. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﻛﻨﻴﺪ 

  ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ  ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺮﻣﺎﻝ  1-4 45 Ω±5Ω  1-6 45 Ω±5Ω  2-3 45 Ω±5Ω  2-5 45 Ω±5Ω 

   

  . EEV ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﻮﻳﻞ  ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 

   

   

   

   

   

   

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 72

   

  ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﻳﺘﺎﻥ )ﺩﻭﺭ ﺛﺎﺑﺖ(

   

  ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ      ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﺪ ﺧﻄﺎ •. ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺩﻳﺴﭙﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ •. ﺍﮔﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﻭ ﺧﻄﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺧﻄﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ L ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﻄﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺭﻓﻊ ﮔﺮﺩﺩ• ED. ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻚ ﺯﺩﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ •. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﻄﺎ، ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ    ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺧﻄﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ  - 

   

  ﻛﺪ ﺧﻄﺎ 

  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ

  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻄﺎ  ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ LED1(  )ﺳﺒﺰ LED2 )ﻗﺮﻣﺰ( 

   1 ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎﺯ  /ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ 

     ﺑﺎﺭ1

   

   2 /ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎﺯ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ 

     ﺑﺎﺭ2

   

  6 EEPROM   ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ 6 - ﺑﺎﺭ 

   

  9 EEPROM   ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ 9 - ﺑﺎﺭ 

   

   

   

   

   

   

  73

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

   

  SB/SC Chassis (Titan) 

   

   

     ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ–ﺭﻓﻊ ﺍﻳﺮﺍﺩ  CH01, CH02, CH06,CH12ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ

   

  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺪ ﺧﻄﺎ

   ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  : 10 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ ㏀ /at 25℃(77℉)  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﺯ  /ﺍﺗﺼﺎﻝ  ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻨﺴﻮﺭ  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ  ﻳﻚ ﺑﺎﺭ 1 ) ﭼﺸﻤﻚ (  ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ  : 5 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ ㏀ /at 25℃(77℉)   ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﺯ  /ﺍﺗﺼﺎﻝ  ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻨﺴﻮﺭ  ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ  ﺩﻭ ﺑﺎﺭ 2 ) ﭼﺸﻤﻚ(     ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ 1 -.  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﺮﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ 2 -. 

    ﻳﻜﺎﻥcoolingﭼﺮﺍﻍ   ﺩﻫﮕﺎﻥHeatingﭼﺮﺍﻍ

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 74

   

  ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ 3 . ﻳﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﺑﻮﺩ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ0 ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ 4 -. ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎﺯ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ

  ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ :  . .ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ1 . ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪΩ .ﺭﻧﺞ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻫﻢ 2  . .ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ 3

   

   

   ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭ

   ﺍﻫﻢ ﻣﺘﺮ

  75

   

   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  CH09 ﺧﻄﺎﻱ -CH06( )ﺧﻄﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ 

   

  ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺪ ﺧﻄﺎ

   

  ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ

  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ ﻳﺎ  ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ

  ﺧﻄﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ

   ﺑﺎ 9 ﻳﺎ 6 ﭼﺸﻤﻚ ﺯﺩﻥ

   

  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 1 . 

   

   

    ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭼﺸﻤﻚ ﻣﻲ ﺯﻧﻨﺪ ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻣﻤﻜﻦLED ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ۞ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺩ ﺩﻳﺴﭙﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺭﻳﺴﺖ ﻛﻨﻴﺪ . 

   

   ﻣﻴﺰﻧﺪ09ﻭﺑﺮﺧﻲ ﺍﺭﻭﺭ 06 ﺗﻮﺟﻪ:ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺗﺎﻳﺘﺎﻥ ﺩﺭﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺑﺮﺩ ﺁﺑﺸﻦ، ﺍﺭﻭﺭ ﮔﺎﻫﻲ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﻴﻮﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﻣﻲ ﺳﻮﺯﺩ ﻋﻠﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎﻟﻲ

 • مزایای استفاده از پکیج

  مزایای استفاده از پکیج 

  1-استقلال مصرف کننده: در چند سال اخیر، حذف یارانه های حامل های انرژی سبب افزایش قیمت گاز بها شده است. این مسئله در مجتمع هایی که برخی واحدها نسبت به پرداخت قدرالسهم خود کوتاهی می کنند، باعث تحمیل هزینه ی زیادی به سایر واحدها شده و منجر به تشدید نارضایتی عمومی خواهد شد. طراحی ساختمان با استفاده از سیستم کرمایشی پکیج و اختصاص قبض گاز هر واحد به خود آن واحد، این مسئله را مرتفع خواهد کرد.

  2- صرفه جویی بیشتر انرژی: بسیاری از خانواده ها منابع انرژی را یک سرمایه ملی دانسته و برای صرفه جویی در مصرف انرژی از هیچ اقدامی دریغ نمی کنند. چه بسا برای حفاظت از انرژی هایی که به قیمت ناچیزی تحویل می گیرند، هزینه ای هم متقبل شوند. مع الوصف در برخی از خانواده هابهره خواهد داشت فلذا متوجه اهمیت صرفه جویی در مصرف صرفه جویی در مصرف انرژی نیستند. با جداسازی سیستم گرمایش هر واحد، این فرصت برای چنین خانواده هایی پیش می آید که تمام بهره ی اقتصادی ناشی از صرفه جویی، عاید خودشان شود. در نتیجه این قبیل خانواده ها نیز مشتاق به صرفه جویی خواهند شد.

  3-دسترسی آسان به پکیج شوفاژ دیواری: پکیج های شوفاژ هر واحد غالبا در خود واحد نصب می شوند. بسته به نظر طراحان معماری و تاسیسات بالکن و یا آشپزخانه برای نصب این سیستم در نظر گرفته می شود. به همین دلیل استفاده از پکیج سهولت دسترسی را در پی خواهد داشت.

  4- شخصی سازی شرایط بهره برداری از تاسیسات: با توجه به طبع ساکنین مختلف، نیاز هر واحد به گرما متفاوت با دیگر واحدها خواهد بود. 

  5- کاهش هزینه ها: گاهی اوقات در برخی از مجتمع ها، برخی از واحدها خالی از سکنه می باشند. استفاده از پکیج، کمک به حذف گرمایش واحد خالی از سکنه می کند. بدین طریق از گرم کردن بی مورد واحد خالی و هزینه های اضافی جلوگیری می شود.

  6- کاهش مصرف گاز: با توجه به راندمان بالا و مصرف کمتر گاز در سیستم گرمایش به کمک پکیج، تولید میزان ثابتی از گرما، نیازمند مصرف گاز کمتری است.

  7- کاهش هزینه تعمیرات: با توجه به کاهش لوله ها، اتصالات، شیر آلات و... در سیستم پکیج نسبت به موتورخانه مرکزی، باالتبع هزینه های تعمیرات و نگهداری کاهش می یابد.

  8-بی نیازی از عایق کاری: معمولا در سیستم های موتورخانه ی مرکزی با طراحی صحیح، لوله های انتقال آب که در فضاهای کنترل نشده قرار دارند، با عایق حرارتی پوشانده شده اند تا از اتلاف حرارتی جلوگیری شود. در سیستم های پکیج که عمدتا تمامی لوله هاا از داخل واحد و فضای کنترل شده می گذرد، دیگر نیازی به عایق کاری وجود نخواهد داشت. در این حالت اگر حرارتی هم از لوله ها دفع شود، به محیط مورد نظر رسیده و کمک به گرمایش رادیاتورها و یا فن کویل ها می کند.

  9-حجم اشغال کم: در سیستم های گرمایشی به کمک موتورخانه مرکزی، فضای تحت عنوان موتورخانه و عمدتا در زیر زمین، به تجهیزات گرمایشی اختصاص یافته و فضای زیادی را اشغال می کند. همچنین فضاهای هم جوار نیز بهدلیل سر وصدای زیاد تجهیزات موتورخانه، استفاده چندانی نخواهند داشت و فضای بلا استفاده ی زیادی به مالک تحمیل می شود.استفاده از پکیج این مشکل را برطرف کرده و این فضا در اختیار مالک قرار می گیرد.

  10-حفاظت از محیط زیست: با توجه به راندمان بالا و استفاده از سوخت پاک در پکیج، گرمای تولیدی، گاز کربنیک حاصل از احتراق سایر آلاینده های ناشی از احتراق ناقص و... حداقل شده و به پاک ماندن محیط زیست کمک خواهد کرد.

  11-آب گرم دائم: یکی از مشکلاتی که در گرمایش به کمک موتورخانه مرکزی وجود دارد حجم محدود منبع آب گرم است. در مواقع اوج استفاده از آب گرم مصرفی مانند روزهای تعطیل، حجم آب گرم ذخیره پایان یافته و تا گرم شدن مجدد آب مصرفی ذخیره شده در منبع دو جداره، امکان استفاده از آب گرم وجود نخواهد داشت. به دلیل بی نیازی پکیج به مخزن ذخیره ی آب گرم و تهیه ی فوری آنف این نگرانی در خصوص سیستم با گرمایش پکیج وجود ندارد.

  12-امنیت بیشتر: در پکیج ها به دلیل نزدیکی به محل سکونت انسان، عدم خطر ساز بودن بسیار مهم است. همین مسئله سبب جدیت طراحان در استفاده از انواع سنسورها اعم از سنسور دما، فشار، ودود و... شده است. استفاده از این قبیل سنسورها سبب امنیت بیشتر شده است.

  13- کارکرد آرام و بی صدا: به دلیل مسائلی که بیان شد در ساخت پکیج ها سعی شده تا حداقل آلودگی صوتی ایجاد شود. این در حالی است که موتورخانه های مرکزی همواره با صدای بسیار همراه ست.

   

   http://www.mihantahvieh.com/services-at-home/مزایای-استفاده-از-پکیچ.html

   

   

 • معرفی

  گروه فنی میهن تهویه با تکیه بر نیروهای متخصص در زمینه نصب و نگهداری سیستم‌های گرمایشی/سرمایشی ساختمان فعالیت می‌کند. مسئولیت‌پذیری و جدیت در کار همواره شعار و
  باور اصلی این مجموعه در ارائه خدمات صنعتی بوده است. خدماتی که در قالب سرفصل‌های زیر دسته‌بندی می‌شوند:
  مشاوره در انتخاب و خرید سیستم بهینه با در نظر گرفتن شرایط فنی و اقتصادی ساختمان.
  فروش و پشتیبانی انواع سیستم‌های سرمایشی/گرمایشی انحصاری و مجتمع؛
  عیب‌یابی و تعمیر انواع کولرهای گازی ،  چیلر ، مینی چیلر ، موتورخانه ,پکیج ، شوفاژ و آبسردکن های اداری
  آموزش برخط/راه‌دور در عیب‌یابی و تعمیرات خانگی.

  شماره‌ تماس دفتر:         

  02122432771

  تماس اضطراری (رضایی) :

  09120206031

  09120206089  

  09361524977

  مشاوره تماس (تلگرام):    

  09366941897

                                                     369     

   

   

درباره میهن تهویه

گروه فنی میهن تهویه با تکیه بر نیروهای متخصص در زمینه طراحی/فروش/تعمیر و پشتیبانی سیستم‌های گرمایشی/سرمایشی ساختمان فعالیت می‌کند. مسئولیت‌پذیری و جدیت در کار همواره شعار و باور اصلی این مجموعه در ارائه خدمات صنعتی بوده است.

 

تعمیرات تخصصی کولرگازی، داکت اسپیلت، چیلر،  مینی چیلر، سردخانه، موتورخانه، پکیج شوفاژ دیواری، آبسردکنهای اداری

شماره‌ تماس دفتر:   02126853146

تماس فوری (رضایی) :   09120206031

مشاوره تماس (تلگرام):  09366941897

نشانی دفتر مرکزی: تهران - سعادت آباد - ایثارگران شمالی - خیابان امام‌زاده داوود