ارور کولر گازی

 • فوق العاده ترین راه های شناخت سیستم های تأمین حرارت و برودتی در ایران سال2018-2019

  سیستم های مختلف تامین حرارت و برودت و تهویه معمول در ایران
  1- سیستم کولر آبی در تابستان و رادیاتور در زمستان
  2- سیستم کولر گازی در تابستان و رادیاتور در زمستان
  3-سیستم هوادهی با دستگاه تبخیری برای تابستان و کویل گرمایی در زمستان
  - سیستم فن کویل
  5- سیستم فن کویل به انضمام دستگاه تامین هوای تازه جداگانه
  6- سیستم هوادهی با دستگاه هوارسان
  7- سیستم هوادهی پکیج یونیت

  نتیجه تصویری برای برودت

  1-سیستم کولر آبی در تابستان و رادیاتور در زمستان: در این روش در اثر افزودن آب به هوای خشک خارج در تابستان، دمای هوای خروجی از دستگاه کاهش می یابد وباعث جبران بار محسوس فضای داخل میشود. میزان کاهش حرارت رابطه عکس با میزان رطوبت نسبی مورد نیازداخل دارد. در این روش به علت اختلاف کم دمای هوای ورودی به اتاق و دمای داخلی هر اتاق، معمولا مقدار گردش هوای مورد نیاز نسبتا زیاد بوده و برخی اوقات از حد مجاز نیز تجاوز می کند. استفاده از این سیستم تابع دما و رطوبت نسبی هوای خارج است که در شرایط هوای خشک با راندمان بالاتری کار میکند در این روش امکان کنترل درجه حرارت، رطوبت نسبی و میزان هوا وجود نداشته و این تغییرات تابع مستقیم تغییرات شرایط هوای خارج است. در این روش به علت استفاده از رادیاتور در زمستان جابجایی هوا در این فصل در داخل محیط وجود ندارد. در این روش به علت عدم امکان کنترل و تامین رطوبت نسبی دلخواه، رطوبت نسبی داخل کاهش مییابد و در محیط هایی که افراد توقف طولانی دارند مشکلاتی را از نظر سلامتی ایجاد میکند. بزرگترین مزیت این سیستم هزینه اولیه پایین نصب و بهره برداری است.

  نتیجه تصویری برای برودت
  2-سیستم کولر گازی در تابستان و رادیاتور در زمستان: مزیت این روش کنترل بهتر دما است و میتوان از این روش در مناطق مرطوب و مناطقی که کولر آبی برودت مورد نیاز را تامین نمیکند استفاده کرد. در فصل زمستان مانند سیستم قبل از رادیاتور استفاده میشود. از مزایای این سیستم سرعت راه اندازی و بهره برداری و توان بهتر برودت است. از معایب آن عدم تامین هوای تازه، مصرف برق بالاتر، پایین بودن رطوبت نسبی در فصل زمستان و هزینه اولیه بالاتر است.

  نتیجه تصویری برای برودت
  3-سیستم هوادهی با دستگاه تبخیری(زنت):در تابستان و کویل گرمایی در زمستانعملکرد این سیستم در تابستان کاملا شبیه کولر آبی است. در زمستان از همان دستگاه برای گردش هوای گرم دراتاقها استفاده میشود. مزیت این سیستم نسبت به رادیاتور ایجاد گردش هوای تازه در زمستان و کنترل نسبی هوایداخل در این فصل و عدم نیاز به لوله کشی گسترده (رادیاتور) در زمستان می باشد. از معایب این روش هزینه بیشتر نسبت به رادیاتور و نیاز به فضای معماری سرپوشیده برای نصب دستگاه است.


  4-سیستم فن کویل: سیستم های ذکر شده در ردیفهای 4 تا 7 از نظر تجهیزات موتورخانه شبیه به یکدیگر می باشند ولی از نظر نحوه توزیع حرارت و برودت و تامین هوای تازه و تنظیم رطوبت نسبی و کنترل آنها تفاوت هایی با یکدیگر دارند. در سیستم فن کویل امکان کنترل رطوبت نسبی به هیچ عنوان وجود ندارد و نیاز به لوله کشی وسیع در ساختمان است ولی میتوان دمای فضاهای مختلف را جداگانه کنترل کرد و فضاها از نظر توزیع برودت به یکدیگر وابستکی ندارند.


  5-سیستم فن کویل به انضمام دستگاه هوارسان جداگانه: در این روش با نصب هوارسان تامین کننده هوای تازه، مشکل کمبود هوای تازه و عدم امکان کنترل رطوبت نسبیبخصوص در فصل زمستان برطرف میگردد. در این سیستم با تقلیل دمای هوای خروجی از هوارسان در فصل تابستان می توان از ظرفیت فن کویل ها کاست بطوری که با حذف بار هوای تازه می توان ظرفیت فن کویل ها را تا نصف کاهش داد. در عین حال به علت وجود دو سیستم جداگانه فن کویل و هوارسان در صورت بروز مشکل در هر یک از سیستم ها، سیستم دیگری میتواند تا حدودی جوابگوی بارهای حرارتی و برودتی باشد. در این سیستم به علت وجود سیرکولاسیون هوا در تمام سال تهویه مناسبی در ساختمان ایجاد میگردد. از اشکالات این روش نیاز به فضای معماری جهت نصب هوارسان و هزینه اولیه بالاتر است.

  6-سیستم هوادهی با دستگاه های هوارسان: در این سیستم کل بار حرارتی و برودتی هر فضا از طریق هوای ورودی به آن جبران میشود و با حذف فن کویل ها و شبکه لوله کشی آنها عمر سیستم افزایش یافته و مشکلات اجرایی و تعمیرات و نگهداری به حداقل می رسد و بهعلت وجود یک سیستم کامل هوادهی و امکان کنترل رطوبت نسبی در تمام فصول مشکلاتی که از این نظر در سیستم شماره 4 وجود داشت مرتفع میگردد. در این روش با استفاده از هوارسانهای چند منطقهای هوای موجود بهتر کنترل می گردد اما از نظر امکان کنترل یکایک اتاقها محدودیت هایی وجود دارد. از معایب این روش نیاز به سقف کاذب است.

  نتیجه تصویری برای برودت
  7-سیستم هوادهی پکیج یونیت: این سیستم از نظر اصول کلی شبیه به سیستم هوادهی با دستگاه های هوارسان می باشد با این تفاوت که نیازی به نصب چیلر در موتورخانه مرکزی نبوده و دستگاه های پکیج یونیت عملا به جای چیلر و هوارسان مور استفاده قرار میگیرند ظرفیت برودتی این دستگاه نسبت به هوارسان کمتر است و به خصوص در ساختمانهای بزرگ و در نقاطی که رطوبت مطلق هوای خارج زیاد است انتخاب آن با مشکلاتی مواجه است. از طرفی به علت اینکه این گونه دستگاه ها معمولا یک منطق های می باشند دقت کنترل درجه حرارت فضاهای مختلف به اندازه هوارسان نخواهد بود. در ضمن این دستگاه به علت عدم پیشبینی رطوبت زنی مناسب نمی تواند عمل رطوبت زنی را به صورت مناسب انجام دهد. از مزایای این سیستم عدم نیاز به موتورخانه برای تامین برودت است. در فصل زمستان نیز با تعبیه کویل حرارتی آب گرم میتوان هوای گرم را به داخل اتاقها هدایت نمود به صورتی که منجر به تامین بار حرارتی و هوای تازه میشود. معمولا قبل از انتخاب یک سیستم تاسیساتی مهندسین مشاور به بررسی سیستم های مختلف برای ساختمان مورد نظر می پردازند و مزایا و معایب هر کدام از آنها را برای کارفرما توضیح می دهند و در نهایت با توجه به مسائل فنی واقتصادی پیشنهاد مناسب را ارائه می دهند.

  http://www.mihantahvieh.com/systems/انواع-سیستم-های-تامین-حرارت-در-ایران.html

   

 • 67 ارور مخفی اینورتر های ال جی LG با ميهن تهويه

  ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮔﻠﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺩ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻄﺎ، ﺭﻓﻊ ﺍﻳﺮﺍﺩ  ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﻗﺒﻠﻲ  ﻧﺸﻮﻧﺪ  .

   ، ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺁﻥ ﻫﺎ، ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻱ ﺭﻓﻊ INVERTERﻟﺬﺍ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻱ ﻛﺪ  ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺍﺭﻭﺭ ﻳﺎﺑﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﮔﻠﺪﻳﺮﺍﻥ ، ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﻴﻢ .

  ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

  ﻓﻬﺮﺳﺖ :

   1.....................................................................................................................ﻛﺪ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ

  ............................................................................................................. –ﺭﻓﻊ ﺍﻳﺮﺍﺩ  5 ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ

  CH01 ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ - CH02 - CH06 - CH12........................................................................................ 5

  CH53 ﺧﻄﺎﻱ – CH05.......................................................................................................................... 7

   9......................................................................................................................................... CH10ﺧﻄﺎﻱ

   10....................................................................................................................................... CH21ﺧﻄﺎﻱ

   11....................................................................................................................................... CH22ﺧﻄﺎﻱ

   15....................................................................................................................................... CH26ﺧﻄﺎﻱ

   22....................................................................................................................................... CH27ﺧﻄﺎﻱ

   26....................................................................................................................................... CH29ﺧﻄﺎﻱ

   30....................................................................................................................................... CH32ﺧﻄﺎﻱ

    30....................................................................................................................................... CH40ﺧﻄﺎﻱ

  CH41 ﺧﻄﺎﻱ – CH44 – CH45 – CH46 – CH47 – CH65 .................................................... 38

   .................................................................................................................. –ﺧﻄﺎﻱ ﺟﺪﻭﻝ ﺩﻣﺎ  42 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ

   44....................................................................................................................................... CH53ﺧﻄﺎﻱ

   46....................................................................................................................................... CH60ﺧﻄﺎﻱ

    ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ 2

   

   47....................................................................................................................................... CH61ﺧﻄﺎﻱ

   49....................................................................................................................................... CH62ﺧﻄﺎﻱ

   52....................................................................................................................................... CH67ﺧﻄﺎﻱ

   55...........................................................................................ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺼﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ

   56.................................................................................................................ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺒﺮﺩ

   57........................................................................................................................ EEVﺭﻭﺵ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ

   58...........................................................................................ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻓﺎﺯﻫﺎﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ

   60...............................................................................................................IPMﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺴﻤﺖ

   62.........................................................................................ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺪﺍﺭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ

   64............................................................................................ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺪﺍﺭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ

   ................................................................................................................. 4ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻴﺮ  65 ﻃﺮﻓﻪ

   ....................................................................................................... 4ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﻮﻳﻞ ﺷﻴﺮ  66 ﻃﺮﻓﻪ 

   67................................................................................................................... EEVﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻴﺮ

   

  جهت اطلاعات بیشتر و دریافت pdf  ارورهای کولر گازی با شماره تماس 09120206031 تماس حاصل نمایید.

  سرویس کولر گازی
  خدمات 
  تعمیرات
  اسپیلت
  چیلر
  تعمیر کولر گازی

 • ارور کولر گازی هایسنس

  ارور کولر گازی هایسنس

  خطا                                     علت                                        

  FA                                     شیربرقی

  F24                            سنسور فشار، پمپ تخلیه

  F01           خطای وروری آب، شیر برقی، سنسور فشار، سیم های ارتباطی، برد

  F02             خطای سرریز شدن آب، سنسورفشار، سیم های ارتباطی، برد

  F03                  خطای تخلیه، پمپت خلیه، سیم های ارتباطی، برد

  F04                             خطای هیتر، برد اصلی

  F05                                   ترمیستور

  F06                                  تاکو موتور

  F07                           ترایاک موتور، موتور- برد

  F08                                     هیتر

  F12                                     هیتر

  F14                                خطای برد اصلی

  F21                          ارتباط بین برد اصلی و دیسپلی

  F13                               میکروسوییچ درب

  F23                                 سنسورفشار

  F26                          ترایاک پمپ تخلیه برد اصلی 

  F27                      سیستم ارتباطی موتور به برد، برد اصلی

  F28                                موتور برد اصلی

  Fod                                  تخلیه نامناسب

   

   http://www.mihantahvieh.com/systems/ارور-کولر-گازی-هایسنس.html

 • ارورهای کولر گازی سامسونگ

  ارور کولر ایستاده سامسونگ ۵۰۰۰۰ BUT مدل Mirage
  خطای ارتباط بین یونیت های خارجی وداخلی = E1 01         
  خطای سنسورمحیطی یونیت داخلی = E1 21
  خطای سنسورلوله ورادیاواپراتور = E1 22
  خطای موتورفن یونیت داخلی = E1 54
  خطای حافظه دستگاه =E1 62 کد وارد شود و درنهایت برد داخلی عوض شود
  دستگاه نیازبه کد دارد = E1 63
  خطای ترتیب فازها، فازها باید جابجا شوند = E425

  ارورهای کولرگازی سامسونگ مدل MultiPanel–classic
  Er-t0 = خطای سنسورمحیطی کندانسور
  Er-tA =خطای سنسورلوله کندانسور A
  Er-tb= خطای سنسورلوله کندانسور B
  Er-tC = خطای سنسورلوله کندانسور C
  Er-A = خطای کارکرد یونیت درحالت تست A
  Er-b = خطای کارکرد یونیت درحالت تست B
  Er-C = خطای کارکرد یونیت درحالت تست C
  Er-CA = کارکرد یونیت  Aدرحالت تست صحیح می باشد
  Er-Cb = کارکرد یونیت B درحالت تست صحیح می باشد
  Er-CC = کارکرد یونیت C درحالت تست صحیح می باشد

  http://www.mihantahvieh.com/services-at-home/ارورهای-کولر-گازی-سامسونگ.html

   

   

 • ارورهای کولر گازی مدیا، گری و ال جی

  ارور کولر گازیمدیا ایستاده- مدل GIANT-E60R

  E1،E2،E3،E4= سنسور دما یونیت داخلی یا قطع است یا اتصال کوتاه

   

  E6= محافظ یونیت خارجی عمل کرده است

  P4= دمای اوپراتور دستگاه داخلی خیلی کم یا زیاد هست ، در نتیجه کمپرسور خاموش می شود توسط برد کنترل

  P5= دمای کندانسور یونیت خارجی خیلی کم یا زیاد هست. کمپرسور برای جلوگیری از آسیب دیدن خاموش خواهد شد

  P9= تنظیم کنترل هوای گرمو حفاظت عمل دیفرات از کار افتاده است

   

  ارورهای کولر گازی مدیا- مدل اینورتر یا مدیا سری R 

  E0= ارور EEPROM

  E1= ارور ارتباط بین یونیت داخل و خارج

  E2= خطای قطع سیگنال صفر

  E3= سرعت فن خارج از کنترل

  E5= خطای سنسور بیرونیقطعی یا اتصال کوتاه

  E6= خطای سنسور داخلی یا اوپراتور قطعی یا اتصال کوتاه

  P0= برد اینورتر IGBT محافظ جریان زیاد

  P1= خطای ولتاژ زیاد و یا ولتژ خیلی کم

  P2= محافظ دمای کمپرسور

   

   ارورهای کولر گازی اسپیلت گری- مدل اینورتر

  E1= محافظ فشار زیاد سیستم

  E2= محافظ ضد یخ زدگی

  E4= دمای زیاد لوله کمپرسور

  E5= محافظ جریان زیاد

  E6= خطای کابل ارتباطی

  E8= محافظ دمای زیاد مقاومت

  H6= عدم ارتباط فیدبک از سوی فن داخلی

  F1= خطای سنسور محیطی یونیت داخلی

  F2= خطای سنسور اوپراتوریا سنسور پایپ

  F3= خطای سنسور محیطی یونیت خارجی

  F4= خطای سنسور کندانسور

  F5= خطای سنسور لوله رفت کمپرسور

  F6= خطای اورلود و کاهش فرکانس

  U5= خطای تشخیص تکمیل جریان یونیت ها

  H1= یخ زدایی

  H3= اورلود محافظ کمپرسور

  H4= نرمال نبودن سیستم

  H5= ارور  IPM

  HC= ارور PFC

   

  ارور کولرهای گازی ال جی- مدل اینورتر

   کدخطا                                                          شرح خطا                                                        

   1               خطای سنسورهای داخل(باز یا اتصال کوتاه)/اهم صحیح 10 کیلواهم- رنگ کانکتور سفید

   2               خطای سنسور لوله ورودی پنل (باز یا اتصال کوتاه)/اهم صحیح 5 کیلواهم- رنگ کانکتور سفید

  5               خطای اشکال در ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی/ کابل شیلد- ارت- نویز- برد یا فیوز آن سوخته- خرابی راکتور- ولتاژ ورودی نامناسب

  6               خطای سنسور لوله خروجی دستگاه داخلی(باز یا اتصال کوتاه)/اهم صحیح 5 کیلواهم- رنگ کانکتور سفید

  9               خطای ایپیرام دستگاه داخلی/ برد آپشن داخلی خراب یا اتصال نادرست دارد

  10             خطای موتور فن داخلی/ تست با دست- تست اتصالی بین سیم های سوکت موتور

   

   

   

   

 • با سه حرکت روش ساده آموزش نصب کولر گازی را یاد بگیرید در 2019

  طریقه صحیح نصب کولر گازی

   
  Install Sh

  بیشتر افراد برای نصب کولر گازی و سیستم اسپلیت تهویه مطبوع از یک متخصص استفاده می کنند. با اینحال اگر خودتان دست به آچار هستید و از قبل تجربه لوله کشی و کارهای الکتریکی را دارید می توانید این واحد را خودتان نصب کنید. هر سیستم اسپلیت بر اساس شرکت سازنده اش منحصر به فرد خواهد بود اما در این مقاله سعی می کنیم دستورالعمل های عمومی برای نصب این سیستم را با هم مرور کنیم.

  جهت مشاوره رایگان می توانید با شماره 09120206031 تماس بگیرید درصورتی که قید کنید که از سایت شماره را انتخاب نموده اید شرایط مساعدی برای شما فراهم خواهیم نمود.

  میهن تهویه در خدمت شما بزرگواران

   

  بخش اول: نصب کولر گازی (واحد داخلی)

  1 1 2

   

  ۱٫ یک مکان مناسب بر روی دیوار داخلی پیدا کنید تا بتوانید واحد تهویه داخلی را بر روی آن نصب نمایید:

  • از قرار دادن مستقیم این واحد زیر نور خورشید و منابع گرمایشی خودداری کنید.
  • از موقعیت هایی که امکان نشت گاز وجود دارد یا جایی که نفت خام و گوگرد وجود دارد خودداری نمایید.
  • واحد داخلی به حداقل ۱۵ سانتی متر فضای باز در اطراف و کناره های آن نیاز دارد. این واحد باید حداقل ۲٫۱۳ متر بالاتر از سطح زمین تعبیه گردد.
  • دستگاه را حداقل ۳٫۳ فوت (۱ متر) دور از آنتن، برق یا خطوط اتصال برای تلویزیون، رادیو، سیستم های امنیتی خانگی و تلفن نصب کنید. نویز الکتریکی از این منابع می تواند مشکلات عملیاتی برای سیستم تهویه مطبوع شما ایجاد کند.
  • دیوار به اندازه کافی باید قوی باشد تا بتواند وزن این واحد را تحمل نماید. شما می توانید از چارچوب فلزی یا چوبی برای محافظت بیشتر استفاده کنید.
   
  1 2 1

   

  ۲٫ فضای تعبیه کولر گازی را بر روی دیوار داخلی محکم نمایید:

  • فضا یا قاب تعبیه را روی دیوار جایی قرار دهید که می خواهید واحد داخلی را نصب کنید.
  • از تراز استفاده کنید تا مطمئن شوید قاب شما به صورت افقی ترازبندی شده است.
  • سوراخ هایی را روی دیوار در موقعیت های مناسب ایجاد کنید تا بتوانید قاب را به دیوار وصل نمایید.
  • لنگرهای پلاستیکی در سوراخ ها قرار دهید و قاب را با پیچ های مخصوص به دیوار بزنید و امن نمایید.
   

  جهت مشاوره رایگان می توانید با شماره 09120206031 تماس بگیرید درصورتی که قید کنید که از سایت شماره را انتخاب نموده اید شرایط مساعدی برای شما فراهم خواهیم نمود.

  میهن تهویه در خدمت شما بزرگواران

  1 3.

   

  ۳٫ برای وصل کردن لوله های کولر گازی، سوراخی را ایجاد کنید:

  • بر اساس دهانه براکت تعبیه، بهترین موقعیت برای سوراخ کردن را پیدا کنید. شما بایدطول لوله ها و مسافتی که باید از هر طرف وجود داشته باشد را مدنظر قرار دهید.
  • سوراخی را با قطر ۷٫۵ سانتی متر در دیوار ایجاد کنید. سوراخ باید به سمت پایین و قسمت خارجی حرکت نماید تا از تخلیه مناسب و کافی اطمینان حاصل شود.
  • از پیچ مناسب و انعطاف پذیر در سوراخ استفاده کنید.

  جهت مشاوره رایگان می توانید با شماره 09120206031 تماس بگیرید درصورتی که قید کنید که از سایت شماره را انتخاب نموده اید شرایط مساعدی برای شما فراهم خواهیم نمود.

  میهن تهویه در خدمت شما بزرگواران

   
  1 4 2

   

  ۴٫ارتباطات و اتصالات الکتریکی را در هنگام نصب کولر گازی بررسی نمایید:

   

  • پنل جلویی واحد را بلند کنید و کاور آن را بردارید.
  • مطمئن شوید سیم های کابل به ترمینال های پیچ متصل شده اند. همچنین اطمینان حاصل نمایید که این ها به دیاگرامی که از واحد می آید وصل هستند و با آن هماهنگ اند. کسانی که دوره آموزش نصب کولر گازی را طی کرده اند بر چگونگی انجام این کار مسلط هستند.
   

  جهت مشاوره رایگان می توانید با شماره 09120206031 تماس بگیرید درصورتی که قید کنید که از سایت شماره را انتخاب نموده اید شرایط مساعدی برای شما فراهم خواهیم نمود.

  میهن تهویه در خدمت شما بزرگواران

  1 5 1

   

  ۵٫ لوله های کولر گازی را وصل کنید:

  • لوله کشی را از واحد داخلی به سمت سوراخ ایجاد شده در دیوار ببرید. سعی کنید خم شدن لوله ها را به حداقل برسانید تا عملکرد واحد در دیوار افزایش یابد.
  • طول لوله PVC شش میلی متری راکوتاه تر از طول بین سطح دیوار داخلی و خارجی انتخاب کنید.
  • کلاهک لوله ها را بر روی انتهای داخلی لوله های PVC قرار دهید. لوله ها را در سوراخ دیوار بگذارید.
  • لوله های مسی، کابل ها و لوله تخلیه را با نوار الکتریکی به هم وصل کنید. لوله تخلیه رادر انتها قرار دهید تا مطمئن شوید جریان آب به صورت آزادانه ادامه دارد.
  • لوله ها را در واحد داخلی امن کنید. از دو آچار فرانسه در جهات مخالف استفاده کنید تا اتصالات را محکم نمایید.
  • لوله تخلیه آب را به پایه واحد داخلی وصل نمایید.
  • لوله ها و کابل های مجاور را از طریق سوراخ روی دیوار رد کنید. مطمئن شوید که لوله تخلیه به آب اجازه تخلیه در موقعیت مخالف را می دهد.
   واحد داخلی را به قاب تعبیه امن کنید. برای اینکار کافیست واحد را در برابر قاب تعبیه فشار دهید.
   
  1 6 1

   

  ۶٫ واحد داخلی را به قاب تعبیه محکم کنید. برای اینکار کافیست واحد را در برابر قاب تعبیه فشار دهید.

   

  جهت مشاوره رایگان می توانید با شماره 09120206031 تماس بگیرید درصورتی که قید کنید که از سایت شماره را انتخاب نموده اید شرایط مساعدی برای شما فراهم خواهیم نمود.

  میهن تهویه در خدمت شما بزرگواران

   

  بخش دوم: نصب کولر گازی (کندانسور بیرونی)

  2 1 1

   

  ۱٫ بهترین مکان را برای نصب واحد بیرونی کولر گازی انتخاب کنید:

  • موقعیت واحد خارجی باید از نواحی که دارای گرد و خاک هستند، گرم اند یا ترافیک زیادی دارند دور باشد.
  • واحد خارجی به فضای ۳۰ سانتی متر در فضای اطراف خود نیاز دارد تا بتواند به خوبی کار کند.
   
  2 2 1

   

  ۲٫ لایه بتنی را بر روی زمین بریزید و مطمئن شوید که تراز شده است:

  • لایه باید به اندازه کافی بلند باشد تا کندانسور بالای سطح زمین قرار گیرد و در زمستان با برف تماسی نداشته باشد. کندانسور خارجی را بالای لایه قرار دهید. از بستر لاستیکی زیر پاهای واحد استفاده نمایید تا ارتعاش را به حداقل برسانید.
  • مطمئن شوید که آنتن رادیویی یا تلویزیونی در محدوده ۳ متری کندانسور خارجی وجود ندارد.

  جهت مشاوره رایگان می توانید با شماره 09120206031 تماس بگیرید درصورتی که قید کنید که از سایت شماره را انتخاب نموده اید شرایط مساعدی برای شما فراهم خواهیم نمود.

  میهن تهویه در خدمت شما بزرگواران

   
  2 3 2

  ۳٫ سیم های الکتریکی را جهت نصب کولر گازی وصل کنید:

  • کاور را بردارید.
  • به نقشه سیم کشی کولر گازی مراجعه کنید و مطمئن شوید سیم ها همانطوری که در نمودار نشان داده شده است وصل شده اند. دنبال کردن دستورات کارخانه سازنده بسیار ضروری است.
  • کابل را با گیره کابل وصل کنید و کاور را عوض نمایید.
  • جهت مشاوره رایگان می توانید با شماره 09120206031 تماس بگیرید درصورتی که قید کنید که از سایت شماره را انتخاب نموده اید شرایط مساعدی برای شما فراهم خواهیم نمود.

   میهن تهویه در خدمت شما بزرگواران

   
  2 4 2

   

  ۴٫ مطمئن شوید مهره های لوله ها را به لوله های اصلی خودشان بر روی دستگاه خارجی محکم می کنید.

  جهت مشاوره رایگان می توانید با شماره 09120206031 تماس بگیرید درصورتی که قید کنید که از سایت شماره را انتخاب نموده اید شرایط مساعدی برای شما فراهم خواهیم نمود.

  میهن تهویه در خدمت شما بزرگواران

   

  بخش سوم: کامل کردن نصب سیستم اسپلیت کولر گازی

  3 1 1

  ۱٫ در هنگام نصب کولر گازی ، هوا و رطوبت را از مدار سردکن بگیرید:

  • کلاهک ها را از دریچه های دو طرفه و سه طرفه بردارید و آن ها را از پورت سرویس خارج کنید.
  • شلنگ پمپ وکیوم را به پورت سرویس وصل نمایید.
  • وکیوم را روشن کنید تا به خلاء مطلق ۱۰ میلی متر جیوه برسد.
  • دستگیره فشار کم را ببندید و سپس وکیوم را خاموش کنید.
  • همه دریچه ها و بخش های وصل شده را بررسی کنید تا مطمئن شوید نشتی نداشته باشد.
  • وکیوم را بردارید. پورت سرویس و کلاهک را جایگزین نمایید.

  جهت مشاوره رایگان می توانید با شماره 09120206031 تماس بگیرید درصورتی که قید کنید که از سایت شماره را انتخاب نموده اید شرایط مساعدی برای شما فراهم خواهیم نمود.

  میهن تهویه در خدمت شما بزرگواران

   
  3 2

   

  ۲٫ بخش های وصل شده لوله کشی را با کاورهای عایق و نوارهای عایق بپوشانید.

  جهت مشاوره رایگان می توانید با شماره 09120206031 تماس بگیرید درصورتی که قید کنید که از سایت شماره را انتخاب نموده اید شرایط مساعدی برای شما فراهم خواهیم نمود.

  میهن تهویه در خدمت شما بزرگواران

   
  3 3 1

   

  ۳٫ لوله کشی را به کمک بست به دیوار وصل کنید.

  جهت مشاوره رایگان می توانید با شماره 09120206031 تماس بگیرید درصورتی که قید کنید که از سایت شماره را انتخاب نموده اید شرایط مساعدی برای شما فراهم خواهیم نمود.

  میهن تهویه در خدمت شما بزرگواران

   
  3 4 1

  ۴٫در پایان نصب کولر گازی ، سوراخ های موجود بر روی دیوار را به کمک فوم مهر و موم کنید.

   

  جهت مشاوره رایگان می توانید با شماره 09120206031 تماس بگیرید درصورتی که قید کنید که از سایت شماره را انتخاب نموده اید شرایط مساعدی برای شما فراهم خواهیم نمود.

  میهن تهویه در خدمت شما بزرگواران

 • عیب یابی در کولرهای گازی

  عیب یابی کولر گازی 

  1-هیچ یک ازقسمتهای کولر گازی کار نمی کند؟ 
  علت عیب:
  الف-محل مورد استفاده برق ندارد
  ب-سه شاخه معیوب است
  ج-سیم های برق ورودی کولر معیوب است

  2- موتور پروانه کار می کند ، کمپرسور کار نمیکند ، کولر سرما ندارد؟
  علت عیب:
  الف-ترموستات خراب است
  ب-سیم های رابط ترموستات معیوبند
  ج-سیم های رابط موتور اصلی معیوب است
  د- موتور خراب است

  3-کولر سرما ندارد، موتور پروانه کار نمی کند،موتور اصلی کار نمی کند گاهی صدای لرزه به خود میگیرد؟
  علت عیب:
  الف- خازن مربوط به سیم پیچی کمکی ضعیف است
  ب- سیم های رابط خازن معیوب یا اتصالات آن ناقص است
  ج- موتور خراب است

  4- کمپرسور مطلوب کار می کند، سرمای کولر در حد مطلوب است، دورکند موتور پروانه ها به خوبی کارمی کندد دور تند آن کار نمی کند؟
  علت عیب:
  الف- کلید مربوط به دور تند، کلید چند وضعیتی معیوب است
  ب-  سیم رابط بین دور تند موتور پروانه ها وکلید مربوط به آن معیوب است

  5-کمپرسور کم کار میکند تمام حالت های موتور پروانه ها به خوبی کار می کنند محیط به نحو مطلوب خنک نمی شود؟
  علت عیب:
  الف- درجه ترموستات روی حالت کم قرار دارد
  ب- فیلترهای خروجی هوا کثیف است
  ج- ترموستات تنظیم نیست یا خراب است 

 • کد خطاهای کولر گازی هیوندای

   ارور کولر گازی هیوندای

  ردیف خطاها کدخطا علت
  1 نقص در سنسور دمای اتاق  E1

  - کىترل نمایید ک سىنسوردر موقعیت درست قرار داردو بطور صحیح به برد الکتريویکی متصل باشد.

  -در صورت صحیح بودن محل اتصال می توان نتیجه گرفت که سنسور معیوب بوده و باید تعویض گردد.

  2 نقص در سنسور دمای کویل (outdoor)  E2

  -در صورت صحیح بودن محل اتصال می توان نتیجه گرفت که سنسور معیوب بوده و باید تعویض گردد.

   -کنترل نماید که سنسور در موقعیت درست قرار دارد و بطور صحیح به برد الکتریکی متصل باشد. 

  3 نقص درسنسور دمای کویل (indoor) E3

  -کىترل نمایید ک سنسور در موقعییت درست قرار دارد وبطور صحیح به برد الکتريویکی متصل باشد  

  - در صورت صحیح بودن محل اتصال می توان نتیجه گرفت که سنسور معیوب بوده و باید تعویض گردد

  4 نقص درعملکرد موتور یا DC          E4

  - کنترل نمایید که آیا موتور فن پنل به خوبی کار می کند یا خیر؟

  -کنترل کنید که سیم های موتور فن پنل به درستی متصل شده باشند.

   -اگر مورد 1و2 صحیح باشند پس برد الکتریکی معیوب می باشد

  5 نقص ارتباط بین پنل و کندانسور E5/5E

   -کابل رابط بین پنل و کندانسور را کنترل نمایید

  - ارتباط کابل پنل و برد را کنترل نمایید

  -ارتباط سیم در برد کنترلی یونیت خارجی را کنترل نمایید

  -کنترل کنید که آیا چراغ شاخص در برد یونیت خارجی کار می کند یا خیر؟

  -برد الکتریکی را کنترل نمایید که آیا خرده براده سبب اتصال نشده باشد

  -اگر همه 5 مورد بالا صحیح هستند برد کنترلی احتمالا معیوب بوده و باید تعویض گردد.

  6  نقص قطعات IPM F1  برد الکتریکی IPM جدید نصب شود
  7 نقص قطعات PFC   F2  برد الکتریکی PFC را تعویض کنید یا کل جعبه کنترل یونیت خارجی تعویض گردد 
  8 نقص عملکرد کمپرسور   F3  مدار کمپرسور را کنترل نمایید
  9 نقص سنسور دمای اگزوز  F4 

   -کنترل کنید که سنسور در جای صحیح قرار گرفتند و به درستی به برد کنترل مرتبط شده است

  -اگر مکانش درست است، پس سنسور شکسته است و باید تعویض گردد

  http://www.mihantahvieh.com/systems/کد-خطاهای-کولر-گازی-هیوندای.html

 • کولر گازی یا اسپیلت؟

   تفاوت کولرگازی واسپیلت 

  اسپیلت‌ها نسل برتر كولرهای گازی هستند كه هواداران زیادی نسبت به انواع خنك‌كننده‌های دیگر دارند. این نوع خنک کنندهها مزیت‌های بسیار زیادی نسبت به كولرهای گازی و حتی آبی دارند. به همین دلیل فروش بسیار بیشتری نسبت به انواع كولرها پیدا كرده‌اند. طی 2 سال اخیر با واردشدن این نسل از كولرها تحولی بزرگ در خنك‌كردن و گرم‌كردن خانه‌ها و ادارات و... به وجود آمده است.
  اسپیلت‌ها نه‌ تنها هوای اتاق را خنك می‌كند بلكه بسیاری از كارهایی را كه برای هر كدام به دستگاهی جدا نیاز است را هم انجام می‌دهند. اگر خیال خرید این ابرخنك‌ كننده‌ها را دارید با ما همراه باشید.

  چند نکته اساسی
  اگر قصد خرید این نوع كولرها را دارید باید 2 نكته‌ مهم را در نظر بگیرید؛ اول اینكه اسپیلت‌ را از هر برندی كه خریداری می‌كنید حتما باید تحت لیسانس یك شركت ایرانی باشد، این شركت حتما باید این برند را حمایت و تایید كند و به قولی ضمانت‌ آن را بر عهده داشته باشد. در غیر این صورت این احتمال وجود دارد كه دستگاه اصل نباشد. شواهد بازار نشان می‌دهد، این احتمال به 80 درصد هم می‌رسد بنابراین اگر سراغ اسپیلت ‌هایی كه هیچ ضمانت‌نامه‌ای ندارند می‌روید، قبل از خرید به این فكر كنید كه تا 80درصد احتمال خرید دستگاه تقلبی یا به اصطلاح «فیك» جیب شما را تهدید می‌كند! روی اسپیلت‌ها یك كمپرسور نصب شده كه كار خنك كردن هوا در این دستگاه را به عهده دارد. در واقع كمپرسورها موتور این دستگاه هستند. می‌توانید با در نظر گرفتن باركدی كه روی این كمپرسورها ثبت‌شده و چك‌كردن نام شركت و كشور تولیدكننده آن، اصل یا فرع بودن آن را تشخیص دهید. متخصصان بازار میگویند، برندهای ال‌جی، سامسونگ و نیا با ضمانت‌نامه‌های معتبر بخش اعظمی از بازار را به خودشان اختصاص داده‌اند.
  البته در كنار آنها برندهای موفق دیگری مثل مجیك و ایندزیت را هم نباید نادیده گرفت كه با ضمانت‌نامه‌های معتبر خود سهم گسترده‌ای از بازار اسپیلت‌ها را به خودشان اختصاص داده‌اند و به صورت انحصاری كار می‌كنند اما نكته دوم؛اینکه باید دقت كنید كه لوازم داخل كارتن كامل باشند. داخل جعبه اسپیلت‌ها لوازم جانبی مانند فیلترهای یدكی، باتری‌های یدكی، كنترل‌ و حتی پمپ‌های آب وجود دارد اما در برخی موارد دیده شده كه این لوازم به‌طور جداگانه به فروش می‌رسند.

  اسپیلت بهتر است‌ یا كولرگازی؟
  همان‌طور كه گفتیم اسپیلت‌ها نسل برتر كولرهای گازی هستند به‌طوری‌كه با وارد شدن آنها به كشور، فروش كولرهای گازی کاهش یافته. اسپیلت‌ها نه تنها هوا را با دمای مورد علاقه شما هماهنگ می‌كنند بلكه رطوبت هوا را هم به حد استاندارد می‌رسانند، باكتری‌های اتاق را از بین می‌برد و به وسیله فیلتری كه در آنها تعبیه شده، هوا را هم كاملا تصفیه می‌كنند. همچنین به وسیله ماده‌ای بی‌بو و بی‌رنگی كه از فیلتر این دستگاه تولید و در هوا پخش می‌شود، میكروب‌های معلق در هوا را نیز می‌كشند و سرانجام اینكه حجم كانال این دستگاه بسیار بالاتر از كولرهای گازی است، به طوری كه شما می‌توانید با استفاده از این دستگاه یك اتاق 50متری را به دمای متعادل برسانید.

  مصرف برق اسپیلت
  نقطه ضعف بزرگ كولرهای گازی مصرف بالای برق آن هاست اما این كاستی در اسپیلت‌ها برطرف شده به طوری كه اسپیلت‌ها به‌دلیل مصرف برق بسیار متعادلشان در میان خریداران زبان زد شده‌ است. برچسب انرژی بیشتر این دستگاه‌ها A است و همین یكی از بزرگ‌ ترین مزیت‌های این خنك‌ كننده‌های همه‌كاره است.

  هم خنك شوید، هم موزیك گوش كنید!
  اسپیلتها غالبا ویژگی‌ها و امكانات جانبی متنوعی دارند. مثلا می‌توانند دمای محیط را وقتی به خواب می‌روید كم‌كم بالا بیاورند تا صبح به‌راحتی از تختخواب بلند شوید. فیلترهای گوناگونی دارند كه گرد و غبار و باكتری محیط را حذف می‌كنند. به هوا ازن می‌زنند تا به آن طراوت هوای پس از باران را بدهد و... به طور كلی از سال 2010 كه فروش این اجناس بالا رفت، برندها برای رقابت با یكدیگر و محبوب شدنشان آپشن‌های جالبی مانند لامپ‌های LED زیبا كه حتی به‌عنوان چراغ خواب هم می‌‌توان از آنها استفاده كرد را نیز به اسپیلت‌ها اضافه كردند. بعضی از این مدل‌ها مثل مدل 2790 LG موزیكال هستند و با استفاده از فلش‌ مموری‌ها می‌توانند موزیك پخش كنند.

  BTU اسپیلت
  برای اندازه‌گیری دستگاه‌های اسپیلت از واحد (BTU) بی تی یو استفاده می‌شود. در حقیقت میزان سرمادهی کولر با معیار BTU مشخص می‌شود. BTU بالاتر به معنای میزان سرمادهی بیشتر در واحد زمان است (نه اینکه دمای باد کولر خنک‌تر است بلکه میزان سرمایی که وارد محیط می‌شود بیشتر خواهد بود). اندازه اسپیلت‌ها از 9000BTU شروع شده و تا 96000 هم می‌رود و استاندارد و پرفروش‌ترین آنها 18000 است كه یك اندازه استاندارد و بسیار مناسب برای یك خانه 100متری است. اندازه 9000 و12000 بیشتر برای شركت‌ها كه فضاهای بزرگ‌ تری دارند، استفاده می‌شود. اگر خانه مجلل و بزرگی دارید و می‌خواهید از 2 اسپیلت استفاده كنید، می‌توانید از یك اسپیلت به اندازه 18000but برای هال و پذیرایی و یك اسپیلت BTU 900 برای آشپزخانه یا اتاق‌ خواب استفاده كنید.

  http://www.mihantahvieh.com/systems/کولر-گازی-یا-اسپیلت؟.html

                                            4

 • مزایای استفاده از پکیج

  مزایای استفاده از پکیج 

  1-استقلال مصرف کننده: در چند سال اخیر، حذف یارانه های حامل های انرژی سبب افزایش قیمت گاز بها شده است. این مسئله در مجتمع هایی که برخی واحدها نسبت به پرداخت قدرالسهم خود کوتاهی می کنند، باعث تحمیل هزینه ی زیادی به سایر واحدها شده و منجر به تشدید نارضایتی عمومی خواهد شد. طراحی ساختمان با استفاده از سیستم کرمایشی پکیج و اختصاص قبض گاز هر واحد به خود آن واحد، این مسئله را مرتفع خواهد کرد.

  2- صرفه جویی بیشتر انرژی: بسیاری از خانواده ها منابع انرژی را یک سرمایه ملی دانسته و برای صرفه جویی در مصرف انرژی از هیچ اقدامی دریغ نمی کنند. چه بسا برای حفاظت از انرژی هایی که به قیمت ناچیزی تحویل می گیرند، هزینه ای هم متقبل شوند. مع الوصف در برخی از خانواده هابهره خواهد داشت فلذا متوجه اهمیت صرفه جویی در مصرف صرفه جویی در مصرف انرژی نیستند. با جداسازی سیستم گرمایش هر واحد، این فرصت برای چنین خانواده هایی پیش می آید که تمام بهره ی اقتصادی ناشی از صرفه جویی، عاید خودشان شود. در نتیجه این قبیل خانواده ها نیز مشتاق به صرفه جویی خواهند شد.

  3-دسترسی آسان به پکیج شوفاژ دیواری: پکیج های شوفاژ هر واحد غالبا در خود واحد نصب می شوند. بسته به نظر طراحان معماری و تاسیسات بالکن و یا آشپزخانه برای نصب این سیستم در نظر گرفته می شود. به همین دلیل استفاده از پکیج سهولت دسترسی را در پی خواهد داشت.

  4- شخصی سازی شرایط بهره برداری از تاسیسات: با توجه به طبع ساکنین مختلف، نیاز هر واحد به گرما متفاوت با دیگر واحدها خواهد بود. 

  5- کاهش هزینه ها: گاهی اوقات در برخی از مجتمع ها، برخی از واحدها خالی از سکنه می باشند. استفاده از پکیج، کمک به حذف گرمایش واحد خالی از سکنه می کند. بدین طریق از گرم کردن بی مورد واحد خالی و هزینه های اضافی جلوگیری می شود.

  6- کاهش مصرف گاز: با توجه به راندمان بالا و مصرف کمتر گاز در سیستم گرمایش به کمک پکیج، تولید میزان ثابتی از گرما، نیازمند مصرف گاز کمتری است.

  7- کاهش هزینه تعمیرات: با توجه به کاهش لوله ها، اتصالات، شیر آلات و... در سیستم پکیج نسبت به موتورخانه مرکزی، باالتبع هزینه های تعمیرات و نگهداری کاهش می یابد.

  8-بی نیازی از عایق کاری: معمولا در سیستم های موتورخانه ی مرکزی با طراحی صحیح، لوله های انتقال آب که در فضاهای کنترل نشده قرار دارند، با عایق حرارتی پوشانده شده اند تا از اتلاف حرارتی جلوگیری شود. در سیستم های پکیج که عمدتا تمامی لوله هاا از داخل واحد و فضای کنترل شده می گذرد، دیگر نیازی به عایق کاری وجود نخواهد داشت. در این حالت اگر حرارتی هم از لوله ها دفع شود، به محیط مورد نظر رسیده و کمک به گرمایش رادیاتورها و یا فن کویل ها می کند.

  9-حجم اشغال کم: در سیستم های گرمایشی به کمک موتورخانه مرکزی، فضای تحت عنوان موتورخانه و عمدتا در زیر زمین، به تجهیزات گرمایشی اختصاص یافته و فضای زیادی را اشغال می کند. همچنین فضاهای هم جوار نیز بهدلیل سر وصدای زیاد تجهیزات موتورخانه، استفاده چندانی نخواهند داشت و فضای بلا استفاده ی زیادی به مالک تحمیل می شود.استفاده از پکیج این مشکل را برطرف کرده و این فضا در اختیار مالک قرار می گیرد.

  10-حفاظت از محیط زیست: با توجه به راندمان بالا و استفاده از سوخت پاک در پکیج، گرمای تولیدی، گاز کربنیک حاصل از احتراق سایر آلاینده های ناشی از احتراق ناقص و... حداقل شده و به پاک ماندن محیط زیست کمک خواهد کرد.

  11-آب گرم دائم: یکی از مشکلاتی که در گرمایش به کمک موتورخانه مرکزی وجود دارد حجم محدود منبع آب گرم است. در مواقع اوج استفاده از آب گرم مصرفی مانند روزهای تعطیل، حجم آب گرم ذخیره پایان یافته و تا گرم شدن مجدد آب مصرفی ذخیره شده در منبع دو جداره، امکان استفاده از آب گرم وجود نخواهد داشت. به دلیل بی نیازی پکیج به مخزن ذخیره ی آب گرم و تهیه ی فوری آنف این نگرانی در خصوص سیستم با گرمایش پکیج وجود ندارد.

  12-امنیت بیشتر: در پکیج ها به دلیل نزدیکی به محل سکونت انسان، عدم خطر ساز بودن بسیار مهم است. همین مسئله سبب جدیت طراحان در استفاده از انواع سنسورها اعم از سنسور دما، فشار، ودود و... شده است. استفاده از این قبیل سنسورها سبب امنیت بیشتر شده است.

  13- کارکرد آرام و بی صدا: به دلیل مسائلی که بیان شد در ساخت پکیج ها سعی شده تا حداقل آلودگی صوتی ایجاد شود. این در حالی است که موتورخانه های مرکزی همواره با صدای بسیار همراه ست.

   

   http://www.mihantahvieh.com/services-at-home/مزایای-استفاده-از-پکیچ.html

   

   

 • معرفی

  گروه فنی میهن تهویه با تکیه بر نیروهای متخصص در زمینه نصب و نگهداری سیستم‌های گرمایشی/سرمایشی ساختمان فعالیت می‌کند. مسئولیت‌پذیری و جدیت در کار همواره شعار و
  باور اصلی این مجموعه در ارائه خدمات صنعتی بوده است. خدماتی که در قالب سرفصل‌های زیر دسته‌بندی می‌شوند:
  مشاوره در انتخاب و خرید سیستم بهینه با در نظر گرفتن شرایط فنی و اقتصادی ساختمان.
  فروش و پشتیبانی انواع سیستم‌های سرمایشی/گرمایشی انحصاری و مجتمع؛
  عیب‌یابی و تعمیر انواع کولرهای گازی ،  چیلر ، مینی چیلر ، موتورخانه ,پکیج ، شوفاژ و آبسردکن های اداری
  آموزش برخط/راه‌دور در عیب‌یابی و تعمیرات خانگی.

  شماره‌ تماس دفتر:         

  02122432771

  تماس اضطراری (رضایی) :

  09120206031

  09120206089  

  09361524977

  مشاوره تماس (تلگرام):    

  09366941897

                                                     369     

   

   

درباره میهن تهویه

گروه فنی میهن تهویه با تکیه بر نیروهای متخصص در زمینه طراحی/فروش/تعمیر و پشتیبانی سیستم‌های گرمایشی/سرمایشی ساختمان فعالیت می‌کند. مسئولیت‌پذیری و جدیت در کار همواره شعار و باور اصلی این مجموعه در ارائه خدمات صنعتی بوده است.

 

تعمیرات تخصصی کولرگازی، داکت اسپیلت، چیلر،  مینی چیلر، سردخانه، موتورخانه، پکیج شوفاژ دیواری، آبسردکنهای اداری

شماره‌ تماس دفتر:   02126853146

تماس فوری (رضایی) :   09120206031

مشاوره تماس (تلگرام):  09366941897

نشانی دفتر مرکزی: تهران - سعادت آباد - ایثارگران شمالی - خیابان امام‌زاده داوود